14.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

13. REDNA SKUPŠČINA ZOS

Slovenska Bistrica, 14. 2. 2011 - Združenje občin Slovenije je na današnji skupščini v Slovenski Bistrici gostilo novo ministrico za lokalno samoupravo in regionalno politiko Dušo Trobec Bučan, s katero so spregovorili o različnih aktualnih temah. Med drugim so župani in drugi predstavniki občin izbirali vodstvo združenja, ki ga bo še naprej vodil župan Pivke Robert Smrdelj.


 

Ministrica Duša Trobec Bučan je zbranim predstavnikom občin predstavila aktualne novosti s področja lokalne samouprave in regionalne politike. Kot je po srečanju povedala Trobec Bučanova, so župane najbolj zanimale spremembe, ki jih pripravljajo v službi, zlasti zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter noveli Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin.

 

Potem ko je ministrica pretekli teden javnost razburkala z novim predlogom delitve Slovenije na šest pokrajin po vzoru škofij, se vprašanjem v zvezi s tem ni mogla izogniti tudi tokrat. Ob tem je znova zagotovila, da gre pri vsem skupaj za idejni osnutek. Doslej je bilo objavljenih že 30 predlogov regionalizacije Slovenije, a noben od njih ni bil sprejet tako dobro, da bi o njem lahko odločali v državnem zboru. Zato so se na SVLR odločili, da poskušajo s tem predlogom doseči politični konsenz, vsem pa smo tudi ponudili sodelovanje.

 

Predsednik ZOS je dejal, da imajo sami o tem že nekaj časa izoblikovano mnenje. Ustanovitev pokrajin podpirajo, saj se te po njihovem mnenju splačajo, v to, koliko bo na koncu pokrajin in kakšne bodo, pa se ne želijo posebej vtikati. Pomembno je, da do pokrajin pridemo ter da poskrbimo za dodatno decentralizacijo in prenos moči države na nižje ravni, s tem pa tudi do krepitve demokracije, je poudaril Smrdelj.

 

Nekdanji minister za lokalno samoupravo in gostitelj današnje skupščine Ivan Žagar pa je o predlogu dejal, da je bila zanj vedno veliko bolj pomembna vsebina, ki določa delitev pristojnosti in finančnih virov, kot število pokrajin. Osebno pa meni, da se njihovo število realno lahko začne pri osmih ali devetih pokrajinah, saj si sam ne zna predstavljati regionalizacije države brez Koroške ali Gorenjske, vprašanje pa je tudi, kar se tiče delitve Primorske.

 

V zvezi z novim mandatom, ki ga je dobil na tokratni skupščini, je Robert Smrdelj povedal, da je njihov program za naslednje obdobje že nastavljen. Kot je dejal, gre predvsem za to, da bi občinam tudi v prihodnje nudili možnost izobraževanja in predstavitve zakonodaje s področja lokalne samouprave, po drugi strani pa v komunikaciji z državo želijo še naprej ustvarjati ustrezne pogoje za funkcioniranje občin in občanov v svojih lokalnih skupnostih.

 

Sicer pa so predstavniki občin sprejeli tudi poročilo o delu ter zaključni račun za leto 2010 in program finančnega načrta za leto 2011, v katerem si je združenje zadalo nove naloge in cilje. Društvo "Ekologi brez meja" jim je predstavilo projekt popisa divjih odlagališč, slovensko združenje za duševno zdravje Ĺ ent pa jim je predstavilo projekt razvoja socialnega podjetništva v sodelovanju z občinami.

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 14. IN 18. FEBRUARJEM