22.04.2020 Starost: 217 dni

13. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 4. 2020 – Vlada RS je na svoji 13. redni seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo Predlog zakona dodatno opredeljuje nekatere rešitve, s katerimi se popravljajo nejasnosti ZIUZEOP.

 Specifični cilji predlaganih ukrepov ostajajo ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

 Podrobneje bodo rešitve in ukrepe, ki jih prinaša predlog zakona, bodo predstavili resorni ministri na novinarskih konferencah v sredo, četrtek in petek, ob 11. uri.

Povzetek v celoti si lahko ogleda te TU.


< IZPLAČILO PLAČE IN NADOMESTILA PLAČE V PRIMERU ODSOTNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV ZARADI KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 – DOPOLNITEV POJASNILA