13.03.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

13. MARCA ZAČETEK UPORABE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 13. 3. 2012 - Z Uredbo o javnem zelenem naročanju, ki se začne uporabljati danes, bo oddaja javnega naročila omogočena tudi nekoliko dražjemu ponudniku, če bo njegov izdelek oz. storitev do okolja bolj prijazen. Z uredbo se želi zmanjšati negativne vplive javnega sektorja na okolje, spodbujati razvoj tega segmenta trga in inovacij na tem področju.


Uredba določa minimalne obvezne okoljske zahteve ter način

njihovega vključevanja v postopke javnega naročanja, vsebuje pa tudi

priporočila za doseganje višjih okoljskih standardov.

Te zahteve bodo zaenkrat veljale za naslednje predmete

javnega naročanja: električno energijo, živila in gostinske storitve,

pisarniški papir in higienske papirnate proizvode, elektronsko pisarniško

opremo, televizorje, hladilnike, zamrzovalnike, pralne in pomivalne stroje,

klimatske naprave, stavbe, pohištvo, čistila, čiščenje, pranje perila, vozila, avtobusni

prevoz in pnevmatike.

Javni skladi, agencije, zavodi, podjetja in druge osebe

javnega prava bodo morali v prehodnem obdobju do konca leta 2012 minimalne

okoljske zahteve vključevati le med merila za izbor najugodnejše ponudbe, kar

bo ponudnikom omogočilo, da dobi njihova ponudba zaradi boljših okoljskih

lastnosti pri ocenjevanju dodatne točke. Ostali naročniki (državni organi in

občine) pa bodo morali okoljske zahteve vključevati tako med merila za izbor

najugodnejše ponudbe kot med zahteve.

Zaradi nerazvitosti ponudbe slovenskih ekoloških živil

uredba določa prehodno obdobje za zeleno javno naročanje živil in gostinskih

storitev. Do 31. decembra 2013 bodo morali javni naročniki naročati vsaj pet

odstotkov ekoloških živil, po poteku tega roka pa deset odstotkov. Uredba pa ne

določa obveznega minimalnega deleža integriranih živil, ker bi to javnim

naročnikom, zlasti vrtcem in šolam, povzročalo preveč težav pri preverjanju,

ali posamezna ponudba izpolnjuje pogoje.


< V DESETIH OBČINAH VOLILI NOVE ŽUPANE