31.03.2017 Starost: 6 let

128. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 128. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 ter se seznanila s parafiranim Aneksom št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in z Informacijo o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025.


Aneksa št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

Skladno s V. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju se z Aneksom št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju ter zagotovi plačilo dodatka za pripravljenost.

Aneks št. 9 h KPJS so v četrtek, 27. 3. 2017, parafirali vodja širše vladne pogajalske skupine in vodji obeh sindikalnih pogajalskih skupin.

S predlagano ureditvijo se višina dodatka za stalno pripravljenost razlikuje glede na to, ali so javni uslužbenci v času, ko imajo odrejeno stalno pripravljenost doma ali pa so na določenem kraju, pri čemer pa je pravica do izplačila dodatka za čas pripravljenosti na določenem kraju vezana na izrecno določilo v posebnih predpisih o možnosti odreditve pripravljenosti na določenem kraju. Zgolj v primerih, ko je s posebnimi predpisi takšna možnost predvidena, bi javnim uslužbencem za čas pripravljenosti na določenem kraju pripadal dodatek v višini 50% urne postavke osnovne plače.

Kot je določeno v drugem odstavku 46. člena Aneksa št. 9 h KPJS, je predviden dodatek tudi za javne uslužbence na področju vzgoje in izobraževanja, če je s posebnimi predpisi predvidena možnost, da se javnim uslužbencem odredi pripravljenost na določenem kraju. Za čas pripravljenosti na domu bi višina dodatka še naprej znašala 20% urne postavke osnovne plače.

Takšno razlikovanje je utemeljeno, saj je razumljivo da imajo javni uslužbenci, ki so v pripravljenosti na domu več ugodnosti kot javni uslužbenci, ki so v pripravljenosti na določenem kraju (doma se lahko ukvarjajo z drugimi zadevami, so med domačimi ipd.). Javni uslužbenci, ki imajo odrejeno stalno pripravljenost na določenem kraju, so v veliki meri omejeni glede aktivnosti, ki jih v času pripravljenosti lahko izvajajo.

V primerjavi z izhodišči za pogajanja v javnem sektorju, ki so bila določena s sklepom vlade 26. 1. 2017, je v parafiranem Aneksu št. 9 h KPJS sedaj določeno, da bodo dodatek za pripravljenost na določenem kraju prejemali vsi, ki jim je ta pripravljenost odrejena na podlagi sedaj veljavnih posebnih predpisov in ne le na podlagi sedaj veljavnih posebnih zakonov.

 

Celoten pregled seje 128. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj

 


< NA RAZVOJNEM SVETU VZHODNE KOHEZIJSKE REGIJE O SPREMEMBI OPERATIVNEGA PROGRAMA IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE