09.03.2017 Starost: 6 let

125. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 125. redni seji med drugim sprejela predlog novele Kazenskega zakonika, novelo Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, odgovor na vprašanje občine v zvezi s pristojnostjo občine glede migrantske politike ter odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca glede reforme lokalne samouprave.


Predlog novele Kazenskega zakonika

Novela KZ1-E zaostruje zagrožene kazni na najbolj pomembnih področjih družbenega življenja, zlasti pri kršitvah temeljnih pravic delavcev in pravic iz socialnega zavarovanja, zlorabah zaupanja pri gospodarski dejavnosti, oškodovanjih upnikov, zlorabah občutljivih osebnih podatkov ter terorizmu. Nekatere ključne rešitve predloga so:

 

  • lažje dokazovanje naklepa oziroma krivde zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti;
  • višje zagrožene kazni za zlorabo položaja uradne osebe ali javnega uslužbenca;
  • višje zagrožene kazni za množične kršitev temeljnih pravic delavcev;lažje dokazovanje kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev tudi ko ni mogoče izkazati direktnega naklepa;
  • uvedba kaznivosti oškodovanja upnikov tudi, če znaša povzročena premoženjska škoda manj kot 50.000 EUR;
  • višja zagrožena kazen za zlorabo svetovnega spleta z objavljanjem posnetkov ali sporočil s seksualno vsebino za namene izsiljevanja ali nadlegovanja polnoletne osebe;
  • s ključnimi zahtevami Sveta Evrope in Evropske unije usklajen sklop novih inkriminacij in dopolnitev obstoječe ureditve s področja preprečevanja in boja proti terorizmu (potovanje v tujino z namenom terorizma, financiranje terorizma, pridobitev orožja za terorizem, usposabljanje za terorizem ipd.);
  • uvedba varnostnega ukrepa izgona obsojenega tujca iz države.

 

 Celoten pregled seje vlade je dostopen tukaj.


< ODBOR NALOŽIL MOP-U PRIPRAVO PODLAGE ZA MOŽNOST SKUPNIH ZBIRNIH CENTROV ZA ODPADKE