16.11.2020 Starost: 2 let

122. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 11. 2020 - Vlada RS je na svoji 122. dopisni izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti in Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.


Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi določenimi izjemami.

Na podlagi odloka je od 16. novembra 2020 dalje začasno prepovedano izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških izpitov in drugih storitev, določenih v odloku.

Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Odlok na ozemlju Republike Slovenije začasno prepoveduje izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, razen posebnega linijskega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov.

Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti
S spremembo Odloka je proces športne vadbe dovoljen športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Vlada je Odlok sprejela z namenom, da se omeji stike in gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Se pa z odlokom dovoljuje izjema za knjižnice z namenom dostopanja do knjižničnega gradiva ter nemotenega vzgojno izobraževalnega procesa ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja knjižnična dejavnost ponujanja storitev knjižnic, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Upoštevanje teh navodil zagotovi knjižnica.

Celoten povzetek 122. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< INFORMACIJE V ZVEZI S PRISTOPOM CLLD V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021-2027