12.05.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

12. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

 
Podčetrtek, 12. maj 2010 – Minister, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Henrik Gjerkeš se je danes Podčetrtku udeležil 12.
redne skupščine Združenja občin Slovenije (ZOS). S člani združenja so spregovorili o odprtih vprašanjih in izzivih na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja ter o možnih rešitvah težav, s katerimi se soočajo občine.Minister dr. Henrik Gjerkeš je dejal, da so tovrstna srečanja zelo dobrodošla, saj nudijo priložnost dialoga prav v času, ko lokalno samoupravo in regionalno politiko čakajo novi izzivi in se pripravljajo sistemske spremembe. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) trenutno pripravlja normativne spremembe na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, v procesu so spremembe operativnih programov vezanih na črpanje sredstev EU, predvidene pa so tudi spremembe na področju lokalne samouprave.


Dr. Gjerkeš je poudaril, da je zelo pomembno, da so občine z načrtovanimi sistemskimi spremembami seznanjene in k njim dodajo svoj vsebinski prispevek. Zaveda se namreč, da se politika ne izvaja na sistemski vladni ravni, temveč na lokalni, zato mora ta dobiti besedo in izraziti svoje mnenje, saj se le tako lahko najdejo optimalne rešitve, je prepričan minister. Zanj so izredno pomembne informacije o finančnih virih in težavah, s katerimi se soočajo občine, da lahko država nastopi, ko so težave večje kot viri in sredstva.


< NAPOVED: 12. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE