06.11.2020 Starost: 1 let

119. SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 11. 2020 - Vlada RS se je na svoji 119. dopisni seji seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, izdala Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti in spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Vlada RS je tudi podaljšala ukrepe in omejitve odlokov o zbiranju ljudi v zavodih vzgoje in izobraževanja in o namestitvi razpršilnikov v večstanovanjskih stavbah, odločila o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv in o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS pa je na današnji dopisni seji izdala tudi Uredbo o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Sloveniji v obdobju 2014–2021 ter sprejela Program za otroke 2020-2025 in Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav novembra 2019. Sprejeta pa je bila tudi druga sprememba Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2020.


Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2
Na seji je Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) poročal Vladi o opravljenih nadzorih. V tednu od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020 je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in inšpekcijskih organov, določenih v PKP5 v zvezi z obvladovanjem COVID-19 2.169, izrečenih je bilo 83 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 37.200 evrov.

Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
V definiciji ožjih družinskih članov je nedvoumno zapisano, da ni razlik pri obravnavi otrok, dodani so še člani istega gospodinjstva. Tako lahko izjeme iz 10., 13. in 14. točke prvega odstavka 10. člena veljajo tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Po tem odloku se za ožjega družinskega člana tako štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, otrok.

Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Z odlokom se izjema v 1. členu (izjema pri omejitvi gibanja med 21. in 6. uro) in 4. členu (izjema za prehajanje med občinami) spremeni tako, da je bolj jasno zapisano, da velja za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog.

Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti

S spremembo se pri izvajanju tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja športne panoge širi še na vaterpolo in futsal-mali nogomet.

V individualnih športnih panogah pa odlok določa, da je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane in mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
V odloku, ki je bil z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejet že 24. 10. 2020, so v 2. členu navedene določene izjeme, h katerim se s sprejetjem tega odloka dopolnijo še sledeče:
• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago,
• specializirane otroške trgovine,
• specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles,
• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo pohištvo,
• storitve pedikure ter
• storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.

Podaljšani ukrepi in omejitve odlokov o zbiranju ljudi v zavodih vzgoje in izobraževanja in o namestitvi razpršilnikov v večstanovanjskih stavbah
Vlada RS se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:
• za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in
• za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Uporaba blaga iz državnih blagovnih rezerv
Vlada je odločila, da se na podlagi podane potrebe Ministrstva za zdravje in zaradi ugotovljenih motenj na trgu pri preskrbi z dobavo osebne varovalne opreme, za potrebe obvladovanja epidemije koronavirusa ter za zaščito zdravstvenega in drugega osebja, iz državnih blagovnih rezerv uporabijo določena sredstva za osebno in kolektivno zaščito, kot so zaščitne maske, plašči, rokavice idr.

Celoten povzetek dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< PREDSEDSTVO ZOS PODPIRA FINANČNO IN BIROKRATSKO RAZBREMENITEV OBČIN TER ZAGOTOVITEV DODATNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V NAJŠIBKEJŠA OKOLJA V SLOVENIJI