23.12.2016 Starost: 6 let

115. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 115. redni seji med sprejela Predlog zakona o športu, novelo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov ter novelo Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.


Predlog zakona o športu

 

Za državljana zakon prinaša brezplačne športne programe. Za športnika prepoved zaračunavanja nadomestila za prestop, možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi, možnost opravljanja zasebnega dela ter uvaja varuha športnikovih pravic. Za športna društva pa zakon prinaša vključenost v pripravo letnega programa športa na lokalni ravni, hitrejše razdeljevanje javnih sredstev med prejemnike in posebne pravice za izvajalce letnega programa športa.

 

Zakon prinaša prenovljen sistem strokovnega usposabljanja, omogoča prost prestop športnic in športnikov, uvaja podlago za dvojno kariero športnikov, ureja varovanje pravic športnikov, prinaša poenotenje nacionalnih barv za državne reprezentance ter poenotenje sistema razdeljevanja javnih sredstev za šport, daje pa tudi večja pooblastila inšpekciji v športu.

 

Uvaja tudi varuha športnikovih pravic, ki bo obravnaval pritožbe, pripombe, predloge in pobude deležnikov v športu. Imenovala ga bo vlada, delo pa bo opravljal nepoklicno.

 

Celoten pregled 115. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj.

 

 

 


< NOVA ŠTEVILKA GLASILA GLAS OBČIN