30.12.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

114. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 12. 2010 - Vlada je na zadnji letošnji seji med drugim sprejela delni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010 in Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2011.


Delni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010

 

Za izvedbo Delnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010, v letu 2011, bo Vlada RS zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini 9.700.000 evra za:

· obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture za izvedbo geotehničnih ukrepov in za zavarovanje stvari sredstva v višini 7.500.000,00 evra;

· obnovo objektov v lasti oseb zasebnega prava sredstva v višini 1.700.000 evra;

· tehnično podporo realizacije programa sredstva v višini 500.000 evra.

 

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2011

 

Poleg Normativnega delovnega programa se je Vlada RS seznanila s Koledarjem zasedanj vlade, delovnih teles vlade, odgovarjanj na poslanska vprašanja in pobude ter zasedanj Evropskega sveta za leto 2011.

 

Ministrstva in vladne službe so v Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2011 skupaj predlagala 609 predpisov, od tega 187 aktov iz pristojnosti Državnega zbora Republike Slovenije, 163 aktov iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije ter 259 aktov iz pristojnosti ministrstev. Pri pripravi Normativnega delovnega programa za leto 2011 je vlada upoštevala usmeritve iz koalicijske pogodbe, Nacionalnega reformnega programa, Slovenske izhodne strategije, Programa stabilnosti 2010-2013 in Programa za odpravo administrativnih ovir.

 

* * *

 


< ZOS ZA OHRANITEV SVLR