18.11.2016 Starost: 6 let

110. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 11. 2016 - Vlada RS je na svoji 110. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 ter Odgovor na Pobudo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta.


Novela Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Uredba določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR).

Uredbo je bilo potrebno spremeniti zaradi uskladitve uredbe CLLD z drugimi predpisi, podrobnejše opredelitve meril in postopkov v okviru podukrepa 19.3 za EKSRP, podrobnejše opredelitve oddaje vlog in zahtevkov, podrobnejše opredelitve upravičencev in upravičenih stroškov ter tehničnih popravkov.

 

Celoten pregled 110. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj.

 


< DZ POTRDIL PRORAČUN IN ZIPRS1718: POVPREČNINA 530 EVROV V 2017 IN 536 EVROV V 2018