17.04.2020 Starost: 228 dni

11. REDNASEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 4. 2020–Vlada RS je na svoji 11.redni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenijiter odprla proračunsko postavko za izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka. VladaRS pa se je seznanila tudi z Informacijo o možnostih koriščenja sredstev Solidarnostnega sklada EU, za podporo ukrepom za blažitev posledic pandemije COVID-19.


Celotno sporočilo je na voljo TU.


< 22. DOPISNA SEJA VLADE RS