11.11.2016 Starost: 6 let

109. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 11. 2016 - Vlada RS je na svoji 109. redni seji med drugim sprejela Uredbo o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS, novelo Uredbe s področja Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter stališče do mnenja Državnega sveta o predlogu proračuna. Vlada se je tudi seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, z Informacijo o stanju izvajanja sistema evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in s Sporazumom o sodelovanju razvojnih svetov kohezijskih regij pri pogajanjih o evropski kohezijski politiki po letu 2020 ter z Informacijo o koordinaciji deležnikov digitalnega preoblikovanja Slovenije z vzpostavitvijo Slovenske digitalne koalicije.


Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS

Uredba določa območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega, zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ali ohranjanja in razvoja podeželja ter ohranjanja.

Uredba določa štiri tipe strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane, za vsak tip pa tudi dva ali več podtipov strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane. Strateška območja za kmetijstvo in pridelavo hrane predstavljajo potencialna območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč se bodo ob upoštevanju uredbe o strateških območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane določila v prostorskih aktih lokalnih skupnosti. Podlaga za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč v prostorskem aktu lokalne skupnosti bo strokovna podlaga s področja kmetijstva, v okviru katere bosta pripravljena predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ob upoštevanju uredbe in predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč.

Ocenjuje se, da bo v Sloveniji določenih okoli 350.000 ha trajno varovanih kmetijskih zemljišč, s čimer se sledi cilju Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Bistven delež trajno varovanih kmetijskih zemljišč bo določen na izjemno pomembnih in zelo pomembnih območjih, pomemben delež trajno varovanih kmetijskih zemljišč bo določen v pomembnih območjih, manjši delež pa v ostalih območjih.

Celoten pregled 109. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj.

 

 

 


< DNEVI SLOVENSKE HRANE OZIROMA TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK