04.11.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

106. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 4. 11. 2010 – Vlada RS je na svoji 106. redni seji med drugim določila dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2012. Vlada pa je na tej seji sprejela tudi predlog novele Zakona o dohodnini in novele Zakona o davčnem postopku ter predlog Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka.


 

Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2012

 

Vlada je zavrnila vse vložene amandmaje na predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2012, smiselno pa v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2012 povzema en vložen amandma.

 

Dopolnjen predlog proračuna je pripravljen v skladu s Poslovnikom Državnega zbora RS. Glavna razlika med prvotno vloženim predlogom proračuna za leto 2012 in dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2012 se nanaša na manjšo spremembo programske klasifikacije odhodkov ter na zagotavljanje dodatnih sredstev za tekoče izvajanje RTV dejavnosti za narodne skupnosti.

 

V programski klasifikaciji odhodkov se v okviru politike 13 Nacionalna varnost, obramba in zunanje zadeve naziv podprograma 130201 spremeni tako, da se glasi »Temeljne naloge policije«. Sprememba naziva je predlagana zaradi uskladitve z zakonsko podlago Zakonom o policiji.

 

Skupen obseg odhodkov, načrtovanih v finančnem načrtu Urada za narodnosti Vlade RS, se z dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2012 v primerjavi s prvotnim predlogom proračuna zvišuje za 300.000 evrov. Povečanje je namenjeno tekočemu izvajanju RTV dejavnosti za narodne skupnosti. S tem vlada smiselno povzema amandma Komisije za narodni skupnosti, s čimer sledi cilju podpore avtohtonim manjšinam ter s tem prispeva k obstoju in razvoju narodnih skupnosti. Zaradi tega povečanja se za enak znesek znižujejo prvotno načrtovana sredstva rezerv v finančnem načrtu Ministrstva za finance.

 

Več o sprejetih sklepih si preberite TU.

 

* * *


< ODGOVOR PRAVOSODNEGA MINISTRSTVA NA PRIPOMBE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE