07.10.2016 Starost: 6 let

104. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 10. 2016 - Vlada RS se je na svoji 104. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o zahtevi sindikatov javnega sektorja za podajo izjave vlade v zvezi s predlogom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17).


Vlada je sprejela izjavo, da bo v primeru, če s sindikati javnega sektorja ne bo dosežen dogovor o ukrepih, ki so predmet predloga ZUPPJS17, seznanila poslance Državnega zbora RS o tem, da pogoji za nadaljevanje zakonodajnega postopka za ta zakon niso izpolnjeni in da Vlada RS ocenjuje, da predlog tega zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. S to izjavo bo Vlada seznanila poslance Državnega zbora ob obravnavi predloga proračuna za leto 2017 in 2018.

Pogajalska skupina KSJS je 28. 9. 2016 na Vlado RS naslovila Protest in predlog k dopolnitvi predloga ZUPPJS17, v katerem protestira zoper odločitev vlade, da ZUPPJS17 vloži v parlamentarno proceduro, preden so pogajanja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 končana in brez zaveze, da če dogovor s sindikati ne bi bil sklenjen, ne bo predlagala enostranskih ukrepov. Na seji pogajalske komisije so se protestu in predlogu pogajalske skupine KSJS pridružili tudi ostali reprezentativni sindikati javnega sektorja, pri čemer pa celotna sindikalna stran ne vztraja, da se predlog ZUPPJS17 dopolni in bi zadostovala že izjava vlade, kot jo zahteva pogajalska skupina KSJS, s katero naj se seznani poslance Državnega zbora. Na isti seji pogajalske komisije je sindikalna stran tudi izpostavila, da je sprejem predlagane izjave ključen za njihovo pripravljenost nadaljevati pogajanja, ker menijo, da odsotnost te izjave napoveduje sprejem enostranskih varčevalnih ukrepov za leto 2017, kar je za sindikalno stran povsem nesprejemljivo.

Glede na to, da pogajanja s sindikati javnega sektorja še potekajo, za uveljavitev večine ukrepov, o katerih tečejo pogajanja pa je potrebno izpeljati zakonodajni postopek, je vlada zaradi prenehanja veljavnosti ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela s 1.1.2017, uveljavljenih z ZUPPJS16, dne 27.9.2016 določila besedilo predloga ZUPPJS17 in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru. S sprejetjem zgornje izjave je Vlada zagotovila pogoje za nadaljnja pogajanja s ciljem sklenitve dogovora o postopnem sproščanju ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju v najkrajšem možnem času.

 

 


< OBRAVNAVA PREDLOGOV VOLIVNE ZAKONODAJE PRELOŽENA