14.10.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

103. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 10. 2010 – Vlada RS je na svoji 103. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.


 

S sprejeto spremembo uredbe se na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zaradi povezanosti delovnega področja in racionalizacije delovanja ministrstva dva direktorata združita v en direktorat. Na ministrstvu bodo po novem delovali štirje direktorati, in sicer Direktorat za znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo, Direktorat za informacijsko družbo in Direktorat za investicije.

 

* * *


< V DZ PREDSTAVLJEN PREDLOG PRORAČUNA