23.09.2016 Starost: 5 let

102. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 9. 2016 – Vlada RS je na svoji 102. redni seji sprejela predlog sprememb državnega proračuna za leto 2017 in predlog proračuna za leto 2018 s spremljajočimi dokumenti, novelo Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije, Poslovno politiko Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, za obdobje od leta 2017 do leta 2020 ter odgovor na pisno poslansko vprašanje državnega svetnika glede financiranja občin.


Na novinarski konferenci po seji Vlade je ministrica za finance mag. Mateja Vraničar Erman predstavila tudi predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 in s tem tehnična pravila za izvršitev obeh proračunov, pa tudi nekatere posebne določbe.

 

Za financiranje občin je v zakonu določeno, da bo povprečnina v letu 2017 znašala 530 evrov, v letu 2018 pa 536 evrov.

 

Formalnega dogovora z občinami glede tega po mnenju ministrstva sicer ne bo mogoče skleniti. Vraničar Ermanova namreč ocenjuje, da predlogu občin ni mogoče ugoditi, ne da bi ogrozili izvajanje drugih politik.

 

Ekonomsko močnejšim občinam bo v letu 2018 zagotovljenih dodatnih devet milijonov evrov transferjev iz naslova višje pobrane dohodnine, za leto 2017 pa ostajajo na tem področju letošnje omejitve še vedno v veljavi.

 

Investicijski transferji za leto 2017 ostajajo na letošnji ravni, za leto 2018 pa se nepovratni del poveča na 33 milijonov evrov, povratni del pa zmanjša na 22 milijonov evrov.

 

Vlada mora sicer predlog sprememb proračuna za leto 2017 in predlog proračuna za leto 2018 poslati v obravnavo v DZ najpozneje do 1. oktobra.

 

Celoten pregled 102. seje Vlade RS si lahko preberete  tukaj.

 

 

 


< SISTEMSKA PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA ZA NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA