01.10.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

101. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 1. 10. 2010 – Vlada RS je na svoji 101. redni seji med drugim sprejela sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za javni sektor in se seznanila s projektom »Skupna bogastva naše preteklosti – živa dediščina«. Vlada pa je sprejela tudi Skupni kadrovski načrt organov državne uprave in Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava.


 

Odpoved Kolektivne pogodbe za javni sektor

 

Vlada RS je zaradi zaostrenih makroekonomskih in javnofinančnih razmer in številnih, a neuspešnih poskusov sklenitve dogovora z večino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja o zamiku izplačila tretje in četrte četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, sprejela sklep o odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev oziroma aneksov k tem pogodbam.

 

Reprezentativnim sindikatom javnega sektorja bo vlada ponudila v podpis nove kolektivne pogodbe, pri čemer bo dinamika odprave tretje in četrte četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev vezana na 3% gospodarsko rast. Ostale določbe sedaj veljavnih kolektivnih pogodb, ki se nanašajo na uvrstitev delovnih mest oziroma nazivov v plačne razrede, bodo ostale nespremenjene, s čimer bo raven osnovnih plač ohranjena na sedanji ravni.

 

Več si lahko preberete na:

 

***


< 20. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS