14.04.2020 Starost: 225 dni

10. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 4. 2020 – Vlada RS se je na svoji 10. redni seji seznanila s poročili vseh petih delovnih skupin, ki bodo služila za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo ter sprejela ukrepe začasnega zadržanja proračuna. Vlada RS je z odlokom določila ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo in sprejela Dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020.


Podlage za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo #PKP2

Vlada Republike Slovenije se je seji seznanila s poročili vseh petih delovnih skupin, ki bodo služila za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo. Ta drugi zakonski paket bo predvidoma sprejet in uveljavljen še do konca tega meseca. Ob tem je vlada sklenila, da bo v nadaljevanju postopka priprave #PKP2 Ministrstvo za finance pripravilo dva zakonska predloga: dopolnitve in sprememb #PKP1 in predlog zakona o reševanju likvidnosti slovenskega gospodarstva.  
 
Ukrepi začasnega zadržanja proračuna 

Izbruh okužbe z nalezljivo boleznijo COVID-19 ima vpliv tudi na porabo sredstev proračuna države, zaradi česar je treba poleg zadolževanja, vire financiranja ukrepov poiskati tudi znotraj državnega proračuna. Z namenom zagotovitve teh virov je vlada sprejela dodatne ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna. Poleg že sprejetih marčevskih ukrepov na področju izvrševanja proračuna je vlada sprejela nekatere dodatne omejitve porabe proračunskih sredstev.  
 
Sprejete omejitve pa ne veljajo, če je prevzem obveznosti, izvedba javnega naročila ali javnega razpisa za dodelitev sredstev nujna za delovanje države ali za investicije povezane s črpanjem EU sredstev, za investicije iz namenskih skladov, vzdrževanje infrastrukture ali drugih pomembnih investicij, ki vplivajo na gospodarsko aktivnost v Sloveniji.  
 

Povzetek v celoti, si lahko preberete TU.


< RAZLAGA IN POJASNILA GLEDE 64. ČLENA ZIUZEOP ZA NEPOSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE