16.03.2015 Starost: 8 let

1. SEJA SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN VARSTVO OKOLJA

Ljubljana, 16.3.2015 – Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je potekala konstitutivna seja Sveta za trajnostni razvoj, ki se je je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj. Na seji Sveta, na kateri so člani med drugim za predsednico izvolili doc. dr. Suzano Žižek, je bila navzoča tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.


Ministrstvo za okolje in prostor je za danes sklicalo 1. konstitutivno sejo Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja, ki je posvetovalno telo ministrice Irene Majcen in na kateri je ministrica predstavila prioritete MOP.

Spomnimo, Svet je bil v začetku februarja ustanovljen na podlagi Zakona o varstvu okolja z namenom obravnavanja in sprejemanja stališč ter dajanja mnenj in pobud ministru, pristojnemu za okolje o stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini; strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja; zakonodajnemu urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja; delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja; posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja; pobudah javnosti; drugih vprašanjih na zaprosilo ministra ali na lastno pobudo.

Na današnji seji so člani sveta sprejeli predlog, da se na seje sveta med drugimi vabi predstavnike zainteresiranih skupin, tudi Združenje občin Slovenije. Hkrati so se dogovorili, da bo naslednja seja potekala na Sejmu GREEN v Gornji Radgoni konec meseca in v okviru katere bodo predstavljena izhodišča sprememb zakonodaje na področju dimnikarstva.

Med člane Sveta so imenovani:

Lidija Živčič, Društvo za sonaravni razvoj Focus; Nina Štros, Slovenski E-forum; Renata Karba, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera; Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic DOPPS; Lučka Kavkler, Trgovinska zbornica Slovenije; Branko Ravnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Janja Leban, Gospodarska zbornica Slovenije; Nataša Mikulin, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije; dr. Andrej Kranjc, Slovenska akademija znanosti in umetnosti; doc. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, docentka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani; prof. ddr. Ana Vovk Korže, redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru; doc. dr. Uroš Lobnik, docent na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru; doc. dr. Andreja Kutnar, docentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovne in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in predsednica sveta doc. dr. Suzana Žižek, docentka na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici.

* * *


< NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK GLEDE NIŽANJA STROŠKOV OBČINAM