31.01.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

1. SEJA ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ZOS

Ljubljana, 31. 1. 2011 - Danes so se na svoji prvi seji v tem mandatnem obdobju sestali člani Odbora za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo.


 

čŒlani odbora so obravnavali predloge podzakonskih aktov, ki so v javni obravnavi.  Tako so člani odbora v prvem delu sestanka obravnavali tri uredbe, k spremembi katerih bo okoljsko ministrstvo pristopilo skladno s Programom dela Vlade RS za leto 2011. Spremembe se napovedujejo pri Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost; Uredbi o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja; Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vseh vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena.

 

Okoljsko ministrstvo je januarja dalo v javno razpravo osnutke štirih podzakonskih aktov, in sicer osnutek Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, osnutek Pravilnika o katastru gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, osnutek Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki in osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Rok za oddajo pripomb na predloge podzakonskih aktov je 14. oz. 21. 2. 2011. Ponovno se je zgodilo, da Združenje občin Slovenije kot zainteresirana javnost ni bilo pozvano k podajanju pripomb in predlogov na osnutke podzakonskih predpisov, na kar smo z dopisom opozorili pristojno ministrstvo. 

 

V sredo 2. 2. 2011 bo pri ministru Žarnič‡u potekala sestanek na temo problematike komunalnih odpadkov.  

* * *


< NAPOVED DOGODKOV MED 31. JANUARJEM IN 4. FEBRUARJEM