16.03.2015 Starost: 7 let

1. SEJA DELOVNE SKUPINE ZOS ZA PRIPRAVO NOVE SISTEMSKE UREDITVE OBDAVČITVE NEPREMIČNIN V RS

Ljubljana, 16.3.2015 – Danes je na sedežu Združenja občin Slovenije (ZOS) potekala 1. seja delovne skupine za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin v Republiki Sloveniji.


Na današnji seji so člani novoimenovane delovne skupine pod vodstvom predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja obravnavali izhodišča občin, ki so bila v začetku tega meseca oblikovana na usklajevalnem sestanku, ki je pod koordinacijo ZOS potekal skupaj z ostalimi predstavniki občin.

Spomnimo, Ministrstvo za finance je konec januarja združenjem občin poslalo dopis, v katerem je med prioritetne projekte uvrstilo tudi ponovno uvedbo davka na nepremičnine. Z njim se namerava posodobiti obstoječi sistem financiranja obdavčitve nepremičnin, odpraviti neupravičene razlike med občinami in v razveljavljenem zakonu očitna neskladja z Ustavo RS ter oblikovati davek kot izviren prihodek, ki bo v celoti pripadel občinam.

Na seji je med člani delovne skupine ZOS potekala poglobljena in strokovna razprava glede zastavljenih izhodišč in možnih rešitev, ki bi jih morala zagotoviti nova zakonodaja. Združenje občin Slovenije bo na podlagi danes sprejetih dopolnitev in predlogov tudi v prihodnje aktivno zastopalo interese lokalnih skupnosti v Projektni skupini in Projektnem svetu, v okviru katerih se pripravlja nov sistem davka na nepremičnine ter se zavzemalo za sprejete sistemske ureditve, ki bo spoštovala v Ustavi RS zagotovljene pravice lokalnih skupnosti. 

* * *


< 1. SEJA SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN VARSTVO OKOLJA