02.12.2014 Starost: 8 let

MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 2. 12. 2014 - V novembrskem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o pripravi proračuna države za leto 2015. Vlada RS predlaga zmanjšanje sredstev občinam v znesku preko 90 milijonov evrov: 67,6 milijonov manj sredstev iz naslova povprečnine ter odvzem z zakonom o izvrševanju proračuna določenih sredstev za sofinanciranje investicij v višini 23 milijonov evrov.


V začetku novembra smo se predstavniki občin srečali s finančnim ministrom Mramorjem in ministrom za javno upravo Koprivnikarjem. Za izravnavo zmanjšanja sredstev občinam je finančni minister predlagal odmero NUSZ na podlagi evidence REN, kar naj bi povečalo prihodke občinam, minister Koprivnikar pa obljubil pripravo interventnega zakona in spremembe zakonodaje z namenom razbremenitve občin in zmanjšanjem izdatkov za občinske proračune.

Že po prvem sestanku se je sestalo predsedstvo ZOS, ki je sklenilo in skupaj še z ostalima združenjema pristopilo k organizaciji vseslovenskega srečanja županov z Vlado RS. To je bilo predvideno za 21. november, a ker se srečanja ne bi mogel udeležiti ne predsednik vlade ne vabljena ministra niti njihovi namestniki, smo srečanje odpovedali, a hkrati vztrajali, da se srečanje izvede. Ta bo 10. decembra v Šentjurju, prisotnost pa je potrdil minister Boris Koprivnikar, s finančnega ministrstva pa so zagotovili udeležbo ministra ali državne sekretarke.

Vodstva združenje občin so se 25. novembra sestala s predsednikom vlade in ekipo. Predsednik vlade je prisluhnil argumentom občin, dogovorjena je bila ožja koordinacija predstavnikov združenj občin in vladne strani, ki jo bo vodil minister Koprivnikar. Ta se je sestala konec novembra in opravila usklajevanja z resorji, na katere se nanašajo predlogi sprememb zakonov za nižanje stroškov občinam. Združenja občin smo se namreč s pripombami odzvala na predlog interventnega zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo, podali pa smo tudi številne predloge sprememb zakonov.


Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo se udeležili razprava glede določitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Večina udeležencev sestanka se je nagnila k temu, da bi se trajno varovana KZ določila na podlagi veljavnega zakona, ki naj bi bil z vidika prostorskega načrtovanja primernejši in za občine ugodnejši. Na sestanku glede Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin je bilo sklenjeno, da se koeficient razvitosti občin izračuna za eno leto, v tem času pa se pridobi ažurne podatke o deležu priključenosti prebivalstva na javno kanalizacijo, saj so stari že več let in je zaradi tega vprašljiva verodostojnost izračunanih koeficientov. Z Ministrstvom za gospodarstvo smo iskali ustrezno rešitev za ureditev obcestne prodaje blaga.

ZOS je podal pisno stališče na predlog novele Zakona o lokalnih volitvah ter predlog novele Zakona o lokalni samoupravi, ki ju je v državnozborski postopek vložila skupina poslancem. ZOS predlaganima novelama nasprotuje in predlaga, da področje omejitev kandidiranja in opravljanje voljene funkcije s celovitim pristopom uredi in spremembo zakonodaje pripravi Vlada RS.


< USKLAJEVALNI SESTANEK ZDRUŽENJ OBČIN IN MINISTRSTEV NA TEMO NIŽANJA STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN V LUČI PRIPRAVE PRORAČUNA 2015