09.08.2019 Starost: 3 let

SPREMEMBE FINANCIRANJA OBČIN PO OCENI ŽUPANOV DEMOGRAFSKO OGROŽENIM OBČINAM JEMLJEJO 1,8 MILIJONA EVROV

Tolmin, 9. 8. 2019 - V Tolminu so se včeraj srečali župani enajstih občin zahodne Slovenije, katerim predvidena sprememba zakona o financiranju občin na letni ravni skupno jemlje več kot 1,8 milijona evrov. Ministrstvu za javno upravo očitajo, da sprememba zakonodaje največ sredstev jemlje demografsko ogroženim občinam zahodne regije.


Župani občin Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Kranjska Gora in Tolmin so na srečanju poudarili, da so z ogorčenjem sprejeli novico o predvidenih spremembah zakona o financiranju občin, po katerih so upravičene do bistveno manj proračunskih sredstev kot doslej.

Ministrstvo pozivajo, naj umakne predlagano formulo za izračun povprečnine in naj v novi v večji meri upošteva pomen cest in površine. Glede na sedanji predlog zakona se sredstva namreč najbolj znižujejo prav demografsko ogroženim občinam z veliko površino in razvejano cestno infrastrukturo.

"Vladi predlagamo, da skozi povprečnino v luči dobrih gospodarskih razmer vsem občinam poveča financiranje za izvajanje njihovih nalog. Pozivamo, da najde razvojna evropska ali državna sredstva za demografsko ogrožene, manj razvite in tudi redko poseljene občine v zahodni Sloveniji, da intenzivira vlaganja v prometno, tako železniško kot cestno infrastrukturo na našem območju, ter da končno v proračunu zagotovi tudi sredstva za izvajanje razvojnega dela zakona o Triglavskem narodnem parku," je sklepe današnjega srečanja povzel tolminski župan Uroš Brežan. Kot je dodal, bi glede na nov predlog zakona občina Tolmin dobila 344.000 evrov manj kot doslej.

Župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je opozoril, da bi po novem zakonu v njihov proračun priteklo 200.000 evrov manj, kar bi pomenilo velik primanjkljaj predvsem pri obnovi cestne infrastrukture.

"To so izredno visoka sredstva, kajti občina ima kar 380 kilometrov cest, večinoma v hribovitem terenu, kjer je treba delati tako podporne kot oporne zidove, kar je bistvena razlika od ravninskih občin," je poudaril.

Ena od tem srečanja je bilo tudi neizpolnjevanje zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP), po katerem so parkovne občine upravičene do razvojnih sredstev, ki pa v državnem proračunu do sedaj niso bila zagotovljena.

Kot je povedal Valter Mlekuž, župan občine Bovec, ki je ena od občin na območju parka, jim je sredstva iz zakona obljubljal že nekdanji okoljski minister Jure Leben, ko pa so se s to zahtevo obrnili na sedanjega ministra Simona Zajca, tega zagotovila ni bilo več. Na ta problem so opozorili tudi na sestanku v DZ, kjer je Mlekuž skupaj z bohinjskim županom Jožetom Sodjo ta problem predstavil tudi poslancem.

"Resno smo opozorili, da je to težava, ki se že preveč časa vleče, in da naj nam država da denar, ki nam pripada," je še povedal Mlekuž.


< ODGOVOR MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO NA POZIV ZOS K SPREMEMBI POROČILA O DELU VLADNE DELOVNE SKUPINE ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN