29.07.2021 Starost: 1 let

VLADA RS PODALJŠALA ODLOKE V ZVEZI Z ZAJEZITVIJO EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 29. 7. 2021 - Vlada RS je na 245. dopisni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Med države, katerih teste PCR in hitre antigenske teste (test HAG) priznava Republika Slovenija, je dodana Bosna in Hercegovina.

Dodani so še pogoji za priznavanje testa PCR ali testa HAG iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku. Če je test PCR ali test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v odloku, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 • vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila,
 • je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP), in - omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do vključno 8. avgusta 2021.

Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.


S tem odlokom se do 8. avgusta 2021 podaljša sledeče odloke:

 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

 * * *


< PROJEKT PILOT MOP ZA BOLJŠE PROSTORSKO NAČRTOVANJE