03.06.2021 Starost: 356 dni

VLADA RS POLEG ODLOKOV V ZVEZI Z ZAJEZITVIJO EPIDEMIJE S COVID-19 SPREJELA TUDI PROGRAM PREDSEDOVANJA SLOVENIJE SVETU EU

Ljubljana, 3. 6. 2021 - Vlada RS se je na 79. redni seznanila s tedenskim poročilom o realizaciji sklepa Vlade RS z dne 21. maja 2021 o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja. Izdala pa je tudi pet odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19 in sprejela šestmesečni program predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021s prednostnimi nalogami.


Poročilo o realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja
Ministrstvo za javno upravo (MJU), skupaj z Ministrstvom za zdravje (MZ), Vlado RS seznanja z aktivnostmi za izdajo digitalnega zelenega potrdila (DZP) in izvedbo ter tehnično koordinacijo aktivnosti za omogočanje lažjega dostopa do mobilne identitete smsPASS.


Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Od ponedeljka, 7. junija 2021 se sproščajo omejitve pri izvajanju dimnikarskih storitev in gradbenih del. V celoti je dovoljeno tudi izvajanje kongresne dejavnosti, morajo pa zaposleni in potrošniki izpolnjevati pogoj PCT.


Rahljajo se tudi omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko od ponedeljka naprej ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75% zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Za vstop v državo poleg negativnega PCR velja tudi test HAG.
Brez napotitve v karanteno na domu lahko v Slovenijo vstopi tudi oseba, ki predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov
Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
Poleg podaljšanja veljavnosti odloka je v noveli dopolnjena opredelitev, koliko oseb lahko v zaprtih prostorih ali na prostem kolektivno uresničuje versko svobodo.


Program predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije
Ključne vsebine šestmesečnega programa slovenskega predsedovanja Svetu EU so razdeljene na štiri prioritetne sklope:

  1. Odpornost, okrevanje in strateška avtonomija Evropske unije
  2. Konferenca o prihodnosti Evrope
  3. Unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih meril za vse
  4. Verodostojna in varna Evropska unija, sposobna zagotavljati varnost in stabilnost tudi v svoji soseščini

Celoten povzetek 79. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                          * * *


< PODPISAN DOGOVOR IN ANEKSI H KOLEKTIVNIM POGODBAM