09.06.2014 Starost: 9 let

OBJAVLJEN NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA LETI 2014 IN 2015

Ljubljana, 9. 6. 2014 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015.


Skladno z drugo točko sklepa Vlade RS, sprejetega 22. 4. 2014, mora MGRT z Načrtom upravljanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015 sezaniti neodvisne regulatorje, lokalne skupnosti in gospodarska združenja, da bodo pri oblikovanu cen iz soje pristojnosti oz pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na cene, lahko upoštevali usmeritve Načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015.

Načrt upravljanja reguliranih cen za leti 2014 in 201 je dostopen TU.

* * *


< SPREMEMBE ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU