30.07.2013 Starost: 10 let

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA RAZVOJ REGIJ

Ljubljana, 30. 7. 2013 - Ministrstvo za gospodasrki razvoj in tehnologijo je 26. 7. 2013 v Uradnem listu objavilo Javni poziv za prdložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014. Za projekte, ki jih bo financiral Evropski sklad za regionalni razvoj, bodo na voljo sredstva v všini 24.066.942,60 evrov.


Za sredstva javnega poziva, ki je sedmi po vrsti, lahko kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti. Prav tako pa imajo sveti regij možnost, da ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določijo tudi regionalne razvojne agencije, javne zavode in neprofitne organizcije s področja družbenih dejavnosti.

Ministrstvo bo sredstva dodelilo za sofinanciranje projektov, ki so vključeni v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014 in so potrjeni s strani svetov regij.

 

Upravičeni bodo naslednji nameni:

1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura;

2. okoljska infrastruktura;

3. razvoj urbanih naselij;

4. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih;

5. socialna infrastruktura.

 

Regija

Razpoložljiva sredstva po OPRR (v EUR)

Razpoložljiva sredstva za javni poziv 2013-2014 (v EUR)

GORENJSKA

59.319.058,00

1.281.873,76

GORIŠKA

40.282.629,00

1.214.454,82

JUGOVZHODNA

50.928.355,00

318.666,82

KOROŠKA

27.595.505,00

846.236,44

NOTRANJSKOKRAŠKA

23.328.479,00

0,00

OBALNOKRAŠKA

31.181.467,00

1.598.728,75

OSREDNJESLOVENSKA

15.657.194,00

3.421.676,76

PODRAVSKA

133.998.779,00

8.044.736,96

POMURSKA

70.194.294,00

5.173.481,24

SAVINJSKA

83.375.147,00

364.223,32

SPODNJEPOSAVSKA

31.378.860,00

1.101.035,06

ZASAVSKA

18.598.385,00

737.828,67

SKUPAJ

585.838.152,00

24.066.942,00

Projekti Notranjsko-kraške regije zaradi porabe vseh razpoložljivih sredstev na zadnjem javnem pozivu niso upravičeni do sredstev.

Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 9. 2013.

Vse aktivnosti v okviru projektov bodo morale biti izvedene najkasneje do 30. 9. 2014, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo in rok dokončanja vseh aktivnosti (izvedba vseh del).

Rok za posredovanje dokazil o plačilih vseh nastalih stroškov/izdatkov in hkrati tudi rok zaključka projekta je 31. 12. 2014.

* * *


< POZIV K PRIPRAVI ZUJFO TER POBUDA ZA OHRANITEV SREDSTEV ZA INVESTICIJE OBČIN