18.11.2021 Starost: 2 let

DZ KONČAL Z OBRAVNAVO PRORAČUNSKIH DOKUMENTOV

Ljubljana, 17. 11. 2021 - Poslanci so se seznanili še s predlogom zakona o izvrševanju proračunov za leti 2022 in 2023, v katerem sta med drugim zapisana zvišanje povprečnine za občine ter višina letnega dodatka upokojencem. S tem je končal obravnavo proračunskih dokumentov, glasovanje pa je napovedano v četrtek . Povečujeta se tudi obseg sredstev za finančno izravnavo občin in obseg sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.


Zakon o izvrševanju proračuna je precej tehničen zakon, ki daje vladi pooblastila za upravljanje s proračunom države. V njem so med drugim zapisani obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev v posameznem letu ter posebna pooblastila vladi, finančnemu ministrstvu in drugim neposrednim uporabnikom za izvrševanje proračuna. Njegova uveljavitev je nujna, da se vsakokratni proračun lahko izvaja.

Leta 2022 se bo država lahko zadolžila za nekaj več kot pet milijard evrov, leta 2023 pa za nekaj manj kot 4,7 milijarde evrov, je zapisano v predlogu zakona. Skupaj gre za možnost skoraj deset milijard evrov vrtoglavega zadolževanja, je opozorila Andreja Zabret (LMŠ). Največji možni obseg poroštev, ki jih lahko država izda pravnim in fizičnim osebam, je v obeh letih omejen na vsakokrat po 630 milijonov evrov.

Letni dodatek za upokojence, ki se od leta 2018 izplačuje v petih različnih višinah, odvisno od višine pokojnine, pa je določen v razponu od 140 do 450 evrov. Izplačan bo s pokojninami za mesec junij.

Povprečnina za občine, ki je za letos določena v višini 628,20 evra na prebivalca, se bo prihodnje leto zvišala na 645 evrov in leto pozneje na 647 evrov. Gre za pomemben korak naprej in povsem drugačen odnos do lokalne skupnosti, kot so jih imele prejšnje vlade, je dejal Marko Pogačnik (SDS).

Posledično se povečujeta tudi obseg sredstev za finančno izravnavo občin in obseg sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, je povedala Katja Lautar s finančnega ministrstva.


< SESTANEK V ZVEZI S SPREMEMBAMI PRAVILNIKA O POŽARNEM VAROVANJU