14.01.2021 Starost: 2 let

VLADA NA 48. REDNI SEJI Z ODLOKOM ZA 60 DNI PODALJŠALA EPIDEMIJO

Ljubljana, 14. 1. 2021 - Vlada je na 48. redni seji z odlokom podaljšala epidemijo za 60 dni ter izdala oz. podaljšala še pet odlokov, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.


Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.

Odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, dodatno pa se kot izjema dodajo čistilnice. Iz odloka je umaknjena prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov, saj prodajo pirotehničnih izdelkov prepoveduje Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Odlok bo začel veljati 16. januarja 2021 in velja do 22. januarja 2021.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli za novo izjemo, in sicer:
• dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrne takoj po opravljenem delu.

Celoten povzetek 48. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< DIREKTORAT ZA JAVNO NAROČANJE OBJAVIL NAVODILA ZA SPOROČANJE PODATKOV O EVIDENČNIH NAROČILIH NA PORTALU JAVNIH NAROČIL