07.07.2017 Starost: 5 let

PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 10.7.2017 do 14.7.2017

Ljubljana, 7.7.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe. Vse zadeve si lahko podrobneje ogledate tudi na naši spletni strani www.zdruzenjeobcin.si.


SESTANKI

12.7.2017 - mag, Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka vlade in vodja medresorske delovne skupine, vabi na sestanek Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije. Sestanek bo v sredo, dne 12.7.2017 ob 10. uri, na Generalnem sekretariatu vlade, Gregorčičeva 20, Ljubljana, v sejni sobi 109/II.

 DOGODKI

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj: 

  • POSVET: NUSZ: izvajanje priporočil in potrebne aktivnosti v letu 2017 za izvedbo NUSZ v letu 2018 in prihodnjih letih - 11.7.2017 ob 9. uri/ PRIJAVNICA 

 ZAKONODAJA V JAVNI OBRAVNAVI

 

Podajte svoje mnenje, pripombe in predloge na zakonodajo, ki je v javni obravnavi:

Državnozborski postopek:

Ostali aktualni predlogi zakonodaje:

 * * *

 


< PREDSTAVITEV PRAVILNIKA O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA UGOTOVITEV POVPREČNINE