04.12.2017 Starost: 5 let

NA IZREDNI SEJI DZ RS O ZIPRS1819 IN NOVELI ZFO

Ljubljana, 4. 12. 2017 - Poslanci Državnega zbora RS danes ponovno o ZIPRS1819 in noveli ZFO. Da bodo rešitve iz predlogov obveljale, mora tokrat zanje glasovati večina vseh poslancev.


Na današnji izredni seji Državnega zbora RS bodo poslanci vnovič odločali o Predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 ter o noveli Zakona o financiranju občin. Državni svetniki so namreč izglasovali veto na oba predloga zakonov. Menijo namreč, da zakona neprimerno urejata financiranje občin oz. sta zanje škodljiva.

Spremembe zakona o financiranju občin po mnenju državnih svetnikov ne upoštevajo številnih predlogov in pripomb, ki jih je nanje podal DS, so opozorili svetniki. Po njihovih navedbah je bil zakon predložen v zakonodajni postopek brez resnejše uskladitve s skupnostjo in združenjem občin.

Pri zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 pa so državni svetniki izpostavili kritiko do višine povprečnine. Ta se z letošnjih 530 evrov v prihodnjem letu zvišuje na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še za sedem evrov na 558 evrov, a s tem v občinskih združenjih niso zadovoljni.

O obeh zakonskih besedilih sta ponovno razpravljala matična odbora ter državnemu zboru predlagala, naj ju ob ponovnem odločanju potrdi. Večina poslancev je namreč sledila mnenju vlade, ki meni, da navedbe državnih svetnikov niso utemeljene.Glede zakona o izvrševanju proračuna namreč vlada opozarja, da je pri določanju višine povprečnine treba poleg izračuna povprečnih stroškov za financiranje nalog občin upoštevati tudi fiskalni okvir, ki v danem trenutku ne omogoča višjih izdatkov.

Spremembe v zakonu o financiranju občin pa bodo po mnenju vlade prispevale k večji odvisnosti višine primerne porabe od demografske strukture posamezne občine.< MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA