03.07.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 6. DO 10. JULIJA 2015

Ljubljana, 3. 7. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


02.07.2015
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA JUNIJA

Ljubljana, 2. 7. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila junijsko izdajo Kohezijskih e-novic, v katerih boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti.[več]


02.07.2015
VLADA RS SPREJELA PREDLOG ZAKONA O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA DOLGOV

Ljubljana, 1. 7. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov.[več]


02.07.2015
MESEČNI UTRIP MESECA JUNIJA 2015

Ljubljana, 2. 7. 2015 - V tokratnem Mesečnem utripu si med drugim lahko preberete več o tem, da Vlada RS ni uspela realizirati 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, po kateri bi morala do konca junija sprejeti...[več]


02.07.2015
PREDSTAVITEV PREDLOGA USMERITEV ZA PRIPRAVO ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE

Ljubljana, 1. 7. 2015 – Ministrstvo za infrastrukturo izvaja niz predstavitev predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. Na predstavitev s(m)o bili tokrat povabljeni predstavniki (združenj) občin in lokalnih...[več]


29.06.2015
NADALJEVANJE POGOVOROV GLEDE POVPREČNINE

Ljubljana, 29. 6. 2015 – Na Ministrstvu za finance so se nadaljevali pogovori glede povprečnine za drugo polovico leta 2015. Vlada RS vztraja na 514,22 evrov, občine na 525 evrov povprečnine.[več]


29.06.2015
PODALJŠAN ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ NASLOVA PRP 2007-2013

Ljubljana, 29. 6. 2015 - Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, s katero se podaljšuje...[več]


29.06.2015
43. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 6. 2015 - Vlada RS je na 43. redni seji, dne 24. 6. 2015, med drugim sprejela predlog novele Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih...[več]


24.06.2015
NA SEJI PREDSEDSTEV O NADALJNJIH KORAKIH GLEDE POVPREČNINE ZA DRUGO POLOVICO 2015

Trzin, 24. 6. 2015 – Predsedstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se sestala na skupni seji. Združenja občin vztrajajo, da Vlada RS povprečnino za obdobje julij –...[več]


23.06.2015
O POVPREČNINI TUDI NA PRISTOJNEM PARLAMENTARNEM ODBORU

Ljubljana, 23. 6. 2015 – Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na zahtevo skupine poslancev obravnaval problematiko financiranja občin. Tako kot predlagatelji so tudi predstavniki združenj občin...[več]


22.06.2015
PO NADALJEVANJU POGOVOROV MED PREDSTAVNIKI VLADE IN OBČIN NIČ NOVEGA: ZDRUŽENJA OBČIN VZTRAJAMO NA 525, VLADA NA 514,22 EVROV POVPREČNINE

Ljubljana, 22. 6. 2015 – Vodstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se sestala z državnima sekretarjema Matejo Vraničar (MF) in Jankom Burgerjem (MJU). Nadaljevali so se...[več]


19.06.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 22. DO 26. JUNIJA 2015

Ljubljana, 19. 6. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


19.06.2015
42. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 6. 2015 - Vlada RS se je na 42. redni seji med drugim seznanila z Analizo plačnega sistema javnega sektorja in določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede izboljšave...[več]


17.06.2015
ZDRUŽENJA OBČIN POZVALA K OHRANITVI SEDANJE VIŠINE POVPREČNINE, VLADA PREDLAGA POVPREČNINO 514,22 EVROV

Ljubljana, 16. 6. 2015 - Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je vodstvom Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije predstavil aktivnosti in nabor ukrepov za znižanje stroškov...[več]


15.06.2015
41. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 6. 2015 - Vlada RS se je na 41. redni seji med drugim seznanila s poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih...[več]


12.06.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. JUNIJA 2015

Ljubljana, 12. 6. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


12.06.2015
MINISTRICA MAKOVEC BRENČIČEVA SE JE SREČALA Z VODSTVOM ZOS

Ljubljana, 11. 6. 2015 – Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je sestala z vodstvoma Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. Srečanje je bilo spoznavne narave, pogovor je...[več]


08.06.2015
PREDSEDNIK ZOS SMRDELJ IN MINISTRICA KOPAČ MRAKOVA O ODPISU DOLGOV

Ljubljana, 8. 6. 2015 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravlja nabor ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim. O možnih oblikah pomoči, predvsem o odpisu dolgov, sta se pogovarjala...[več]


05.06.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. JUNIJA 2015

Ljubljana, 4. 6. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


05.06.2015
39. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 6. 2015 - Vlada RS je na 39. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o cestah, izdala novelo Uredbe o kategorizaciji državnih cest in sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste,...[več]