25.04.2013
PREDLOG VLADE ZA ZNIŽANJE PLAČ IN ODZIV SINDIKATOV

Ljubljana, 25. 4. 2013 - Sindikati po pogajanjih z Vlado RS izražajo nezadovoljstvo z novim predlogom, ki predvideva dodatnih 50 milijonov evrov prihranka, in sicer z naslova razlike v regresu javnim uslužbencem....[več]

Kategorija: Novice

24.04.2013
SEDEM TOŽB ZARADI RAZPISA ENERGETSKE SANACIJE STAVB

Ljubljana, 24. 4. 2013 - Sedem občin, nezadovoljnih z rezultati in postopki javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, je na upravno sodišče vložilo tožbe....[več]

Kategorija: Novice

24.04.2013
VLADA SE JE SEZNANILA Z OSNUTKOM NACIONALNEGA REFORMNEGA PROGRAMA

Ljubljana, 23. 4. 2013 - Vlada RS se je na 6. redni seji seznanila  z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2013 - 2014. [več]

Kategorija: Novice

24.04.2013
XX. DNEVI SLOVENSKE UPRAVE - VABILO K SODELOVANJU

Fakulteta za upravo organizira tradicionalne, letos že jubilejne, XX. Dneve slovenske uprave, ki bodo 26. in 27. septembra 2013, na Fakulteti za upravo v Ljubljani. [več]

Kategorija: Novice

24.04.2013
13. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 24. 4. 2013 -  13. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 24. aprila 2013. DZ je med drugim sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020,  Resolucijo...[več]

Kategorija: Novice

22.04.2013
PREDSTAVITEV UREDBE O METODOLOGIJI KORIŠČENJA CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Ljubljana, 22. 4. 2013 - V dvorani Državnega sveta danes poteka posvet, na katerem bo predstavljena Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Posveta se udeležuje 50...[več]

Kategorija: Novice

22.04.2013
VLADA SPREJELA AKTE, S KATERIMI JE OMOGOČENO ŠIRJENJE NATURE 2000

Ljubljana, 19. 4. 2013 - Vlada RS je na dopisni seji sprejela akte, ki so potrebni za uveljavitev sprememb in dopolnitev omrežja Natura 2000, in sicer spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih, spremembo Uredbe o...[več]

Kategorija: Novice

22.04.2013
USTAVNO SODIŠČE ZADRŽALO IZVRŠEVANJE 29. ČLENA NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ljubljana, 19. 4. 2013 - Ustavno sodišče RS je pri oceni ustavnosti, začeti z zahtevo osmih nevladnih organizacij, sklenilo do končne odločitve zadržati izvajanje dela 29. člena novele Zakona o prostorskem...[več]

Kategorija: Novice

22.04.2013
POJASNILO MNZJU: TRETJA ČETRTINA ODPRAVE NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo pojasnilo glede sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v kolektivnem delovnem sporu, ki ga je sprožil Sindikat državnih organov Slovenije, zaradi...[več]

Kategorija: Novice

19.04.2013
RAZLIKA DO POLNEGA LANSKEGA REGRESA VSEM JAVNIM USLUŽBENCEM

Ljubljana, 18. 4. 2013 – Zaradi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča o kršitvi kolektivne pogodbe v delu, ki zadeva izplačilo lanskega regresa, bodo razliko v regresu dobili izplačano vsi javni...[več]

Kategorija: Novice

19.04.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 22. DO 26. APRILA 2013

Ljubljana, 19. 4. 2013 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki: [več]

Kategorija: Novice

18.04.2013
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE VRTCEV

Ljubljana, 18. 4. 2013 – Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bil usklajevalni sestanek o predlogu sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter...[več]

Kategorija: Novice

18.04.2013
5. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 4. 2013 - Vlada RS je na 5. redni seji med drugim sprejela Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, Uredbo o razvojnem svetu kohezijske regije ter Program odprave posledic...[več]

Kategorija: Novice

18.04.2013
SESTANEK NA TEMO ZEMELJSKIH PLAZOV IN ŠKODE PO OBILNEM SNEŽENJU

Ljubljana, 18. 4. 2013 - Danes je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig potekal sestanek, na dnevnem redu katerega je bila problematika zemeljskih plazov in škod po obilnem sneženjeu ter ocenjevanje škode v...[več]

Kategorija: Novice

17.04.2013
ODBOR ZA KMETIJSTVO ZA BOLJŠE EVIDENCE O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 16. 4. 2013 - čŒlani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se na seji 16. aprila seznanili s poročilom Računskega sodišča RS o uspešnosti varovanja kmetijskih zemljišč kot pogoja za samooskrbo...[več]

Kategorija: Novice

15.04.2013
POBUDA ZA USKLADITEV VREDNOSTI TOČKE TURISTIČNE TAKSE

Ljubljana, 12. 4. 2013 – Združenje občin Slovenije je na pristojnega ministra in Vlado RS naslovilo pobudo za sprejem sklepa o uskladitvi in dvigu vrednosti točke turistične takse za prihodnje koledarsko leto.[več]

Kategorija: Novice

15.04.2013
VLADA PREDSTAVILA PREDLOGE UKREPOV ZA ZNIŽANJE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 15. 4. 2013 - Vodja vladnih pogajalcev, minister za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregor Virant je sindikatom javnega sektorja predstavil predlog ukrepov za znižanje plačne mase v javnem sektorju....[več]

Kategorija: Novice

12.04.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. APRILA 2013

Ljubljana, 12. 4. 2013 - V prihajajočem tednu bodo potekali sledeči dogodki.[več]

Kategorija: Novice

12.04.2013
SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 4. 2013 - Vlada RS je na 4. redni seji začela z obravnavo predloga Nacionalnega reformnega programa 2013 – 2014, sprejela predlog novele Zakona o državni upravi ter se seznanila z izhodišči za...[več]

Kategorija: Novice

12.04.2013
Z MINISTROM ŽIDANOM O PREDLOGU DOLOČITVE TRAJNO VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 11. 4. 2013 – Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je sklical sestanek, na katerem so predstavniki kmetijske stroke, kmetijskega ministrstva, Ministrstva za infrastrukturo in prostor in...[več]

Kategorija: Novice