23.12.2015
MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA

Ljubljana, 23. 12. 2015 - V zadnji izdaji letošnjega Mesečnega utripa si lahko med drugim več preberete o nadaljnjih prizadevanjih Združenja občin Slovenije za višjo povprečnino in investicijski transfer.[več]


21.12.2015
14. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 21. 12. 2015 - 14. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 14. do 18. decembra 2015. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o varstvu okolja, novelo Zakona o dostopu do informacij javnega...[več]


18.12.2015
IX. POSVET DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI

Ljubljana, 18. 12. 2015 - Ministrstvo za javno upravo in vsa tri združenja občin ter Občina Ljubno bodo marca 2016 pripravili že deveti posvet na temo delovanja skupnih občinskih uprav v Sloveniji. Nosilna tema posveta bo...[več]


18.12.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 24. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 18. 12. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


18.12.2015
67. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 12. 2015 - Vlada RS je na 67. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, novelo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,...[več]


15.12.2015
PREDSEDSTVO PODPIRA ZAHTEVO K ODSTOPU FINANČNEGA MINISTRA IN PREDSEDNIKU VLADE PREDLAGA SPREMEMBO ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRURAČUNOV ZA LETI 2016 IN 2017 IN OCENJUJE, DA PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE NI DOBRA PODLAGA ZA NADALJNJO OBRAVNAVO

Mirna Peč, 15. 12. 2015 – Člani Predsedstva Združenja občin Slovenije so na 8. redni seji v letošnjem letu razpravljali o nadaljnjih ukrepih združenja zaradi nepodpisanega dogovora med Vlado RS in občinami in se pridružili k...[več]


11.12.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 14. DO 18. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 11. 12. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


11.12.2015
66. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 12. 2015 - Vlada RS je na 66. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom...[več]


10.12.2015
PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020

Ljubljana, 10. 12. 2015 - V organizaciji Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, pristojne za izvajanje trinajstih programov evropskega teritorialnega sodelovanja, transnacionalnih, med-regionalnih in čezmejnih...[več]


10.12.2015
PRENOVLJEN PORTAL E-UPRAVA

Ljubljana, 9. 12. 2015 - Na Ministrstvu za javno upravo so predstavili prenovljeni portal e-uprava, ki je začel delovati v novembru. [več]


09.12.2015
NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O PROBLEMATIKI PREPOVEDANIH DROG, ALOKOHOLA IN TOBAKA

Ljubljan, 9. 12. 2015 - Včeraj je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek o problematiki področja prepovednih drog, alokohola in tobaka. Ministrstvo vidi občine med ključnimi akterji pri preventivi na teh podorčjih. [več]


09.12.2015
PREDSTAVLJENA STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI

Ljubljana, 8. 12. 2015 - Na prvi predstavitvi Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji so se člani predsedstev združenj občin srečali z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem in državnim sekterarjem...[več]


08.12.2015
V PRIPRAVI UREDBA O PITNI VODI

Ljubljana, 8. 12. 2015 – Ministrstvo za zdravje pripravlja uredbo o pitni vodi. Predlog uredbe je še v fazi delovnega osnutka, na sestanku na ministrstvu pa smo predstavniki občin opozorili na večje pomanjkljivosti predloga in...[več]


07.12.2015
NA MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE O PREDLOGU ZAKONA O DEDOVANJU

Ljubljana, 7. 12. 2015 - Na Ministrstvu za pravosodje je danes potekal sestanek, na katerem je razprava tekla o predlogu novele Zakona o dedovanju. Upoštevane bodo tudi pripombe Združenja občin Slovenije.[več]


07.12.2015
MOP UPOŠTEVAL VEČINO PRIPOMB ZOS NA PREDLOG UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Ljubljana, 7. 12. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor (tudi) v medresorski obravnavi naslovilo pripombe na Predlog uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. V priponki vam pošiljamo...[več]


04.12.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 7. DO 11. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 4. 12. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


04.12.2015
91. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 12. 2015 - Vlada RS je na 91. dopisni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o varstvu okolja, novelo Uredbe o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa, Program upravljanja rib v celinskih...[več]


03.12.2015
KOMISIJA DZ ZA NADZOR JAVNIH FINANC POZIVA VLADO K PRIPRAVI NOVEGA SISTEMA FINANCIRANJA OBČIN

Ljubljana, 3. 12. 2015 - Komisija za nadzor javnih financ je na današnji nujni seji pozvala vlado in občine k dogovoru o primerni povprečnini, ki bo upoštevala zakonske obveznosti občin. Komisija ja vlado pozvala tudi k pripravi...[več]


03.12.2015
DRŽAVA NE SOGLAŠA Z MEDIACIJO

Ljubljana, 3. 12. 2015 - Združenje občin Slovenije je bilo s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani obveščeno, da država, v tožbi za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz dogovora o višini povprečnine za leo 2015, ne soglaša z...[več]


02.12.2015
44,9 MILIJONOV EVROV ZA ČEZMEJNE PROJEKTE PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 2014–2020

Ljubljana, 2. 12. 2015 - V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki ga je Evropska komisija potrdila 19. septembra 2015, je na voljo skoraj 45 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za...[več]