10.07.2014
APEL ZOS ZA SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA ZAKONA (ŽLED) IN ZAGOTOVITEV SREDSTEV OBČINAM

Ljubljana, 10. 7. 2014 -Združenje občin Slovenije je Vladi RS poslalo apel, da da v skladu s svojimi pristojnostmi takoj pristopijo k spremembi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014,...[več]


08.07.2014
POLITIČNE STRANKE SMO POVPRAŠALI O EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI

Ljubljana, 8. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije je na politične stranke naslovilo konkretna vprašanja o evropski kohezijski politiki. [več]


04.07.2014
JUNIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE

Ljubljana, 4. 7. 2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravil junijsko številko Kohezijskega e-kotička, v kateri je največ pozornosti namenjene evropskim sredstvom v Spodnjeposavski regiji.[več]


04.07.2014
NADALJUJEJO SE POGAJANJA V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 3. 7. 2014 - Pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja so se precej približali dogovoru o ukrepih za leto 2015. Glede ključne točke - znižanja števila zaposlenih v javnem sektorju za 1,5 odstotka na letni ravni -...[več]


02.07.2014
JUNIJSKI MESEČNI UTRIP

Ljubljana, 2. 7. 2014 - V junijskem mesečnem utripu si med drugim več preberite o drugi seji predsedstav Združenja občin Slovenije, o pripombah, ki jih je združenja podalo na predlagano spremembo Uredbe o razvojnem svetu...[več]


01.07.2014
RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SVETOV OŽJIH DELOV OBČIN

Ljubljana, 30. 6. 2014 - Na lokalnih volitvah, ki bodo 5. oktobra, bodo potekale tudi volitve v vaške, krajevne in četrtne skupnosti v tistih občinah, ki imajo organizirane ožje dele občin. Zakon o lokalnih volitvah določa, da...[več]


30.06.2014
SKRB ZA NAČRTNO KULTURNO-UMETNOSTNO VZGOJO NA NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI

Ljubljana, 30. 6. 2014 - Ministrstvo za kulturo nam je posredovalo dopis, v katerem vabijo občine k načrtnejši kulturno-umetnostni vzgoji na lokalni in nacionalni ravni. [več]


24.06.2014
LOKALNE VOLITVE BODO 5. OKTOBRA

Ljubljana, 24. 6. 2014 - Predsednik Državnega zbora RS Janko Veber je danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra. S ponedeljkom, 21. julija začnejo teči roki za volilna opravila.[več]


20.06.2014
KOLESARSKI PROJEKT SHARROW

Ljubljana, 20. 6. 2014 - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nam je posredovalo obvestilo glede apliciranja kolesarskega projekta Sharrow.[več]


20.06.2014
2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 20. 6. 2014 - Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so na svoji 2. redni seji v tem letu med drugim razpravljali tudi o pripravi programskih dokumentov za naslednjo finančno perspektivo. Seje predsedstva se je...[več]


20.06.2014
V PRIPRAVO NOV PRAVILNIK O DOSTOPNOSTI OBJEKTOV ZA INVALIDE

Ljubljana, 19. 6. 2014 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je sklicalo sestanek s predstavniki invalidskih organizacij in združenj občin. Tema sestanka je bil predlog sprememb Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje...[več]


18.06.2014
REGIJSKI IZVEDBENI NAČRTI OBČINSKIM SVETOM LE V SEZNANITEV

Ljubljana, 17. 6. 2014 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sklicalo delovni sestanek s predstavniki združenj občin. Na sestanku je bilo predstavljeno izvajanje pomoči na domu, pogovor je tekel o...[več]


16.06.2014
NAJAVA OBJAVE RAZPISA IZ PRP ZA AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

Ljubljana, 16. 6. 2014 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo predvidoma v petek, 20. 6. 2014 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis pri ukrepu 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo...[več]


16.06.2014
POJASNILA MNZ GLEDE IZVEDBE LOKALNIH VOLITEV

Ljubljana, 16. 6. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nam je poslalo odgovore na vprašanje občin članice Združenja občin Slovenije, ki so se nanašala na izvedbo letošnjih lokalnih volitev. [več]


13.06.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. JUNIJA

Ljubljana, 13. 6. 2014 - V prihajajočem tednu bo med drugim potekala 2. seja Predsedstva Združenja občin Slovenije in seminar z naslovom "Javno naročanje v praksi".[več]


13.06.2014
69. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 13. 6. 2014 - 69. izredna seja Državnega zbora RS je bila 11. in 12. junija 2014. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o ohranjanju narave, novelo Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter novelo...[več]


13.06.2014
62. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 6. 2014 - Vlada RS je na 62. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Strategijo za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in...[več]


12.06.2014
SMRDELJ NA ODBORU ZA GOSPODARSTVO OPOZORIL NA NEUSTREZNOST VLADNEGA SKLEPA GLEDE 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 12. 6. 2014 - Odbor DZ za gospodarstvo je zavrnil predloge sklepov za četrtkovo izredno sejo DZ o kohezijskih projektih. Potem ko je vlada v torek občine pozvala, naj s projekti nadaljujejo, sredstva pa da bodo dobila...[več]


12.06.2014
PROŠNJA BIH ZA POMOČ PRI ODPRAVI POSLEDIC POPLAV

Ljubljana, 12. 6. 2014 - Uprava RS za zaščito in reševanje nas je obvestila, da je Bosna in Hercegovina 10. junija poslala dodatno prošnjo za pomoč pri odpravljanju posledic poplav. Potrebovali bi vozila za izsesavanje blata in...[več]


11.06.2014
STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE GLEDE SKLEPA VLADE RS O 11 OKOLJSKIH PROJEKTIH

Ljubljana, 11. 6. 2014 - Vlada RS je na 134. dopisni seji sprejela sklep št. 54400-10/2014/13, s katerim je želela omogočiti izvedbo v celoti pripravljenih 11 kohezijskih projektov v skupni vrednosti cca. 350 mio EUR. Vlada v 4....[več]