03.08.2015
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA JULIJA 2015

Ljubljana, 3. 8. 2015 - V julijski številki Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več preberete o zakonodaji evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri in osvojite praktično...[več]


03.08.2015
48. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 3. 8. 2015 - Vlada RS je na 48. redni seji med drugim sprejela razrez proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017, predlog novele Zakona o infrastrukturi za prostorske...[več]


24.07.2015
47. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 7. 2015 - Vlada RS je na 47. redni seji med drugim sprejela predloga novega Zakona o javnem naročanju, predlog novele Zakona o prostovoljstvu in besedilo Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in...[več]


20.07.2015
16. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 7. 2015 - 17. julija 2015 je potekala 16. izredna seja Državnega zbora RS, na kateri je poslanek in poslanci med drugim potrdili novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakon o pogojih za...[več]


20.07.2015
PRIKRITO RAZVREDNOTENJE DELA ŽUPANOV

Ljubljana, 20. 7. 2015 - Združenje občin Slovenije je podalo pripombe na delovno gradivo Predloga zakona o funkcionarjih in jih poslalo Ministrstvu za javno upravo. Združenje občin Slovenije se je na predlog zakona odzvalo s...[več]


20.07.2015
46. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 7. 2015 - Vlada RS je na 46. redni seji med drugim začela razpravo o razrezu proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017 ter se seznanila z informacijo o spremembi...[več]


20.07.2015
10. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 7. 2015 - 10. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 9. do 15. julija 2015. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s...[več]


17.07.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE BO UPORABILO VSA RAZPOLOŽLJIVA PRAVNA SREDSTVA ZA OHRANITEV POVPREČNINE V DRUGI POLOVICI LETA 2015 V VIŠINI 525 EVROV, DOLOČENA TUDI IZHODIŠČA ZA 2016 IN 2017

Ljubljana, 17. 7. 2015 – Združenje občin Slovenije (ZOS) bo skupaj z Skupnostjo občin Slovenije in z Združenjem mestnih občin vložilo zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti...[več]


14.07.2015
OBRAVNAVA PREDLOGA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Ljubljana, 14. 7. 2015 – Na sedežu Združenja občin Slovenije se je odvijal sestanek na temo Predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Mag. Nataša Vodopivec je predstavnikom občin predstavila predlog uredbe,...[več]


14.07.2015
POVPREČNINA ZA DRUGO POLOVICO LETA 2015 ZNAŠA 519 EVROV

Ljubljana, 13. 7. 2015 - Državni zbor RS je z 52 glasovi za in šestimi proti sprejel spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katero je določil, da bo višina povprečnine za občine v...[več]


13.07.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK O ODPUSTU DOLGOV

Ljubljana, 13. 7. 2015 – Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo predstavniki združenj občin z ministrico dr. Anjo Kopač Mrak usklajevali sicer že v državnozborski postopek vložen Predlog zakona o...[več]


13.07.2015
DRŽAVNI ZBOR BO DANES ODLOČAL O POVPREČNINI V VIŠINI 519 EVROV

Ljubljana, 13. 7. 2015 – Državni zbor RS bo na današnji seji med drugim odločal tudi o višini povprečnine za občine za drugo polovico letošnjega leta. Po aktualnem predlogu, kot je bil izglasovan v soboto na Odboru za finance,...[več]


10.07.2015
BO POVPREČNINA V DRUGI POLOVICI LETA 519 EVROV?

Ljubljana, 10. 7. 2015 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko bo danes začeto obravnavo spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katero bi na novo določili višino povprečnine za...[več]


10.07.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 13. DO 17. JULIJA 2015

Ljubljana, 10. 7. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


10.07.2015
ODPRTA NOVA DOSTOPNA TOČKA ZA DOSTOP DO APLIKACIJE ISARR

Ljubljana, 10. 7. 2015 - Služba Vlde RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odprla novo dostopno točko za dostop do aplikacij ISARR, ki deluje v sklopu novega informacijskega sistema za podporo delovanju kohezijske...[več]


10.07.2015
VLADA ŠE BREZ ODLOČITVE, ALI UVESTI DAVEK NA NEPREMIČNINE ALI OHRANITI NUSZ

Ljubljana, 10. 7. 2015 - Vlada še ni sprejela odločitve in usmeritev glede obdavčitve nepremičnin, so povedali na Ministrstvu za finance. Projektni svet, ki ga je za pripravo projekta nove ureditve obdavčitve nepremičnin...[več]


10.07.2015
45. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 7. 2015 - Vlada RS je na 45. redni seji med drugim sprejela prvi Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, se seznanila z informacijo...[več]


09.07.2015
SESTANEK NA TEMO PREHODA V ZELENO GOSPODARSTVO

Ljubljana, 9. 7. 2015 – Na Ministrstvo za okolje in prostor je bil sestanek na temo prehoda v zeleno gospodarstvo. Državna sekretarka mag. Tanja Bogataj je predstavila aktivnosti v zvezi s pripravo Okvirnega programa za prehod v...[več]


08.07.2015
NADALJEVANJE POGOVOROV Z VLADO O VIŠINI POVPREČNINE V LETU 2015

Ljubljana, 8. 7. 2015 - Včeraj je na Ministrstvu za finance je potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo in predstavniki združenj občin, na temo pregleda predlogov sprememb predpisov za...[več]


07.07.2015
DELOVNI TELESI DRŽAVNEGA SVETA ZA OHRANITEV POVPREČNINE V VIŠINI 525 EVROV TUDI V DRUDI POLOVICI 2015

Ljubljana, 7. 7. 2015 - Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta na 7. izredni seji oziroma 49. seji 6. julija 2015 obravnavali Predlog zakona o spremembi Zakona o...[več]