24.02.2015
7. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 23. 2. 2015 - 7. izredna seja Državnega zbora RS je potekala 19. in 20. februarja 2015. Poslanke in poslanci so potrdili rebalans državnega proračuna za leto 2015 ter sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov...[več]


19.02.2015
V OKVIRU PRIPRAV NEPREMIČNINSKEGA DAVKA SE OBETAJO TUDI SPREMEMBE PRI MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 19. 2. 2015 - Med načrtovanimi spremembami za novo sistemsko ureditev obdavčitve nepremičnin je tudi noveliranje zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Po predlogu geodetske uprave ne bi bilo več generalnega...[več]


17.02.2015
POROČANJE PODATKOV O PLAČAH V ISPAP

Ljubljana, 17. 2. 2015 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo dopis, v katerem nas obveščajo o poteku aktivnosti vzpostavitve enotne baze podatkov informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih...[več]


12.02.2015
NA MINISTRSTVU ZA FINANCE SESTANEK GLEDE DAVČNEGA DOLGA

Ljubljana, 11. 2. 2015 – Na Ministrstvu za finance so se z državno sekretarko Matejo Vraničar in sodelavci sestali predstavniki Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ZPIZ, ZZZS, Državnega...[več]


12.02.2015
OBJAVLJENI ODGOVORI NA PRIPOMBE IN DOPOLNJEN PREDLOG UREDBE CLLD

Ljubljana, 12. 2. 2015 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nas je obvestilo, da je na spletni strani ministrstva objavljen dopolnjen predlog Uredbe CLLD in odgovori na podane pripombe.[več]


10.02.2015
PREDSTAVITEV PREDLOGA UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST 2014-2020

Ljubljana, 9. 2. 2015 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil sestanek oziroma predstavitev predloga Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020. [več]


05.02.2015
21. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 5. 2. 2015 - Vlada RS se je na 21. redni seji med drugim seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, določila besedilo predloga novele Zakona o graditvi objektov in predlagala...[več]


03.02.2015
JANUARSKE KOHEZIJSKE NOVICE

Ljubljana, 3. 2. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička. [več]


03.02.2015
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2015

Ljubljana, 3. 2. 2015 - V Mesečnem utripu meseva januarja si lahko med drugim več preberete o pogajanjih reprezentativnih združenje z Vlado RS o višini povprečnine za leto 2015. [več]


29.01.2015
DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2015 PODPISAN

Ljubljana, 29. 1. 2015 - Minister za finance dr. Dušan Mramor, predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in predsednik Skupnosti občin Slovenije mag. Aleksander Jevšek so danes podpisali Dogovor o višini povprečnine za...[več]


28.01.2015
DOGOVOR O POVPREČNINI SPOREN V TOČKI GLEDE VIŠINE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

Ljubljana, 28. 1. 2015 - Tudi po današnjem sestanku združenj občin z Ministrstvom za finance dogovor o višini povprečnine še ni bil podpisan. Za Združenje občin Slovenije je sporen del dogovora, ki se nanaša na višino sredstev za...[več]


28.01.2015
17. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 27. 1. 2015 – V prostorih hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons je potekala 17. redna letna skupščina Združenja občin Slovenije (ZOS). Prisotni župani in županje so med drugim razpravljali o aktualnih...[več]


23.01.2015
ŠE BREZ DOGOVORA O POVPREČNINI

Ljubljana, 23. 1. 2015 – Predstavniki Vlade RS in združenj občin so se ponovno sestali na pogajanjih o višini sredstev za občine v letu 2015. Dogovor (še) ni bil sklenjen.[več]


22.01.2015
VODSTVA ZDRUŽENJ OBČIN NA SPREJEMU PRI PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 21. 1. 2015 - Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je sprejel predstavnike Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.[več]


21.01.2015
IZVEDEN ŠE EN USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE POVPREČNINE, ZAKLJUČEK V PETEK

Ljubljana, 20. 1. 2015 – Na Ministrstvu za finance je potekalo nadaljevanje pogovorov v zvezi z ukrepi za financiranje občin v letu 2015. [več]


19.01.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 16. 1. 2015 – Nadaljevala so se usklajevanja glede ukrepov za zmanjšanje stroškov občinam. Predstavniki združenj občin in različnih ministrstev smo usklajevali Predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje...[več]


16.01.2015
18. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 1. 2015 - Vlada RS je na 18. redni seji med drugim uvrstila ukrep Finančna izravnava občinam v veljavni Načrt razvojnih programov 2015 – 2018 ter izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije,...[več]


12.01.2015
NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE POVPREČNINE

Ljubljana, 12. 1. 2015 - Na Ministrstvu za finance je danes sledilo nadaljevanje pogajanj o ukrepih za financiranje občin v letu 2015. [več]


09.01.2015
MINISTRSTVO ZA FINANCE PREDSTAVILO IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI

Ljubljana, 9. 1. 2015 – Na Ministrstvu za finance je bilo danes nadaljevanje pogajanj o ukrepih za financiranje občin v letu 2015. Ministrstvo je predstavilo svoja izhodišča za nadaljevanje pogajanj, beseda pa je tekla tudi o...[več]


09.01.2015
V PRIPRAVI NOV ZAKON O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ

Ljubljana, 9. 1. 2015 – Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil sestanek v zvezi s pripravo novega Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč.[več]