15.02.2016
KOMENTAR ZOS NA MNENJE GLEDE UPORABE FIDIC DOLOČIH V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 15. 2. 2016 - Združenje občin Slovenije je ministru Borisu Koprivnikarju poslalo komentar na mnenje Direktorata za javno naročanje glede uporabe FIDIC določil v postopkih javnega naročanja.[več]


15.02.2016
AKTUALNE NOVICE S PODROČJA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 15. 2. 2016 - Informacijski pooblaščenec je v času od novembra 2015 do februarja 2016 izdal kar nekaj odločb s področja dostopa do informacij javnega...[več]


12.02.2016
74. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 74. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o dedovanju in Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter se...[več]


12.02.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 15. DO 19. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 12. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


09.02.2016
REALIZACIJA UKREPOV ZA JAVNO FINANČNE PRIHRANKE OBČIN

Ljubljana, 9. 2. 2016 - Združenje občin Slovenije je ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju poslalo dopis, v katerem pozdravljamo vzpostavitev aplikacije »Realizacija ukrepov za javno finančne prihranke občin«, vendar...[več]


09.02.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 9. DO 12. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 9. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


04.02.2016
73. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 3. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 73. redni seji med drugim sprejela Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, podala odgovor na pobudo in vprašanje državnega svetnika glede neodplačne ustanovitve...[več]


02.02.2016
ŽUPANI S PREDSEDNIKOM PAHORJEM O POMENU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ SLOVENIJE

Brdo pri Kranju, 2. 2. 2016 - Več kot polovica županov slovenskih občin se je na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja konference Slovenija 2030: pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj...[več]


02.02.2016
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2016

Ljubljana, 2. 2. 2016 - V januarskem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o vloženi zahtevi za oceno ustavnosti dela 56. člena Zakona o izvrševanu proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Nasprotujemo tudi...[več]


29.01.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 1. DO 5. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 29. 1. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


29.01.2016
72. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 1. 2016 – Vlada RS je na svoji 72. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, novelo Uredbe o načinu, predmetu in...[več]


28.01.2016
ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA NEPREMIČNINE, KI SO V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 27.1.2016 – Na Generalnem sekretariatu Vlade RS je potekal sestanek na temo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za tiste nepremičnine, ki so v lasti RS. Sestanka smo se udeležili predstavniki občin ter...[več]


27.01.2016
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NOVEGA ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 27. 1. 2016 – Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo sta predstavnikom združenj občin predstavila teze za pripravo sprememb Zakona o financiranju občin ter podala informacije glede do sedaj izvedenih...[več]


22.01.2016
71. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 1. 2016 – Vlada RS je na svoji 71. redni seji med drugim sprejela »prvega v vrsti pričakovanih ukrepov, katerih cilj je obvladovanje migracijskega toka«, predlog novele Zakona o sodnih taksah, novelo Uredbe o...[več]


22.01.2016
POJASNILA V ZVEZI Z EVIDENTIRANJEM SREDSTEV V PRORAČUNU OBČINE IZ NASLOVA DODATNEGA ZADOLŽEVANJA OBČIN V DRŽAVNEM PRORAČUNU

Ljubljana, 22. 1. 2016 - Ministrstvo za finance je za občine pripravilo pojasnilo v zvezi z evidentiranjem sredstev v proračunu občine kadar se občine zadolžijo tudi v državnem proračunu in ne le pri bankah, hranilnicah ali...[več]


21.01.2016
VABILO OBČINAM K OBLIKOVANJU SKUPNEGA UKREPA ZA PODJETNIŠKE PROJEKTE

Ljubljana, 21. 1. 2016 - Slovenski regionalni razvojni sklad vabi občine k sodelovanju in oblikovanju skupnega ukrepa za podjetniške projekte na območju občine. [več]


18.01.2016
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VLAGA ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI DELA PRVEGA ODSTAVKA 56. ČLENA ZIPRS1617 GLEDE VIŠINE INVESTICIJSKEGA TRANSFERJA

Ljubljana, 18. 1. 2016 - Združenje občin Slovenije bo danes na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti dela 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), ki določa...[več]


15.01.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 18. DO 22. JANUARJA 2016

Ljubljana, 15. 1. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


14.01.2016
PO MNENJU ODBORA DZ PREDLOG ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI NEPRIMEREN ZA NADALJNO OBRAVNAVO

Ljubljana, 13. 1. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je sklenil, da Predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč nepovezanega poslanca Janija Möderndorferja ni primeren za nadaljnjo obravnavo. [več]


11.01.2016
MNZ TOKRAT ZBIRA PONUDBE ZA NAJEM KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 11. 1. 2016 - Ministrstvo za notranje zadeve nas je obvestilo o objavi informativnega zbiranja ponudb za najem kompleksa zemljišč na območju Republike Slovenije v velikosti 40.000 do 60.000 m2 za postavitev začasnih...[več]