15.06.2011
MOP PREDSTAVIL OSNUTEK UREDBE O ODPADKIH

Ljubljana, 15. 6. 2011 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je danes v okviru javne obravnave potekala predstavitev osnutka Uredbe o odpadkih, ki se ga je udeležila zainteresirana javnost, med njimi tudi predstavnica ZOS.[več]

Kategorija: Novice

13.06.2011
POSVET: ZAKONODAJNE NOVOSTI NA PODROČJU RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V OBČINAH

Ljubljana, 13.6.2011 – Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo zakonodajnih novosti na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v občinah, ki ga je Združenje občin Slovenije pripravilo v sodelovanju...[več]

Kategorija: Novice

13.06.2011
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM ŽEKŠEM

Ljubljana, 13. 6. 2011 – čŒlani predsedstva Združenja občin Slovenije so se na letošnji tretji tematski seji sestali z ministrom odgovornim za Slovence v zamejstvu in po svetu, pooblaščenim za opravljanje nalog...[več]

Kategorija: Novice

10.06.2011
KMETIJSKO MINISTRSTVO OBJAVILO ŠTIRI JAVNE RAZPISE ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Ljubljana, 10. 6. 2011 - V Uradnem listu so bili v petek, 10. junija, objavljeni štirje javni razpisi iz programa razvoja podeželja. Gre za razpise za ukrepe diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti, podpore ustanavljanju in...[več]

Kategorija: Novice

10.06.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 13. IN 17. JUNIJEM

Ljubljana, 10.6.2011 - V naslednjem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:[več]

Kategorija: Novice

10.06.2011
138. REDNA SEJA VLADE

 Ljubljana, 10. 6. 2011 – Vlada RS je na 138. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2011 in določila besedilo Zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih...[več]

Kategorija: Novice

08.06.2011
USTAVNO SODIŠČE ODLOČILO O ZAHTEVI ZA OCENO USTAVNOSTI 42. ČLENA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2011 IN 2012

Ljubljana, 8. 6. 2011 - Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji 25.5.2011 odločilo da  42. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 ni v neskladju z Ustavo. Iz obrazložitve...[več]

Kategorija: Novice

03.06.2011
OBVESTILO ZA ZAVEZANCE ZA IZDELAVO NAČRTA INTEGRITETE

Ljubljana, 3.6.2011 -  Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da je bila danes sprejeta in objavljena novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa podaljšanje roka za oddajo načrta...[več]

Kategorija: Novice

03.06.2011
MOP PREDSTAVIL AKTUALNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU SPREJEMANJA UREDB

Ljubljana, 3. 6. 2011 - Ministrstvo za okolje in prostor danes v medresorsko usklajevanje pošilja načrt upravljanja voda, potem ko je bila zaključena javna obravnava. [več]

Kategorija: Novice

03.06.2011
137. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 6. 2011 – Vlada RS je na svoji prvi junijski seji med drugim sprejela Stališče do Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 in pooblastila Državno pravobranilstvu za zastopanje v upravnih postopkih...[več]

Kategorija: Novice

03.06.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 6. IN 10. JUNIJEM

Ljubljana, 3.6.2011 - v prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:[več]

Kategorija: Novice

03.06.2011
ZBORNIK VI. POSVETA DELOVANJA SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Ljubljana, 3. 6. 2011 - Konec marca je v Občini Dobrepolje potekal že četri posvet z naslovom "Delovanje skupnih občinskih uprav", katerega smo s skupnimi močmi pripravili Združenje občin Slovenije, Skupnost občin...[več]

Kategorija: Novice

02.06.2011
ODBOR DZ ZA OKOLJE ZAVRNIL PREDLOG NOVELE ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 2. 6. 2011 - Odbor DZ za okolje je sklenil, da predlog novele Zakona o graditvi objektov, ki je narekoval ukinitev možnosti gradnje objektov za lastne potrebe v velikosti do 250 kvadratnih metrov v lastni režiji, ni...[več]

Kategorija: Novice

31.05.2011
PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH V VLADNI POSTOPEK

Ljubljana, 31. 5. 2011 - Na finančnem ministrstvu so pripravili predlog novega zakona o javnih financah, v katerem so upoštevali zahtevo EU po okrepljenem nadzoru nad proračunskim načrtovanjem v državah članicah. Med...[več]

Kategorija: Novice

30.05.2011
POSVET: OBVEZNOSTI OBČIN S PODROČJA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD S PREDSTAVITVIJO TEHNOLOGIJ ČISTILNIH NAPRAV

Ljubljana, 30.5.2011 - Danes je v dvorani Državnega sveta potekal seminar  na temo obveznosti občin s področja čiščenja odpadnih vod s predstavitvijo tehnologij čistilnih naprav, ki se ga je udeležilo več kot 70...[več]

Kategorija: Novice

27.05.2011
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 30. MAJEM IN 3. JUNIJEM

Ljubljana, 27.5.2011 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:  [več]

Kategorija: Novice

27.05.2011
19 PROJEKTOV SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

Ljubljana, 27. 5. 2011 - Skupni nadzorni odbor za operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2007-2013 je med 44 odobril 19 projektnih predlogov, ki bodo sofinancirani iz sredstev...[več]

Kategorija: Novice

27.05.2011
136. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 26. 5. 2011 – Vlada RS je na svoji 136. redni seji je Vlada med drugim sprejela finančni načrt uresničevanja programov po Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2011
POSVET NA TEMO DAVKOV V OBČINAH

Ljubljana, 25.5.2011 - Danes je v dvorani Državnega sveta potekal posvet, ki ga je Združenje občin organiziralo v sodelovanju s stokovnjaki iz podjetja TAXGROUP, ki se ga je udeležilo sto udeležencev.[več]

Kategorija: Novice

25.05.2011
SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 25. 5. 2011 - 28. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 16. do 24. maja 2011. Na dnevnem redu so imeli poslanci 28 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejeta Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega...[več]

Kategorija: Novice