18.03.2016
ŽUPANI NA POGOVORU S PREDSEDNIKOM ODBORA REGIJ

Ljubljana, 18.3.2016 - Na obisku v Sloveniji je predsednik odbora regij Markku Markkula. Predsednika odbora regij gosti slovenska delegacija v odboru regij, katere člani so tudi predstavniki Združenja občin Slovenije. [več]


18.03.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 14. DO 18. MARCA 2016

Ljubljana, 18. 3. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


17.03.2016
79. REDNA SEJA VLADA

Ljubljana, 16. 3. 2016 – Vlada RS se je na svoji 79. redni seji med drugim seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj ter sprejela spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) in Načrt...[več]


13.03.2016
DELOVNO SREČANJE GLEDE PREDLOGA NOVE UREDITVE JAVNIH FINANC

Kranj, 11. 3. 2016 – V sodelovanju z Ministrstvom za finance smo vsa tri združenja občin organizirala delovno srečanje z namenom pogovora o predlogu novega Zakona o javnih financah in predloga novega Zakona o računovodstvu.[več]


11.03.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 14. DO 18. MARCA 2016

Ljubljana, 11. 3. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


11.03.2016
78. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 3. 2016 – Vlada RS je na svoji 78. redni seji med drugim sprejela načrt izvedbe premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav, Strategijo razvoja informacijske družbe do...[več]


09.03.2016
NA MDDSZ O TEŽAVAH NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 9. 3. 2016 - Danes je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal sestanek, na katerem so nas pristojni seznanili z načrtovanmi spremembami treh pravilnikov s področja socialnega varstva.[več]


08.03.2016
SESTANEK GLEDE INFORMACIJSKE PRENOVE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC GURS

Ljubljana, 8. 3. 2016 – GURS pristopa k informacijski prenovi nepremičninskih evidenc, ki se bo izvajala v okviru projekta e-prostor. Ker pa so podatki v nepremičninskih evidencah GURS povezani s podatki, za katere so pristojne...[več]


07.03.2016
29. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 7. 3. 2016 - Poslanke in poslanci so na 29. izredni seji Državnega zbora RS, ki je bila nadaljevanje februarske redne seje, med drugim sprejeli novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I).[več]


04.03.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 7. DO 11. MARCA 2016

Ljubljana, 4. 3. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


03.03.2016
NA MIZŠ O PREDLOGU ZAKONA O ŠPORTU

Ljubljana, 3. 3. 2016 - Danes je na MIZŠ potekal sestanek, na katerem so bile obravnavane pripombe in predlogi ZOS na predlog Zakona o športu. Pripravljavci predloga zakona so v precejšnji meri upoštevali pripombe združenja....[več]


02.03.2016
NOV PREDLOG STANOVANJSKEGA ZAKONA BO MOP PRIPRAVIL PRIHODNJE LETO

Ljubljana, 2. 3. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor je po analizi prispelih pripomb in predlogov s strani zainteresirane javnosti, organizacij in posameznikov, kakor tudi pripomb in predlogov s strani ministrstev sklenilo,...[več]


29.02.2016
MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 29. 2. 2016 - V drugi letošnji izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim lahko preberete, da nas je Ustavno sodišče RS obvestilo, da je bilo ugodeno predlogu ZOS, da se zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56....[več]


29.02.2016
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 29. 2. 2016 - V februarski številki Kohezijskih e-novic si lahko med drugim več preberete o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih (ESIS) in o aktualnih javnih razpisih.[več]


26.02.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 29. FEBRUARJA DO 4. MARCA 2016

Ljubljana, 26. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


26.02.2016
76. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 76. redni seji med drugim sprejela Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016, predlog novele Zakona o prekrških, predlog novele Zakona o varstvu...[več]


25.02.2016
AKTUALNA PRAKSA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Ljubljana, 25. 2. 2016 - Informacijski pooblaščenec je v obdobju od oktobra 215 do februarja 216 prejel veliko vprašanj in prošenj za mnenja s področja varstva osebnih podatkov. [več]


23.02.2016
USTAVNO SODIŠČE VZELO V PREDNOSTNO OBRAVNAVO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI PRVEGA ODSTAVKA 56. ČLENA ZIPRS1617

Ljubljana, 23. 2. 2016 – Z Ustavnega sodišča RS so nas obvestili, da je bilo ugodeno predlogu Združenja občin Slovenije, da se zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike...[več]


22.02.2016
VABILO MOP K SODELOVANJU

Ljubljana, 22. 2. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Operativnega programa prehoda na zeleno gospodarstvo, kamor sodi tudi trajnosti razvoj, pripravlja spletno stran namenjeno promoviranju in izobraževanju o...[več]


22.02.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 22. DO 26. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 22. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]