08.10.2015
O PRORAČUNIH ZA PRIHODNJI DVE LETI TUDI KOMISIJA DZ ZA NADZOR JAVNIH FINANC

Ljubljana, 8. 10. 2015 - S predlogom proračunov za leti 2016 in 2017 in predlogom zakona o njunem izvrševanju se je seznanila tudi Komisija DZ za nadzor javnih financ. Člani komisije ugotavljajo, da so dokumenti pomanjkljivi,...[več]


07.10.2015
ODBORI DZ RS O PREDLOGIH PRORAČUNOV ZA LETI 2016 IN 2017

Ljubljana, 7. 10. 2015 - Predloga proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 sta bila na dnevnem redu današnjih odborov Državnega zbora RS.[več]


02.10.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 5. DO 9. OKTOBRA 2015

Ljubljana, 2. 10. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


02.10.2015
ŠESTI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN MINIL BREZ ZBLIŽANJA STALIŠČ

Ljubljana, 2. 10. 2015 – Predstavniki občin in Vlade RS so se ponovno sestali na pogajanjih o financiranju občin v prihodnjih dveh letih.[več]


02.10.2015
MESEČNI UTRIP MESECA SEPTEMBRA

Ljubljana, 2. 10. 2015 - V tokratnem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o pogajanjih med združenji občin in Vlado RS o financiranju občin v letih 2016 in 2017. [več]


01.10.2015
DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 10. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu, novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter na predlog Varuha...[več]


30.09.2015
PETI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 30. 9. 2015 – V petek krogu pogajanj o financiranju občin v prihodnjih dveh letih so se predstavniki občin sestali s finančnim ministrom dr. Dušanom Mramorjem ter gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom ter...[več]


30.09.2015
ZDRUŽENJA OBČIN Z MDDSZ O OSKRBNINAH V JAVNIH ZAVODIH

Ljubljana, 30. 9. 2015 - Združenja občin so se sestala s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na temo cen oskrbnin v socialnih zavodih.[več]


30.09.2015
S PREDSTAVNIKI OKOLJSKEGA MINISTRSTVA O NUSZ

Ljubljana, 30. 9. 2015 - Predstavniki združenj občin so se sestali s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s pravnimi podlagami za določanje NUSZ v letu 2016.[več]


29.09.2015
NADALJEVANJE POGAJANJ O PLAČAH MED VLADO IN SINDIKATI

Ljubljana, 28. 9. 2015 - Predstavniki Vlade in sindikatov javnega sektorja so štiri ure sedeli za skupno mizo. Sindikati naj bi vladni strani pojasnili, o čem so se pripravljeni pogajati in o čem ne. Zdaj naj bi bila na potezi...[več]


28.09.2015
ZLOŽENKA ZA ZAGOTAVLJANJE POŽARNE, OKOLJSKE IN ZDRAVSTVENE VARNOSTI

Ljubljana, 28. 9. 2015 - Sekcija dimnikarjev je v sodelovanju s slovenskim zavarovalnim združenjem pripravila zloženko osveščanja občanov.[več]


25.09.2015
73. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 9. 2015 - Vlada RS je na 73. dopisni seji med drugim sprejela Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, predlog novele Zakona za uravnoteženje javnih financ, Predlog zakona o...[več]


25.09.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 25. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 25. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


25.09.2015
PREDSTAVITEV OSNUTKA OKVIRNEGA PROGRAMA ZA PREHOD V ZELENO GOSPODARSTVO

Ljubljana, 24. 9. 2015 - Na Ministrstvu za okolje in prostor je potekala predstavitev osnutka Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo za predstavnike občin.[več]


25.09.2015
PREDSTAVITEV OSNUTKOV NUV II IN NZPO

Ljubljana, 24. 9. 2015 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je bila predstavitev osnutka Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega Morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II) ter osnutka Načrta zmanjševanja...[več]


24.09.2015
DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 9. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji med drugim sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, ukrepe za delna odpravo varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih s predlogi sprememb...[več]


23.09.2015
OBČINE ZARADI LETOŠNJE POVPREČNINE TOŽIJO DRŽAVO

Ljubljana, 23. 9. 2015 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta prejšnji teden na ljubljansko okrožno sodišče vložila tožbo za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz dogovora o višini povprečnine za letos. Po več...[več]


22.09.2015
ČETRTI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V 2016 IN 2017

Ljubljana 21. 9. 2015 – Predstavniki občin in Vlade RS so se sestali na četrtem usklajevalnem sestanku o financiranju občin v letih 2016 in 2017. Do dogovora (še) ni prišlo.[več]


21.09.2015
53. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 9. 2015 - Vlada RS je na 53. redni seji med drugim določila predlog Proračunov RS za leti 2016 in 2017 ter se seznanila s pravnimi podlagami, ki urejajo zadolževanje občin. Vlada RS je tudi sprejela Slovensko...[več]


18.09.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 25. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 18. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije.[več]