06.09.2013
NA MDDSZ O PRIPRAVI REGIJSKIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 6. 9. 2013 - Danes je na Ministrstvuza delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal sestanek, na katerem so predstavniki ministrstva predstavili namen in cilje regisjkih izvedbenih načrtov ter predstavili...[več]


06.09.2013
VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O VODAH

Ljubljana, 5. 9. 2013 – Vlada RS je na dopisni seji sprejela predlog novele Zakona o vodah. Dopolnitev Zakona o vodah je potrebna predvsem iz dveh vidikov, ki se nanašata na postopek podeljevanja koncesij za rabo vode in...[več]


05.09.2013
VIRANT NAPOVEDAL ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA OBČIN

Ljubljana, 5. 9. 2013 – Predlog projekta reorganizacije občin predvideva, da občine ne bi smele imeti manj kot 5000 prebivalcev, tako bi bilo občin okoli 120 namesto današnjih 212. Notranji minister Gregor Virant je na današnji...[več]


05.09.2013
E-INFORMATOR PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Ljubljana, 5. 9. 2013 - Zavod MOVIT je v okviru programa Evropa za državljane pripravil e-informator programa z aktualnimi informacijami o seminarjih, projektih in drugimi obvestili. [več]


05.09.2013
ZOS NA MGRT Z VPRAŠANJI V ZVEZI S PRENOSOM PROJEKTOV V NOVO FINANČNO PERSPEKTIVO

Ljubljana, 5. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo dopis, v katerem naprošamo za natančne in izčrpne odgovore v zvezi s prenosom projektov v naslednjo finančno...[več]


05.09.2013
ODPOKLICA ŽUPANA Z REFERENDUMOM (ZAENKRAT) NE BO

Ljubljana, 4. 9. 2013 – Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ni potrdil predloga novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah, ki sta predvidevala odpoklic župana z referendumom in...[več]


04.09.2013
PO NOVEM NAJ BI BILO LE 120 OBČIN

Ljubljana, 4. 9. 2013 - Predlog projekta reorganizacije občin predvideva, da občine ne bi smele imeti manj kot 5000 prebivalcev, tako bi bilo občin okoli 120 namesto današnjih 212. Minister za notranje zadeve in predsednik DL...[več]


04.09.2013
ZAHTEVA ZA VKLJUČITEV ZDRUŽENJ OBČIN V POSTOPKE SPREMINJANJA ZAKONODAJE S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 4. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je v Kabinet predsednice Vlade RS poslalo dopis, v katerem zahteva, da se združenja občin vključi že v zgodnjo fazo priprav sprememb temeljne zakonodaje s področja lokalne...[več]


04.09.2013
USPEŠEN SEMINAR DDV IN NOVOSTI V LETU 2013

Ljubljana, 4. 9. 2013 - Včeraj je v dvorani Državnega sveta potekal seminar z naslovom "DDV in novosti v letu 2013", ki se ga je udeležilo preko 70 predstavnikov občin.[več]


03.09.2013
ČRPANJE KOHEZIJSKIH SREDSTEV NA OP ROPI – POBUDA ZA SESTANEK

Ljubljana, 3. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije so 3. septembra 2013 v skupnem dopisu podali skupno pobudo za sestanek na temo črpanja kohezijskih sredstev na OP...[več]


03.09.2013
POZIV ZA ZAGOTOVITEV DODATNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE

Ljubljana, 3. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta 20. avgusta 2013 pozvala Vlado RS k zagotovitvi dodatnih sredstev "overcommitment-a" za program OP ROPI.[več]


02.09.2013
AVGUSTOVSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 2. 9. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo avgustovsko številko Kohezijskega e-kotička.[več]


30.08.2013
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 2. 9. DO 6. 9. 2013

Ljubljana, 30. 8. 2013 - V prvem tednu septembra se bosta odvila sledeča dogodka. [več]


29.08.2013
21. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 8. 2013 - Vlada RS je na 21. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o dohodnini in sprejela spremembo Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za...[več]


23.08.2013
VPRAŠALNIK O ČEZMEJNEM SODELOVANJU MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

Ljubljana, 23. 8. 2013 - Skupni tehnični sekretariat OP SI-AT 2007-2013 prosi vse zainteresirane za izpolnitev vprašalnika.[več]

Kategorija: Novice

22.08.2013
VLADA SPREJELA MNENJE O SPREMEMBI PREDPISOV S PODROČJA DELOVANJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 22. 8. 2013 - Vlada RS je na 20. redni seji med drugim sprejela mnenje o predlogih Računskega sodišča RS za spremembe predpisov, ki urejajo delovanje občin.[več]


22.08.2013
POJASNILO MNZ: PREVEČ IZPLAČANE PLAČE

Ljubljana, 22. 8. 2013 - V letošnjem letu mineva 5 let od sprejetja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ko naj bi hkrati s sprejetjem zakona prišlo tudi do številnih napak ob prevedbi v nov plačni sistem.[več]


21.08.2013
NA MKO SESTANEK O PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Ljubljana, 21. 8. 2013 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je danes potekal usklajevalni sestanek na temo predloga Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Pripravljavci osnutka programa so s predstavniki (združenj)...[več]


20.08.2013
NATEČAJ ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA V LETU 2013

Ljubljana, 20. 8. 2013 - Čebelarska zveza Slovenije vabi občine k sodelovanju na natečaju "Čebelam najbolj prijazna občina v letu 2013".[več]


19.08.2013
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 19. 8. 2013 – Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil danes sestanek na temo predloga novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki smo se ga udeležili predstavniki...[več]