04.06.2015
PLAČILO UPRAVNE TAKSE ZA POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ ZA ODVETNIKE IN NEPREMIČNINSKE POSREDNIKE

Ljubljana, 4. 6. 2015 - Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo dve pojasnili, v zvezi z oprostitvijo plačila upravne takse za izdajo potrdila odvetnikom in nepremičninskim posrednikom. Ministrstvo za pravosodje in...[več]


04.06.2015
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA 2015

Ljubljana, 4. 6. 2015 - Če smo še v aprilu opozarjali na premajhno aktivnost Vlade RS glede sprejemanja ukrepov za znižanje stroškov občinam, pa smo v maju že zahtevali dvig povprečnine. Takoj, ko smo ugotovili, da je v vladnem...[več]


03.06.2015
PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI UMAKNJEN Z DNEVNEGA REDA ODBORA DZ

Ljubljana, 2. 6. 2015 - Večina iz paketa zakonov, ki bi pravnomočno obsojenim prepovedali kandidirati na najvišje položaje, je zakonodajno pot končala na Odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, saj je...[več]


01.06.2015
38. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 6. 2015 - Vlada RS je na 38. redni seji med drugim sprejela Drugo poročilo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, predlog novele...[več]


29.05.2015
SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS, SOS, ZMOS

Velenje, 29. 5. 2015 – Predsedstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se sestala na skupni seji. Oblikovana so bila skupna stališča glede pomembnih aktualnih vprašanj.[več]


28.05.2015
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA MAJA

Ljubljana, 28. 5. 2015 - V tokratatni izdaji Kohezijskega e-kotička sta med drugim predstavljeni kohezijskih regij vzhodne Slovenije in zahodne Slovenije.[več]


27.05.2015
PREDSTAVNIKI OBČIN NA SESTANKU Z MINISTROM ŽIDANOM

Ljubljana, 27. 5. 2015 – Predstavniki združenj občin so se sestali s kmetijskim ministrom Dejanom Židanom. Tema sestanka je bil predlog sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih in ostala aktualne teme.[več]


26.05.2015
PROBLEMATIKA STVARNOPRAVNIH RAZMERIJ ZA ZEMLJIŠČA, PO KATERIH POTEKAJO OBČINSKE CESTE

Ljubljana, 26. 5. 2015 - Ministrstvo za infrastrukturo nam je poslalo prispevek, s katerim bi radi pripomogli k čim hitrejšemu reševanju lastništva zemljišč, po katerih so zgrajene ceste in so še vedno v lasti zasebnikov.[več]


25.05.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO AMANDMA NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČINOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015

Ljubljana, 25. 5. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS, Državni zbor in Državni svet poslalo dopis, v katerem podajamo oceno, da ni realno pričakovati sprejetja ukrepov, ki bi občinam zagotovili 22,8 milijonov...[več]


25.05.2015
STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ljubljana, 25. 5. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS, Državni zbor in Državni svet poslalo dopis, v katerem podajamo stališče do Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EPA...[več]


25.05.2015
ZBIRANJE PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONA IN UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 25. 5. 2015 - Ministrstvo za javno upravo v okviru normativnega načrta Vlade RS v letu 2015 predvideva pripravo novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem...[več]


22.05.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PONOVNO POZIVA VLADO K DVIGU POVPREČNINE NA 525 EVROV

Ljubljana, 22. 5. 2015 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes sestalo na letošnji tretji redni seji. Združenje občin Slovenije ponovno poziva Vlado Republike Slovenije k zvišanju povprečnine na 525 evrov.[več]


22.05.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 25. DO 29. MAJA 2015

Ljubljana, 22. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


22.05.2015
SESTANEK Z MINISTROM KOPRIVNIKARJEM O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 21. 5. 2015 – Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je sestal s predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Minister je predstavnike občin seznanil s...[več]


15.05.2015
36. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 5. 2015 - Vlada RS je na 36. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o splošnem upravnem postopku in besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za...[več]


15.05.2015
Z MINISTROM POČIVALŠKOM O PREDLOGU ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 14. 5. 2015 – Predstavniki združenj občin, Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije smo se sestali z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalškom. Tema pogovorov je bil predlog...[več]


14.05.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 13. 5. 2015 – Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavniki združenj občin smo se ponovno sestali na usklajevanju glede predloga novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. [več]


11.05.2015
MF ZAGOTAVLJA, DA BODO UKREPI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV SPREJETI, DRUGAČE PRILAGODITEV POVPREČNINE

Ljubljana, 8. 5. 2015 – Na Ministrstvu za finance je bil sestanek na temo ukrepov za znižanje stroškov občinam, državna sekretarka Mateja Vraničar pa je podala tudi odziv ministrstva na zahtevo Združenja občin Slovenije za...[več]


08.05.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. MAJA 2015 (copy 2)

Ljubljana, 8. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


08.05.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. MAJA 2015

Ljubljana, 8. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]