02.12.2015
44,9 MILIJONOV EVROV ZA ČEZMEJNE PROJEKTE PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 2014–2020

Ljubljana, 2. 12. 2015 - V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki ga je Evropska komisija potrdila 19. septembra 2015, je na voljo skoraj 45 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za...[več]


02.12.2015
MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 2. 12. 2015 - Po skoraj treh mesecih pogajanj o financiranju občin za leti 2016 in 2017 med Vlado RS in združenji občin so se ta sklenila brez sklenitve dogovora. Državni zbor RS je na novembrski seji sprejel Zakon o...[več]


01.12.2015
DRŽAVNI ZBOR PONOVNO POTRDIL ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA - POVPREČNINA 522 EVROV

Ljubljana, 1. 12. 2015 - Državni zbor RS je po vetu Državnega sveta RS ponovno potrdil Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Zakonu so mu državni svetniki oporekali zaradi določb v zvezi s...[več]


01.12.2015
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA

Ljubljan, 1. 12. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v novembrski izdaji med drugim predstavlja program Obzorje 2020 in štiri projekte, ki so bili sofinancirani iz skladov EU.[več]


30.11.2015
65. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 11. 2015 - Vlada RS je na 65. redni seji 27. novembra 2015 med drugim sprejela predlog novele Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine, mnenje o zahtevi Državnega sveta, da DZ ponovno...[več]


27.11.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 30. NOVEMBRA DO 4. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 20. 11. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


26.11.2015
IZGLASOVAN VETO NA ZAKON O IZVRŠEVANJU DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 26. 11. 2015 - Državni svetniki so na včerajšnji seji sprejeli veto na zakon o izvrševanju državnega proračuna, ker po njihovem ne zagotavlja primernega financiranja občin. Pobudo za veto je podala interesna skupina...[več]


25.11.2015
O SISTEMU POVPREČNINE KRITIČNO TAKO RAČUNSKO SODIŠČE KOT OBČINE

Ljubljana, 25. 11. 2015 - Računsko sodišče je ob reviziji poslovanja 22 občin glede tekočih transferov opozorilo, da povprečnina ne odraža socialnega statusa občanov in cen storitev, na katere občine nimajo vpliva. [več]


25.11.2015
13. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 25. 11. 2015 - 13. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 16. do 24. novembra 2015. Poslanke in poslanci so sprejeli državni proračun za leti 2016 in 2017, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za...[več]


25.11.2015
AKTUALNA PRAKSA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA

Ljubljana, 25. 11. 2015 - S strani Informacijskega pooblaščenca smo prejeli aktualne novice s področja dostopa do informacij javnega značaja za obdobje zadnjih šestih mesecev.[več]


24.11.2015
JAVNA DELA 2016

Ljubljana 24. 11. 2015 - Občine tudi v tem letu že zanima, kdaj na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti načrtujejo objavo javnih povabil za izbor programov javnih del za leto 2016. Na Ministrstvo...[več]


20.11.2015
PRVA SEJA ODBORA ZOS ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Ljubljana, 20. 11. 2015 - N a ustanovni seji so se sestali člani Odbora ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo. Imenovan je bil predsednik odbora, obravnavan pa je bil Predlog uredbe o odvajanju in...[več]


20.11.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 23. DO 26. NOVEMBRA 2015

Ljubljana, 20. 11. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


19.11.2015
SPREJET ZAKON O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA ZA LETO 2016 IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU (ZUPPJS16)

Ljubljana, 19. 11. 2015 - Državni zbor je včeraj sprejel Zakon o ukrepih na področju plač in druhog stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Gre za zakon, ki sledi nedavno sklenjenemu dogovoru med vlado in...[več]


19.11.2015
ZIPRS1617 SPREJET – POVPREČNINA 522 EVROV

Ljubljana, 18. 11. 2015 - Državni zbor je med proračunskimi dokumenti s 55 glasovi za in 27 proti sprejel tudi zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 vin 2017. Ta med drugim določa povprečnino za občine v...[več]


18.11.2015
NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O MRLIŠKO PREGLEDNI SLUŽBI

Ljubljana, 18. 11. 2015 - Na Ministrstvu za zdravje je danes potekal sestanek, na katerem je razprava tekla o problematiki mrliško pregledne službe.[več]


18.11.2015
NA MZZ SESTANEK O MAKROREGIJAH

Ljubljana, 18. 11. 2015 – Na Ministrstvu za zunanje zadeve je bil sestanek na temo evropskih makroekonomskih strategij in aktivnostih Slovenije v tem okviru. Na sestanku, ki smo se ga udeležili tudi predstavniki združenj občin in...[več]


18.11.2015
ŽUPANI NA TISKOVNI KONFERENCI OPOZORILI NA NEVZDRŽNO FINANČNO STANJE

Ljubljana, 18. 11. 2015 - Župani so na današnji tiskovni konferenci predstavili problematiko financiranja občin in opozorili na nevzdržno finančno stanje, saj Vlada RS v pogajanjih o višini povprečnine v letih 2106 in 2017 ni...[več]


17.11.2015
63. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 11. 2015 - Vlada RS je na 63. redni seji med drugim sprejela Poročilo o zadolževanju občin, Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2016-2020, novelo Uredbe o pomožni policiji, Odlok o ukrepih...[več]


17.11.2015
TISKOVNA KONFERENCA ZDRUŽENJ OBČIN

Ljubljana, 17. 11. 2015 - Jutri, 18. 11. 2015 ob 10.00 bo v dvorani Državnega sveta RS potekala tiskovna konferenca predstavniki vseh združenj občin spregovorili o problematiki financiranja občin v prihodnjih dveh letih.[več]