22.06.2016
20. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 22. 6. 2016 - 20. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 13. do 21. junija 2016. Poslanke in poslanci so me drugim sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, novelo...[več]


15.06.2016
STANOVANJSKI SKLAD OBJAVIL PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ V LETIH 2016-2020 V VIŠINI 30 MIO EVROV

Ljubljana, 15. 6. 2016 - Stanovanjski sklad RS je v petek, 10. junija 2016, v Uradnem listu RS, št. 41/2016 (str. 1419) objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje...[več]


13.06.2016
ODBOR DZ ZA FINANCE NI PODPRL ZVIŠANJA POVPREČNINE

Ljubljana, 13. 6. 2016 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je na današnji seji obravnaval predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Združenje občin Slovenije je zahtevalo...[več]


07.06.2016
ZOS PODAL PREDLOG DODATNE SPREMEMBE K NOVELI ZIPRS1617

Ljubljana, 7. 6. 2016 - Zruženje občin Slovenije je Odboru za finance in monetarno politiko pri Državnem zboru RS podalo predlog dodatne dodatne spremembe oziroma dopolnitve Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...[več]


06.06.2016
MAJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 6. 6. 2016 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politikoje je majski številki Kohezijskih e-novic osrednjo pozornost namenja predstavitvi projektov v sklopu dnevov odprtih vrat "EU PROJEKT, MOJ PROJEKT",...[več]


03.06.2016
KOMISIJA DZ O PROBLEMATIKI KAPITALSKIH NALOŽB OBČIN TER KAPITALSKIH NALOŽB PRAVNIH OSEB V NJIHOVI LASTI

Ljubljana, 2. 6. 2016 - Komisija DZ za nadzor javnih financ je obravnavala mnenje računskega sodišča o pridobivanju kapitalskih naložb države in občin. Vladi in občinam predlaga, naj upoštevajo nasvete in predloge sodišča,...[več]


03.06.2016
90. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 90. redni seji med drugim izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za...[več]


02.06.2016
POSVET GLEDE PREDLAGANIH SPREMEMB, KI SE NANAŠAJO NA PRAVNE REŽIME TER ZAHTEVE PRI NAČRTOVANJU IN GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 2. 6. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja novo prostorsko in gradbeno zakonodajo. 31. maja 2016 je bil na Agenciji RS za okolje v Ljubljani izveden posvet v zvezi z režimi po področnih zakonih, v...[več]


01.06.2016
NA MOP SESTANEK O SUBVENCIJAH NAJEMNIN

Ljubljana, 1. 6. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je sklicalo sestanek s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in predstavniki združenj občin. Tema pogovora - ...[več]


01.06.2016
OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI PRESTAVLJENA

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je začel obravnavo vladnega Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki celovito prenavlja sistemsko ureditev dejavnosti, vendar je obravnavo prekinil in prestavil na...[več]


31.05.2016
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Konec maja so se županje in župani občin članic zbrani na 18. redni skupščini Združenja občin Slovenije. Pregledali so delo in dosežke minulega leta ter začrtali program dela za leto 2016. S predstavniki...[več]


31.05.2016
NOVELA UREDBE O ODLAGALIŠČIH ODPADKOV – POJASNILO IN VZOREC IZJAVE

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo pojasnilo v zvezi z Uredo o spremembah in dopolnitvah uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16). Uredbi je dodan 76 a....[več]


27.05.2016
NA USTAVNEM SODIŠČU PREDLOG ZA TAKOJŠNJO UVEDBO POKRAJIN

Ljubljana, 27. 5. 2016 - V Forumu za Goriško so na ustavno sodišče vložili pobudo, naj državnemu zboru naloži čimprejšnjo ustanovitev pokrajin. Pokrajine so že 25 let zapisane v ustavi, a politična volja doslej nikoli ni bila...[več]


27.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 30. MAJA DO 3. JUNIJA 2016

Ljubljana, 27. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


27.05.2016
89. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 5. 2016 – Vlada RS je na svoji 89. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o dimnikarskih storitvah in novele Zakona o državni upravi. Vlada je tudi sprejela informacijo za pripravo sprememb...[več]


26.05.2016
ZOS POZVAL K SPREMEMBI ZIPRS1617

Ljubljana, 26. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance naslovilo poziv za spremembo ZIPRS1617, saj odločitev Ustavnega sodišča RS, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki...[več]


25.05.2016
ŽUPANI IN ŽUPANJE NA 18. REDNI LETNI SKUPŠČINI ZOS

Ljubljana, 25. 5. 2016 – Župani in županje občin članic Združenje občin Slovenije so se zbrali na 18. redni letni skupščini in pregledali delo in dosežke združenja v letu 2015 ter v tem okviru sprejeli poročilo o delu in...[več]


20.05.2016
19. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 5. 2016 - 19. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 16. do 20. maja 2016. Poslanke in poslanci so me drugim sprejeli novelo Kazenskega zakonika in novelo Zakona o socialnem varstvu. DZ je opravil prvo...[več]


20.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 23. DO 27. MAJA 2016

Ljubljana, 20. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


20.05.2016
ZOS NA ARHIV RS VLOŽIL VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA OBČINE ČLANICE

Ljubljana, 20. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je v mesecu marcu 2016 na Arhiv RS vložili vlogo za potrditev vzorčnih notranjih pravil, katera bodo brezplačno na voljo občinam članicam ZOS. [več]