15.07.2016
KAJ PREDLOG ZAKONA O DOHODNINI POMENI ZA OBČINE?

Ljubljana, 15.7.2016- Združenje občin Slovenije je opozorilo Ministrstvo za finance na finančne posledice predloga novele Zakona o dohodnini na prihodke občinskih proračunov. Čaka občine cca.60 milijonov izpada prihodkov?[več]


14.07.2016
POZIV MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO ZA PRIPRAVO PODATKOV O DEJANSKIH UČINKIH VARČEVALNIH UKREPOV

Ljubljana, 14.7.2016 – Združenje občin Slovenije poziva Ministrstvo za javno upravo, da še pred začetkom pogajanj o povprečnini pripravi podatke o dejanskih učinkih varčevalnih ukrepov, podatke o gibanju izdatkov občin za...[več]


13.07.2016
96. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 7. 2016 – Vlada RS se je na svoji 96. redni seji med drugim seznanila z informacijo o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju...[več]


13.07.2016
V JAVNI OBRAVNAVI PREDLOG MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 13.7.2016 - Finančno ministrstvo je dalo v javno obravnavo predlog novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, pripombe zbirajo do 30. septembra. [več]


13.07.2016
PITNA VODA RAZLOG ZA SPREMEMBO USTAVE

Ljubljana, 13.7.2016- Začetku postopka vpisa pravice do pitne vode v ustavo se obeta zadostna podpora. Parlament je julijsko sejo začel z razpravo o spremembi ustave, v kateri bi dostop do pitne vode uredili kot temeljno ustavno...[več]


12.07.2016
30 MILIJONOV ZA NALOŽBE V JAVNA NAJEMNA STANOVANJA

Ljubljana, 12.7.2016- Stanovanjski sklad RS (SSRS) je objavil razpis za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za prihodnjih pet let. Za to bo država namenila 30 milijonov evrov, deloma kot...[več]


12.07.2016
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 8. 7. 2016 – Na Ministrstvu za zdravje je bil usklajevalni sestanek glede predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. Predstavniki občin smo opozorili na neustrezno voden postopek priprave predloga zakona in...[več]


08.07.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 11.7.2016 DO 17.7.2016

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo dogodke, ki jih organizira ZOS ali se jih bomo udeležili v tem tednu.[več]


08.07.2016
95. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 7. 2016 – Vlada RS se je na svoji 95. redni seji med drugim seznanila s Prvim poročilom Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin ter novelirala...[več]


01.07.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 4.7.-8.7.2016

V tem tednu vam na kratko predstavljamo dogodke, ki se bodo odvijali na ZOS.[več]


01.07.2016
ZAHTEVA ZA PRILAGODITEV VIŠINE POVPREČNINE V 2016 IN POZIV K ZAČETKU POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V LETIH 2017 IN 2018

Ljubljana, 1. 7. 2016 – Združenje občin Slovenije zahteva dvig višine povprečnine še v letu 2016, Ministrstvo za finance pa pozivamo tudi k čim prejšnjemu začetku pogajanj o financiranju občin v letih 2017 in 2018.[več]


01.07.2016
94. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 94. redni seji med drugim sprejela Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov ter novelo Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.[več]


30.06.2016
SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV

Ministrstvo za javno upravo je s ciljem izboljšanja kakovosti javnega naročanja pripravilo Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev. Smernice, ki med drugim ponujajo nabor meril za najugodnejšo ponudbo,...[več]


30.06.2016
ODBOR DZ PRIPRAVIL ŠTEVILNA DOPOLNILA PREDLOGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 29. 6. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je opravil drugo obravnavo Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Pri tem so predlog zakona dopolnili s številnimi dopolnili - veliko je bilo redakcijskih popravkov...[več]


30.06.2016
VEČ DOPOLNIL K BESEDILU USTAVNEGA ZAKONA O PRAVICI DO PITNE VODE

Ljubljana, 29. 6. 2016 - Ustavna komisija je s potrebno dvotretjinsko večino potrdila več dopolnil k predlogu ustavnega zakona, ki ureja vpis pravice do pitne vode v ustavo. Na predlog strokovne skupine so med drugim posvojili...[več]


29.06.2016
DRUGA SEJA PREDSEDSTVA ZOS V 2016

Ivančna Gorica, 28. 6. 2016 – Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so se sestali na drugi redni seji v letu 2016. Obravnavane so bile predvidene spremembe proračunov države za leto 2017 in predloga proračunov za leto 2018...[več]


27.06.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV OD 27.6.-1.7.2016

Ljubljana 27.6.2016 - V tem tednu se bodo na Združenju odvijali naslednji dogodki:[več]


24.06.2016
SESTANEK O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O KMETIJSTVU – DONIRANJE HRANE

Ljubljana, 23. 6. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja predlog novele Zakona o kmetijstvu, med drugim želijo v njem urediti tudi področje doniranja hrane.[več]


24.06.2016
93. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 93. redni seji med drugim sprejela izhodišča za spremembe državnega proračuna za leto 2017 in pripravo proračuna za leto 2018, spremembe programov za problemska območja z visoko...[več]


22.06.2016
PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ PREKRŠKOVNE EVIDENCE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 22. 6. 2016 –Inšpektorat RS za delo prejema številne zahtevke občin za pridobitev podatkov iz prekrškovne evidence Inšpektorata RS za delo - za izvajanje javnih naročil v skladu z novim Zakonom o javnem naročanju...[več]