14.05.2014
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO AMANDMAJE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1C)

Ljubljana, 14. 5. 2014 -Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS, Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter vsem poslanskim skupinam poslalo amandmaje na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah...[več]


09.05.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12. DO 16. MAJA 2014

Ljubljana, 9. 5. 2014 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki. [več]


09.05.2014
VII. POSVET O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Ljubljana, 9. 5. 2014 - 20. marca je v Dobrovniku potekal VII. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki se ga je udeležilo preko 70 predstavnikov občin, skupnih občinskih uprav, inšpektoratov in druge...[več]


09.05.2014
USTAVITEV POSTOPKA SPREJEMA PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O ENOTNI UNIFORMI, OZNAČBAH IN SLUŽBENI IZKAZNICI OBČINSKIH REDARJEV

Ljubljana, 9. 5. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nas je obvsetilo o ustavitvi postopka sprejema Pravilnika o spremembah Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev.[več]


09.05.2014
OBJAVLJENE SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 9. 5. 2014 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč.[več]


09.05.2014
57. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 5. 2014 - Vlada RS je na 57. redni seji med drugim sprejela predloge novel Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o političnih strankah....[več]


06.05.2014
MESEČNI UTRIP MESECA APRILA

Ljubljana, 6. 5. 2014 - V aprilski izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim preberete vse o 16. letni skupščini Združenja občin Slovenije, aktualni zakonodaji, izpeljanih seminarjih združenja in še mnogo več.[več]


05.05.2014
NOVOSTI GLEDE POSREDOVANJA PODATKOV O BRUTO ZNESKIH PLAČ IN NADOMESTIL TER ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO VIRIH FINANCIRANJA V SISTEM ISPAP

Ljubljana, 5. 5. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nam je posredovalo pojasnilo v zvezi z novostmi o posredovanju podatkov o bruto zneskih plače in nadomestil ter številu zaposlenih po virih financiranja v sistem ISPAP. [več]


05.05.2014
SPOMLADANSKA AKCIJA CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI

Ljubljana, 5. 5. 2014 - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo predvidoma 8. maja 2014 pričela s spomladansko akcijo cepljenja lisic prosti steklini.[več]


05.05.2014
APRILSKE KOHEZIJSKE E-NOVICE

Ljubljana, 5. 5. 2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila aprilsko izdajo Kohezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim preberete več o tem koliko projektov je bilo v programskem...[več]


25.04.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA ZADNJI TEDEN APRILA 2014 IN PRVI TEDEN MAJA 2014

Ljubljana, 25. 4. 2014 - v prihajajočih dveh tednih se bodo zvrstili sledeči dogodki.[več]


25.04.2014
56. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 4. 2014 - Vlada RS je na 56. redni seji med drugim sprejela Program stabilnosti – dopolnitev 2014 in se seznanila s pripravo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020....[več]


24.04.2014
ZAVRNJENI OKOLJSKI PROJEKTI V PONOVNI PREGLED

Ljubljana, 24. 4. 2014 - Poslanci so na nujni seji Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje obravnavali problematiko zavrnjenih okoljskih projektov in vladi ter pristojnemu ministrstvu naložili, da pri 49 projektih...[več]


23.04.2014
STATISTIKA ZA ŠIRŠE PODROČJE KULTURE V SLOVENIJI

Ljubljana, 23. 4. 2014 - Ministrstvo za kulturo na je poslalo obvestilo, da sistematično zbirajo in razvijajo statistiko za širše področje kulture v Sloveniji.[več]


23.04.2014
PRIPRAVE NA EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2014 SO ŽE V TEKU

Ljubljana, 23. 4. 2014 - Slovenske občine so že pričele s prvimi pripravami na letošnji Evropski teden mobilnosti (ETM), ki bo potekal v času od 16. do 22. septembra 2014 in se zaključil z dnevom brez avtomobila. Na posebnem...[več]


22.04.2014
OBVESTILO MDDSZ GLEDE UPOŠTEVANJA BISTVENE SPREMEMBE VIŠINE DOHODKA DRUŽINE KOT IZJEMEN PRIMER PRI DOLOČITVI VIŠINE UPRAVIČENOSTI DO ZNIŽANEGA PLAČILA ZA PROGRAM VRTCA

ljubljana, 22. 4. 2014 - S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli dopis s pojasnili o pravnomočni sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča glede upoštevanja izjemnih primerov pri...[več]


07.03.2014
22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 7. 3. 2014 – 22. redna seja Državnega zbora RS je bila od 3. do 6. marca. DZ je sprejel noveli zakonov o javnem naročanju, novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o inšpekciji dela. Državni zbor...[več]


10.02.2014
POZIV ZA POSREDOVANJE PODATKOV O ŠKODI, NASTALI NA OBČINSKI INFRASTRUKTURI IN GOZDOVIH- NUJNO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor koordinira aktivnosti v zvezi z odpravo posledic škode, nastale zaradi nedavne ledene ujme.[več]


06.02.2014
FINANCIRANJE OKOLJEVARSTVENIH IN INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV OBČIN S STRANI

SID banka omogoča financiranje okoljevarstvenih in infrastrukturnih projektov občin.[več]


17.01.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. JANUARJA 2014

Ljubljana, 17. 1. 2014 - V prihajajočem tednu vas vabimo, da se udeležite dveh seminarje Združenja občin Slovenije.[več]