29.01.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 1. DO 5. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 29. 1. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


29.01.2016
72. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 1. 2016 – Vlada RS je na svoji 72. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, novelo Uredbe o načinu, predmetu in...[več]


28.01.2016
ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA NEPREMIČNINE, KI SO V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 27.1.2016 – Na Generalnem sekretariatu Vlade RS je potekal sestanek na temo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za tiste nepremičnine, ki so v lasti RS. Sestanka smo se udeležili predstavniki občin ter...[več]


27.01.2016
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NOVEGA ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 27. 1. 2016 – Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo sta predstavnikom združenj občin predstavila teze za pripravo sprememb Zakona o financiranju občin ter podala informacije glede do sedaj izvedenih...[več]


22.01.2016
71. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 1. 2016 – Vlada RS je na svoji 71. redni seji med drugim sprejela »prvega v vrsti pričakovanih ukrepov, katerih cilj je obvladovanje migracijskega toka«, predlog novele Zakona o sodnih taksah, novelo Uredbe o...[več]


22.01.2016
POJASNILA V ZVEZI Z EVIDENTIRANJEM SREDSTEV V PRORAČUNU OBČINE IZ NASLOVA DODATNEGA ZADOLŽEVANJA OBČIN V DRŽAVNEM PRORAČUNU

Ljubljana, 22. 1. 2016 - Ministrstvo za finance je za občine pripravilo pojasnilo v zvezi z evidentiranjem sredstev v proračunu občine kadar se občine zadolžijo tudi v državnem proračunu in ne le pri bankah, hranilnicah ali...[več]


21.01.2016
VABILO OBČINAM K OBLIKOVANJU SKUPNEGA UKREPA ZA PODJETNIŠKE PROJEKTE

Ljubljana, 21. 1. 2016 - Slovenski regionalni razvojni sklad vabi občine k sodelovanju in oblikovanju skupnega ukrepa za podjetniške projekte na območju občine. [več]


18.01.2016
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VLAGA ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI DELA PRVEGA ODSTAVKA 56. ČLENA ZIPRS1617 GLEDE VIŠINE INVESTICIJSKEGA TRANSFERJA

Ljubljana, 18. 1. 2016 - Združenje občin Slovenije bo danes na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti dela 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), ki določa...[več]


15.01.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 18. DO 22. JANUARJA 2016

Ljubljana, 15. 1. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


14.01.2016
PO MNENJU ODBORA DZ PREDLOG ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI NEPRIMEREN ZA NADALJNO OBRAVNAVO

Ljubljana, 13. 1. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je sklenil, da Predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč nepovezanega poslanca Janija Möderndorferja ni primeren za nadaljnjo obravnavo. [več]


11.01.2016
MNZ TOKRAT ZBIRA PONUDBE ZA NAJEM KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 11. 1. 2016 - Ministrstvo za notranje zadeve nas je obvestilo o objavi informativnega zbiranja ponudb za najem kompleksa zemljišč na območju Republike Slovenije v velikosti 40.000 do 60.000 m2 za postavitev začasnih...[več]


11.01.2016
69. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 1. 2016 – Vlada RS je na svoji 69. redni seji med drugim sprejela nove odločitve za izgradnjo drugega tira, predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, mnenje k Predlogu priporočil v zvezi s predlogom novele...[več]


07.01.2016
POZIV MINISTRSTVU ZA FINANCE

Ljubljana, 7. 1. 2016 - Združenja občin so ministru za finance dr. Dušanu Mramorju poslala dopis, v katerem pozivamo k razrešitvi vprašanja upravljanja z dolgom občin s sredstvi 21. člena ZHO, ki ga določa peti odstavek 56. člena...[več]


07.01.2016
SESTANEK NA TEMO FINANČNIH JAMSTEV ZA ODLAGALIŠČA

Ljubljana, 7. 1. 2016 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča. Udeležili smo se predstavniki občin in upravljavcev odlagališč.[več]


07.01.2016
MNZ ZBIRA PONUDBE ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV

Ljubljana, 7. 1. 2016 - Ministrstvo za notranje zadeve nas je obvestilo o objavi informativnega zbiranja ponudb za najem poslovnih prostorov na območju Republike Slovenije v velikosti 12.000 do 15.000 m2 za nastanitev ljudi,...[več]


07.01.2016
SKUPNA SEJA STROKOVNIH DELOVNIH TELES ZDRUŽENJ – OBRAVNAVA PREDLAGANE PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Maribor, 6. 1. 2016 – Delovna telesa vseh treh združenj občin, pristojna za prostor, so se sestala na skupni seji. Predstavniki občin so se seznanili s predlogom koncepta vzpostavitve registra stavbnih zemljišč ter obravnavali...[več]


06.01.2016
NA MGRT O SOFINANCIRANJU IN KREDITIRANJU INVESTICIJ

Ljubljana, 6. 1. 2015 - Danes je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal sestanek, na katerem so bili med drugim predstavljeni roki za prijavo projektov. Sestanka se je udeležil tudi predsednik Združenja občin...[več]


05.01.2016
SISTEM DIMINKARSKIH STORITEV PODALJŠAN DO KONCA LETA

Ljubljana, 5. 1. 2016 - S sprejetjem sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO) je podaljšan obstoječ sistem dimnikarskih storitev do konca leta 2016. To velja tako za prve preglede kot tudi za pogostnost čiščenja kurilnih,...[več]


04.01.2016
KOHEZIJSKE E-NOVICE MESECA DECEMBRA

Ljubljana, 4. 1. 2016 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila decembrsko številko Kohezijskega e-kotička.[več]


29.12.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NASPROTUJE PREDLOGU STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 29. 12. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombe na predlog Strategije razvoja lokalne samouprave. V Sloveniji kot centralizirani državi bi bilo logično, da Strategija ponuja in...[več]