26.02.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 29. FEBRUARJA DO 4. MARCA 2016

Ljubljana, 26. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


26.02.2016
76. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 76. redni seji med drugim sprejela Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016, predlog novele Zakona o prekrških, predlog novele Zakona o varstvu...[več]


25.02.2016
AKTUALNA PRAKSA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Ljubljana, 25. 2. 2016 - Informacijski pooblaščenec je v obdobju od oktobra 215 do februarja 216 prejel veliko vprašanj in prošenj za mnenja s področja varstva osebnih podatkov. [več]


23.02.2016
USTAVNO SODIŠČE VZELO V PREDNOSTNO OBRAVNAVO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI PRVEGA ODSTAVKA 56. ČLENA ZIPRS1617

Ljubljana, 23. 2. 2016 – Z Ustavnega sodišča RS so nas obvestili, da je bilo ugodeno predlogu Združenja občin Slovenije, da se zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike...[več]


22.02.2016
VABILO MOP K SODELOVANJU

Ljubljana, 22. 2. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Operativnega programa prehoda na zeleno gospodarstvo, kamor sodi tudi trajnosti razvoj, pripravlja spletno stran namenjeno promoviranju in izobraževanju o...[več]


22.02.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 22. DO 26. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 22. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


19.02.2016
POVEZANI ZA RAST

Ljubljana, 19. 2. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo pripravilo publikacijo.[več]


19.02.2016
NA MOP SESTANEK O VZPOSTAVITVI EVIDENCE STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN O SPREJEMANJU NOVIH ODLOKOV ZA ODMERO NUSZ

Ljubljana, 18. 2. 2016 - Na Ministrstvu za okolje in prostor smo se predstavniki občin sestali s predstavniki ministrstva in Geodetske uprave RS glede vrednotenja stavbnih zemljišč do vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč v...[več]


18.02.2016
75. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 2. 2016 - Vlada RS je na svoji 75. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o upravnih taksah.[več]


17.02.2016
POJASNILO MJU GLEDE NAPREDOVANJ

Ljubljana, 17. 2. 2016 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila glede napredovanj v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2016. Pojasnilo v celoti objavljamo v nadaljevanju.[več]


15.02.2016
ZAHTEVA ZOS ZA SESTANEK NA TEMO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 15. 2. 2016 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslalo zahtevo za sklic sestanka glede problematičnih določb novele Zakona o kmetijskih zemljiščih.[več]


15.02.2016
KOMENTAR ZOS NA MNENJE GLEDE UPORABE FIDIC DOLOČIH V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 15. 2. 2016 - Združenje občin Slovenije je ministru Borisu Koprivnikarju poslalo komentar na mnenje Direktorata za javno naročanje glede uporabe FIDIC določil v postopkih javnega naročanja.[več]


15.02.2016
AKTUALNE NOVICE S PODROČJA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 15. 2. 2016 - Informacijski pooblaščenec je v času od novembra 2015 do februarja 2016 izdal kar nekaj odločb s področja dostopa do informacij javnega...[več]


12.02.2016
74. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 74. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o dedovanju in Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter se...[več]


12.02.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 15. DO 19. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 12. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


09.02.2016
REALIZACIJA UKREPOV ZA JAVNO FINANČNE PRIHRANKE OBČIN

Ljubljana, 9. 2. 2016 - Združenje občin Slovenije je ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju poslalo dopis, v katerem pozdravljamo vzpostavitev aplikacije »Realizacija ukrepov za javno finančne prihranke občin«, vendar...[več]


09.02.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 9. DO 12. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 9. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


04.02.2016
73. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 3. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 73. redni seji med drugim sprejela Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, podala odgovor na pobudo in vprašanje državnega svetnika glede neodplačne ustanovitve...[več]


02.02.2016
ŽUPANI S PREDSEDNIKOM PAHORJEM O POMENU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ SLOVENIJE

Brdo pri Kranju, 2. 2. 2016 - Več kot polovica županov slovenskih občin se je na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja konference Slovenija 2030: pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj...[več]


02.02.2016
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2016

Ljubljana, 2. 2. 2016 - V januarskem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o vloženi zahtevi za oceno ustavnosti dela 56. člena Zakona o izvrševanu proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Nasprotujemo tudi...[več]