04.06.2014
PRVO POSVETOVANJE O NOVEM NACIONALNEM STANOVANJSKEM PROGRAMU

Ljubljana, 4. 6. 2014 - S posvetom z naslovom Nova stanovanjska politika - med potrebami in zmožnostmi se je v Ljubljani začelo javno posvetovanje o novem Nacionalnem stanovanjskem programu. Javna razprava o tem dolgo...[več]


02.06.2014
MESEČNI UTRIP MAJ 2014

Ljubljana, 2. 6. 2014 - V majski izdaji Mesečnega utripa si lahko ed drugim preberete, da je bil ustavljen postopek sprejemanja predloga novele Zakona o financiranju občin in da je bila pobuda ZOS o spremembi Zakona o stvarnem...[več]


02.06.2014
MAJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 2. 6. 2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička, v kateri so predstavljeni uspešni projekti jugovzhodne Slovenija v programskem obdobju...[več]


02.06.2014
DODATNE POTREBE SEKTORJEV PO RABI VODE NA OBMOČJU RS DO LETA 2021

Ljubljana, 2. 6. 2014 -Ministrstvo za kmetijstvo in okolje nam je posredovalo vprašalnik, ki je namenjen opredelitvi dodatnih sektorskih potreb po vodi na območju Republike Slovenije do leta 2021.[več]


02.06.2014
ODBOR DZ POZIVA VLADO K ZAGOTOVITVI DODATNIH SREDSTEV ZA 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 2. 6. 2014 - Odbor DZ za zadeve Evropske unije je na seji 30. maja pozval Vlado RS, da zagotovi dodatna sredstva za 11 že pripravljenih okoljskih projektov. Sredstva naj zagotovi iz prostih sredstev na področju...[več]


30.05.2014
60. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 5. 2014 - Vlada RS je na 60. redni seji med drugim sprejela spremembo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 ter se seznanila z oceno stroškov intervencij in nujnih ukrepov...[več]


23.05.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 26. DO 30. MAJA 2014 (copy 1)

Ljubljana, 23. 5. 2014 - V prihajajočem tednu bo med drugim potekal seminar "Potni stroški in druga izplačila, ki se ne vštevajo v davčno osnovo zaposlenih" in delavnica "Določitev plače javnega uslužbenca". [več]


23.05.2014
25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 23. 5. 2014 - 25. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 22. maja 2014. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o vodah, novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ter...[več]


23.05.2014
59. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 5. 2014 - Vlada RS je na 59. redni seji med drugim sprejela predloga novele Zakona za uravnoteženje javnih financ ter obravnavala poročilo o uresničevanju Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi...[več]


22.05.2014
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NA MF NASLOVILO VPRAŠANJA GLEDE NAKAZILA POMOČI PRIZADETIM V POPLAVAH NA OBMOČJU BALKANA

Ljubljana, 21. 5. 2014 - Združenje občin slovenije je na Ministrstvo za finance naslovilo prošnjo za čimprejšnjo usmeritev o možnostih glede nakazila sredstev iz proračunskih rezerv, ki bi jih slovenske občine želele nameniti...[več]


22.05.2014
PREZENTACIJE SEMINARJA LEADER

Ljubljana, 21. 5. 2014 - Ministrstvo za kmetijstv in okolje nas je obvestilo, da so na svojih spletnih straneh objavili prezentacije iz seminarja LEADER [več]


21.05.2014
NOVELA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA BREZ DOLOČB O VRAČILU PRESEŽKOV ZAVODOV V PRORAČUN

Ljubljana, 21. 5. 2014 – Državni zbor RS je sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katero Vlada RS po razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine išče dodatne vire in prihranke...[več]


21.05.2014
SLOVENIJI DO 2020 NA RAZPOLAGO 3,2, MILIJARDE EVROV IZ EVROPSKIH SKLADOV

Hrastnik, 21. 5. 2014 - Slovenija je do leta 2020 upravičena do 3,2 milijarde evrov iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Andreja...[več]


19.05.2014
MZIP NADALJUJE DELO PRI PRIPRAVI ZAKONODAJE

Ljubljana, 19. 5. 2014 - Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor se bo v času, ko vlada do predčasnih volitev opravlja le tekoče posle, nemoteno nadaljevalo strokovno delo na pripravi zakonodaje, medtem ko bo njeno...[več]


16.05.2014
POGAJANJA VLADE IN SINDIKATOV BREZ DOGOVORA ZA LETO 2015

Ljubljana, 15. 5. 2014 - Vlada in sindikati javnega sektorja niso dosegli premikov o ukrepih za leto 2015. Vladna stran vztraja pri podaljšanju veljavnih ukrepov. O tem so se nekateri sindikati pripravljeni pogovarjati, ne želijo...[več]


16.05.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 19. DO 23. MAJA 2014

Ljubljana, 16. 5. 2014 - V prihajajočem tednu bo med drugimi dogodki potekal seminar "Delovanje sistema enotnega zakladniškega računa s poudarkom na vključevanju EZR občin v EZR države«[več]


16.05.2014
PRIPRAVA NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2014

Ljubljana, 16. 5. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nam je poslalo obvestilo, da bodo v začetku junija pripravili posvet za predsednike in tajnike občinskih volilnih komisij. [več]


15.05.2014
ZAHTEVA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ PO 21. ČLENU ZFO-1

Ljubljana, 15. 5. 2014 - Združenje občin Slovenije je danes na Vlado RS v odstopu, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v odstopu Metoda Dragonjo ter ministra za finance v odstopu Uroša Čuferja ponovno naslovilo zahtevo,...[več]


15.05.2014
POJASNILO MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI Z UPORABO SLUŽBENEGA VOZILA OBČINSKEGA REDARSTVA

Ljubljana, 15. 5. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo nekaj vprašanj v zvezi z uporabo službenega vozila občinskega redarstva. Občinska redarstva so ustanovljena na način, ki ga določa 2. člen Zakona o občinskem...[več]


15.05.2014
DIREKCIJA ZA CESTE OPOZARJA, DA JE V USTREZNEM STANJU SAMO ŠE 27 % DRŽAVNIH CEST

Ljubljana, 14. 5. 2014 - Direkcija RS za ceste je opozorila, da ima samo še do konca junija na voljo sredstva za osnovno redno vzdrževanje državnih cest. Poudarjajo, da je zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje v ustreznem...[več]