22.05.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 25. DO 29. MAJA 2015

Ljubljana, 22. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


22.05.2015
SESTANEK Z MINISTROM KOPRIVNIKARJEM O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 21. 5. 2015 – Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je sestal s predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Minister je predstavnike občin seznanil s...[več]


15.05.2015
36. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 5. 2015 - Vlada RS je na 36. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o splošnem upravnem postopku in besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za...[več]


15.05.2015
Z MINISTROM POČIVALŠKOM O PREDLOGU ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 14. 5. 2015 – Predstavniki združenj občin, Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije smo se sestali z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalškom. Tema pogovorov je bil predlog...[več]


14.05.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 13. 5. 2015 – Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavniki združenj občin smo se ponovno sestali na usklajevanju glede predloga novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. [več]


11.05.2015
MF ZAGOTAVLJA, DA BODO UKREPI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV SPREJETI, DRUGAČE PRILAGODITEV POVPREČNINE

Ljubljana, 8. 5. 2015 – Na Ministrstvu za finance je bil sestanek na temo ukrepov za znižanje stroškov občinam, državna sekretarka Mateja Vraničar pa je podala tudi odziv ministrstva na zahtevo Združenja občin Slovenije za...[več]


08.05.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. MAJA 2015 (copy 2)

Ljubljana, 8. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


08.05.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. MAJA 2015

Ljubljana, 8. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


08.05.2015
35. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 5. 2015 - Vlada RS je na 35. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015.[več]


07.05.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZAHTEVA DVIG POVPREČNINE

Ljubljana, 7. 5. 2015 – Združenje občin Slovenije je danes na Vlado Republike Slovenije naslovilo zahtevo za zvišanje povprečnine za drugo polovico leta 2015, in sicer na 525 evrov. Vlada RS namreč že krši Dogovor o višini...[več]


06.05.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU ZAKONA O ŠPORTU

Ljubljana, 5. 5. 2015 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog novega Zakona o športu. Še pred javno obravnavo predloga zakona so se pripravljavci zakona sestali s predstavniki združenj občin. Skozi...[več]


05.05.2015
PODALJŠAN ROK ZA POSREDOVANJE OBRAZCEV M-4

Ljubljana, 5. 5. 2015 - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je objavil obvestilo, da je zaradi tehničnih težav rok za oddajo obrazcev M-4 podaljšan do 31. 5. 2015.[več]


04.05.2015
MESEČNI UTRIP MESECA APRILA

Ljubljana, 4. 5. 2015 - V mesecu marcu je bilo izvedenih več usklajevalnihj sestankov, katerih namen je iskanje ukrepov za znižanje stroškov občin. Tako so se tudi v mesecu aprilu predstavniki Združenja občin Slovenije še...[več]


04.05.2015
SMERNICE ZA PREJEMNIKE SREDSTEV IZ EVROPSKIH STRUKTURNIH IN INVESTICIJSKIH SKLADOV TER S TEM POVEZANIH INSTRUMENTOV EU

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Smernice je pripravila Evropska komisija in so vodnik, v katerem boste našli pojasnila kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter kako jih je mogoče dopolnjevati z...[več]


04.05.2015
34. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Vlada RS je na 34. redni seji med drugim sprejela Nacionalni reformni program 2015 – 2016, Program stabilnosti – dopolnitev 2015, novelo Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015, novelo...[več]


04.05.2015
APRILSKA IZDAJA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila aprilsko številko Kohezijskega e-kotička, v kateri je prikazan prezer operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike...[več]


04.05.2015
AKCIJA CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nam je posredovala dopis, v katerem obveščajo, da se je konec aprila pričela spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala...[več]


30.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 4. DO 8. MAJA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 30. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


24.04.2015
DRŽAVNI SVET OBRAVNAVAL ODPRTA VPRAŠANJA IN DILEME GLEDE PRIHODNJE UREDITVE DIMNIKARSTVA

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 45. seji 20. aprila 2015 obravnavala odprta vprašanja in dileme prihodnje ureditve varstva zraka.[več]


24.04.2015
EKO SKLAD OBJAVIL TUDI JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČIN

Ljubljana, 24. 4. 2015 - Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javna poziva, na podlagi katerih bo Eko sklad ponudil skupaj 22 milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe...[več]