29.11.2016
ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA ŠT. U-I-150/15 Z DNE 10. 11. 2016

Ljubljana, 29. 11. 2016 - Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo mestnih občin za presojo dveh členov Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki sta določala višino povprečnine za občine v...[več]


28.11.2016
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 28. 11. 2016 – Združenje občin Slovenije je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti zaradi posegov v ustavne pravice samoupravnih lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer...[več]


24.11.2016
NOVEMBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 24. 11. 2016 - 24. redna seja Državnega zbora RS je bila od 14. do 23. novembra 2016. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave RS in s tem potrdili vpis pravice do...[več]


18.11.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. 11. 2016 DO 25. 11. 2016

Ljubljana, 18. 11. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


18.11.2016
V ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE OSTRO OBSOJAMO NAPADE NA ŽUPANE

Ljubljana, 18. 11. 2016 – V Združenju občin Slovenije izražamo veliko zaskrbljenost zaradi vedno večjega števila pojavov fizičnega nasilja nad župani in obsojamo vsakršno nasilje nad nosilci javnih funkcij. Pristojne državne...[več]


18.11.2016
PRAVICA DO PITNE VODE ZAPISANA V USTAVO

Ljubljana, 17. 11. 2016 - Poslanci Državnega zbora RS so s 64 glasovi za in nobenim proti potrdili vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS.[več]


18.11.2016
110. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 11. 2016 - Vlada RS je na svoji 110. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 ter Odgovor na Pobudo Komisije za lokalno...[več]


17.11.2016
DZ POTRDIL PRORAČUN IN ZIPRS1718: POVPREČNINA 530 EVROV V 2017 IN 536 EVROV V 2018

Ljubljana, 17. 11. 2016 - DZ je sprejel državni proračun za leti 2017 in 2018. Postavke glede stroškov dela v javnem sektorju sicer še niso usklajene, a Vlada pričakuje, da ji bo uspelo dogovor s sindikati doseči do začetka...[več]


15.11.2016
PRIZADEVANJA ZA VIŠJO POVPREČNINO

Ljubljana, 15. 11. 2016 - Združenje občin Slovenije nadaljuje prizadevanja za povečanje sredstev za financiranje občin v prihodnjih dveh letih. V soboto se je podpredsednica ZOS Jasna Gabrič udeležila proračunske seje Odbora DZ...[več]


11.11.2016
109. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 11. 2016 - Vlada RS je na svoji 109. redni seji med drugim sprejela Uredbo o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS, novelo Uredbe s področja Zakona o javnem naročanju na področju...[več]


09.11.2016
DNEVI SLOVENSKE HRANE OZIROMA TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Ljubljana, 9.11.2016 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos obeležuje dan slovenske hrane. Ta dan bo letos v petek, 18. novembra. [več]


04.11.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 7.11.2016 do 13.11.2016

Ljubljana, 4.11. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


04.11.2016
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL 2017

Ljubljana, 4. 11. 2016 - Na Zavodu RS za zaposlovanje so 4. 11. 2016 objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017. Na voljo je 27 milijonov EUR za predvidenih 5.000 vključitev dolgotrajno brezposelnih v...[več]


04.11.2016
VZORČNA NOTRANJA PRAVILA-POTRJENA

Ljubljana, 4.11.2016 - Ministrstvo za kulturo, Arhiv RS je potrdil Vzorčna notranja pravila, ki smo jih vložili na Združenju občin Slovenije.[več]


04.11.2016
108. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 3. 11. 2016 - Vlada RS je na svoji 108. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o občinskem redarstvu, novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter...[več]


03.11.2016
USTAVNA KOMISIJA POTRDILA PREDLOG ZA VPIS PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO

Ljubljana, 3. 11. 2016 - Ustavna komisija DZ je na današnjem nadaljevanju prekinjene nujne seje iz prejšnjega tedna potrdila predlog za vpis pravice do pitne vode v ustavo. [več]


28.10.2016
MESEČNI UTRIP ZOS - OKTOBER 2016

Ljubljana, 28. 10. 2016 - V tokratnem Mesečnem utripu Združenja občin Slovenije si lahko preberete o dejavnostih združenja v oktobru ter najdete številne druge koristne informacije.[več]


28.10.2016
POJASNILO MGRT: IZVAJANJE ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI IN PREHODNO OBDOBJE

Ljubljana, 28. 10. 2016 - Ministrstvo za gospodarski razvoj je pripravilo obvestilo o izvajanju Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je začel veljati 15. oktobra 2016, ter izvajanju pogrebne dejavnosti v prehodnem...[več]


28.10.2016
107. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 27. 10. 2016 - Vlada RS je na svoji 107. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o nadzoru državne meje, Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja in Program ukrepov...[več]


27.10.2016
PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PRORAČUNOV OBČIN ZA LETI 2017 IN 2018

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2017 in 2018 z vsemi prilogami.[več]