24.07.2014
ZOS ZASKRBLJEN NAD RAVNANJEM DRŽAVE IN NASPROTUJE PRENAŠANJU BREMEN NA OBČINSKE PRORAČUNE

Ljubljana, 24. 7. 2014 - V Združenju občin Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo ravnanje države oziroma pristojnih ministrstev v zvezi s poplačilom tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih...[več]


23.07.2014
POBUDA ZOS ZA SODELOVANJE OBČIN IN VLADE V NOVEM MANDATU

Ljubljana, 23. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije se je obrnilo na potencialne koalicijske stranke s pobudo in željo po vzpostavitvi dobrega sodelovanja in medsebojnega partnerstva.[več]


22.07.2014
NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED NARAVNIMI INDRUGIMI NESREČAMI V LETU 2014

Ljubljana, 22.7.2014 - Uprava RS za zaščito in reševanje nam je posredovala Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 66. redni seji...[več]


21.07.2014
ZAČENJAJO TEČI ROKI ZA VOLILNA OPRAVILA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

Ljubljana, 21. 7. 2014 - Z današnjim dnem začenjajo teči roki za volilna opravila pred lokalnimi volitvami, ki bodo 5. oktobra. Na njih bodo volivke in volivci izbirali nova vodstva v 212 občinah. Poleg županov bodo odločali tudi...[več]


18.07.2014
SKLEPI KOMISIJ DS GLEDE SANACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC FEBRUARSKE UJME

Ljubljana, 18. 7. 2014 - Komisija DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Komisija DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Komisija DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj so na seji 16. julija 2014 ob ponovni...[več]


18.07.2014
66. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 7. 2014 - Vlada RS je na 66. redni seji med drugim sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014, novelo Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev...[več]


18.07.2014
SESTANEK Z MINISTROM DRAGONJO GLEDE SREDSTEV 21. ČLENA ZFO-1 IN 8. JAVNEGA POZIVA

Ljubljana, 17. 7. 2014 – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja je sklical sestanek s predsedniki združenj občin. Tema pogovora so bila sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakona o...[več]


16.07.2014
16. JULIJA SE IZTEČE ROK ZA PREVZEMANJE OBVEZNOSTI NEPOSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Ljubljana, 16. 7. 2014 - Z današnjim dnem je začel veljati Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 (Uradni list RS, št. 53/14, str. 6080), ki določa, da se 16. julija 2014 neposrednim...[več]


14.07.2014
ZDRUŽENJI OBČIN PRIČAKUJETA, DA BO NOVA VLADA PRISLUHNILA OBČINAM

Ljubljana, 14. 7. 2014 - Predsednika ZOS in SOS od nove vladne ekipe, katere najverjetnejši mandatar bo Mir Cerar, pričakujeta, da bo ta prisluhnila argumentom inizkušnjam lokalnim skupnostim in da bo vodila odgovorna politiko...[več]


11.07.2014
POGLEDI POLITIČNIH STRANK NA PODROČJE LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI

Ljubljana, 11. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije je politične stranke, ki kandidirajo na predčasnih državnozborskih volitvah 13. julija 2014, pozvalo, da predstavijo svoja stališča do sistema lokalne samouprave v Sloveniji,...[več]


11.07.2014
EVROPSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE

Bruselj, 10. 7. 2014 - Evropska komisija je začela izvajati pobudo Povezane skupnosti, ki združuje več tipov podpore za razvoj širokopasovne internetne infrastrukture na regionalni in lokalni ravni. Pobuda je namenjena manjšim in...[več]


11.07.2014
65. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 7. 2014 - Vlada RS je na 65. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter novelo Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov...[več]


10.07.2014
APEL ZOS ZA SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA ZAKONA (ŽLED) IN ZAGOTOVITEV SREDSTEV OBČINAM

Ljubljana, 10. 7. 2014 -Združenje občin Slovenije je Vladi RS poslalo apel, da da v skladu s svojimi pristojnostmi takoj pristopijo k spremembi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014,...[več]


08.07.2014
POLITIČNE STRANKE SMO POVPRAŠALI O EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI

Ljubljana, 8. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije je na politične stranke naslovilo konkretna vprašanja o evropski kohezijski politiki. [več]


04.07.2014
JUNIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE

Ljubljana, 4. 7. 2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravil junijsko številko Kohezijskega e-kotička, v kateri je največ pozornosti namenjene evropskim sredstvom v Spodnjeposavski regiji.[več]


04.07.2014
NADALJUJEJO SE POGAJANJA V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 3. 7. 2014 - Pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja so se precej približali dogovoru o ukrepih za leto 2015. Glede ključne točke - znižanja števila zaposlenih v javnem sektorju za 1,5 odstotka na letni ravni -...[več]


02.07.2014
JUNIJSKI MESEČNI UTRIP

Ljubljana, 2. 7. 2014 - V junijskem mesečnem utripu si med drugim več preberite o drugi seji predsedstav Združenja občin Slovenije, o pripombah, ki jih je združenja podalo na predlagano spremembo Uredbe o razvojnem svetu...[več]


01.07.2014
RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SVETOV OŽJIH DELOV OBČIN

Ljubljana, 30. 6. 2014 - Na lokalnih volitvah, ki bodo 5. oktobra, bodo potekale tudi volitve v vaške, krajevne in četrtne skupnosti v tistih občinah, ki imajo organizirane ožje dele občin. Zakon o lokalnih volitvah določa, da...[več]


30.06.2014
SKRB ZA NAČRTNO KULTURNO-UMETNOSTNO VZGOJO NA NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI

Ljubljana, 30. 6. 2014 - Ministrstvo za kulturo nam je posredovalo dopis, v katerem vabijo občine k načrtnejši kulturno-umetnostni vzgoji na lokalni in nacionalni ravni. [več]


24.06.2014
LOKALNE VOLITVE BODO 5. OKTOBRA

Ljubljana, 24. 6. 2014 - Predsednik Državnega zbora RS Janko Veber je danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra. S ponedeljkom, 21. julija začnejo teči roki za volilna opravila.[več]