27.05.2016
89. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 5. 2016 – Vlada RS je na svoji 89. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o dimnikarskih storitvah in novele Zakona o državni upravi. Vlada je tudi sprejela informacijo za pripravo sprememb...[več]


26.05.2016
ZOS POZVAL K SPREMEMBI ZIPRS1617

Ljubljana, 26. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance naslovilo poziv za spremembo ZIPRS1617, saj odločitev Ustavnega sodišča RS, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki...[več]


25.05.2016
ŽUPANI IN ŽUPANJE NA 18. REDNI LETNI SKUPŠČINI ZOS

Ljubljana, 25. 5. 2016 – Župani in županje občin članic Združenje občin Slovenije so se zbrali na 18. redni letni skupščini in pregledali delo in dosežke združenja v letu 2015 ter v tem okviru sprejeli poročilo o delu in...[več]


20.05.2016
19. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 5. 2016 - 19. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 16. do 20. maja 2016. Poslanke in poslanci so me drugim sprejeli novelo Kazenskega zakonika in novelo Zakona o socialnem varstvu. DZ je opravil prvo...[več]


20.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 23. DO 27. MAJA 2016

Ljubljana, 20. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


20.05.2016
ZOS NA ARHIV RS VLOŽIL VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA OBČINE ČLANICE

Ljubljana, 20. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je v mesecu marcu 2016 na Arhiv RS vložili vlogo za potrditev vzorčnih notranjih pravil, katera bodo brezplačno na voljo občinam članicam ZOS. [več]


19.05.2016
88. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 5. 2016 – Vlada RS je na svoji 88. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko...[več]


19.05.2016
TEŽAVE ZARADI SLABEGA DELOVANJA OMREŽJA HKOM

Ljubljana, 19. 5. 2016 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo pojasnilo v zvezi s težavami do katerih prihaja zaradi slabega delovanja komunikacijskega omrežja HKOM.[več]


18.05.2016
APEL ZOS-A PREDSEDNIKU VLADE RS GLEDE POGODB O SOFINANCIRANJU V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Ljubljana, 18. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je na predsednika Vlade RS dr. Mira Ceraraja naslovilo dopis, v katerem opozarjamo na izredno perečo problematika glede vsebine osnutka pogodbe o sofinanciranju za operacije...[več]


18.05.2016
NAČRTI MOP-A NA ZAKONODAJNEM PODROČJU

Ljubljana, 17. 5. 2016 - Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen s sodelavci je predstavila delo in načrte njihovega resorja.[več]


17.05.2016
NOVA ŠTEVILKA GLASILA GLAS OBČIN

Ljubljana, 17. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je izdalo novo številko glasila Glas občin. [več]


16.05.2016
INFORMACIJA O PROCESU PRIPRAVE DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJ

Ljubljana, 13. 5. 2016 - Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna razvojna sredstva v programskem...[več]


13.05.2016
ZOS POZVAL K SKLICU NUJNEGA SESTANKA GLEDE POGODB O SOFINANCIRANJU V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI

Ljubljana, 13. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je pozvalo ministra za finance dr. Dušana Mramorja k sklicu nujnega sestanka glede pogodb o sofinanciranju v novi finančn perspektivi.[več]


13.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 16. DO 20. MAJA 2016

Ljubljana, 13. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


13.05.2016
VODSTVA ZDRUŽENJ OBČIN Z MINISTRI O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN IN DRUGIH AKTUALNIH VPRAŠANJIH

Ljubljana, 12. 5. 2016 – Predsedniki vseh treh združenj občin ZOS, SOS, ZMOS so se sestali z državno sekretarko Matejo Vraničar Erman, ministrico Alenko Smerkolj ter ministroma Zdravkom Počivalškom in Borisom Koprivnikarjem....[več]


13.05.2016
87. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 5. 2016 - Vlada RS je na svoji 87. redni seji med drugim sprejela Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.[več]


12.05.2016
PRIPOROČILO OBČINAM- NUSZ

Ljubljana, 12. 5. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo priporočilo občinam, glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v povezavi z izvajanjem določil 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016...[več]


11.05.2016
NA SVRK PONOVNO USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE SPORNIH DOLOČB POGODB O SOFINANCIRANJU

Ljubljana, 10. 5. 2016 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je sklicala nadaljevalni sestanek v zvezi s pogodbami o sofinanciranju evropskih projektov v programskem obdobju 2014-2020.[več]


06.05.2016
SESTANEK GLEDE PROBLEMATIČNIH DOLOČB POGODB O SOFINANCIRANJU KOHEZIJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 6. 5. 2016 – Na pobudo Združenja občin Slovenije je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sklicala sestanek v zvezi s pogodbami o sofinanciranju za operacije, ki so financirane s strani...[več]


06.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 9. DO 13. MAJA 2016

Ljubljana, 6. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]