23.01.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 23.1.2017 DO 29.1.2017

Ljubljana, 23.1.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki [več]


23.01.2017
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE ODPRTIH VPRAŠANJ NOVE GRADBENE IN PROSTORSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 20. 1. 2017 – Na sestanku, ki ga je vodila ministrica Irena Majcen, sta bili obravnavani dve ključni odprti vprašanji nove prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer vprašanje trenutka odmere komunalnega prispevka in...[več]


20.01.2017
118. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 1. 2017 - Vlada RS je na svoji 118. redni seji med drugim odgovorila na pisno poslansko vprašanje poslanca v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi.[več]


16.01.2017
PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 16. 1. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je v medresorsko obravnavo posredovalo predlog noveel Zakona o financiranju občin ter v javno obravnavo predlog novele Zakona o glavnem mestu RS.[več]


13.01.2017
VMESNI PREGLED MEHANIZMA EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE

Ljubljana, 13. 1. 2017 - Občinam smo posredovali dopis generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Darka Buta, v katerem poziva tudi občine k sodelovanju pri vmesnem pregledu uspešnosti evropskega mehanizma za...[več]


13.01.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16.1.2017-22.1.2017

Ljubljana, 13.1.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki [več]


12.01.2017
ODBOR DZ ZNOVA POTRDIL ODPOKLIC ŽUPANA, PONOVNO GLASOVANJE O NOVELI ZLS NA JANUARSKI SEJI DZ

Ljubljana, 11. 1. 2017 - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je ponovno razpravljal o uzakonitvi možnosti odpoklica župana, potem ko je Državni svet na to novelo vložil odložilni veto. Odbor je ponovno...[več]


11.01.2017
MIZŠ PREDSTAVIL IZHODIŠČA NOVEGA ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Ljubljana, 10. 1. 2017 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravlja številne spremembe zakonov s področja vzgoje in izobraževanja. Danes sta državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota in mag. Katja Dovžak...[več]


10.01.2017
PREDSTAVITEV PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 9. 1. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je vodstvom združenj občin predstavilo predlog novele Zakona o financiranju občin. Med drugim se spreminja tudi enačba za izračun primerne porabe. Ministrstvo pošilja predlog...[več]


06.01.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9.1.2017-15.1.2017

Ljubljana, 6.1.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki [več]


06.01.2017
116. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 5. 1. 2017 - Vlada RS je na svoji 116. redni seji med drugim sprejela odgovor na poziv Združenja občin Slovenije k spremembi ZIPRS1718 v delu, ki se nanaša na višino povprečnine zaradi dogovora o ukrepih na področju...[več]


05.01.2017
DVIG POVPREČNINE DA, VENDAR RAZHAJANJA GLEDE VIŠINE

Ljubljana, 4. 1. 2017 – Zaradi dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja, s katerim so bili dogovorjeni ukrepi na področju plač, ki bodo dodatno obremenili tudi občinske proračune, združenja občin zahtevamo dvig...[več]


04.01.2017
DECEMBERSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E- KOTIČKA

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v decembrski številki Kohezijskih e-novic predstavila dejanske  rezultate kohezijske politike v Evropi v obdoju 2007 - 2013. Preberete si lahko tudi o...[več]


03.01.2017
PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 3. 1. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Kot so zapisali v spremnem besedilu, je predlog...[več]


23.12.2016
MESEČNI UTRIP DECEMBER 2016

Ljubljana, 23. 12. 2016 - V tokratnem Mesečnem utripu si lahko preberete o aktivnostih Združenja občin Slovenije v decembru in najdete številne koristne informacije.[več]


23.12.2016
115. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 115. redni seji med sprejela Predlog zakona o športu, novelo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov ter...[več]


22.12.2016
NOVA ŠTEVILKA GLASILA GLAS OBČIN

Ljubljana, 22. 12. 2016 - Združenje občin Slovenije je izdalo novo številko glasila Glas občin.[več]


22.12.2016
DECEMBRSKE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 22. 12. 2016 - Državni zbor RS se je decembru sestal na treh izrednih sejah ter na rednem decembrskem zasedanju.[več]


21.12.2016
USTAVNO SODIŠČE VZELO V PREDNOSTNO OBRAVNAVO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 21. 12. 2016 - Združenje občin Slovenije je danes od Ustavnega sodišča RS prejelo sklep, s katerim sporočajo, da so zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)...[več]


21.12.2016
POZIV POSLANCEM K PRILAGODITVI POVPREČNINE KAR V ZAKONU O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 21. 12. 2016 - Združenje občin Slovenije je danes matičnemu delovnemu telesu in vsem poslancem posredovalo predlog dopolnitve Predloga zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih...[več]