30.06.2016
VEČ DOPOLNIL K BESEDILU USTAVNEGA ZAKONA O PRAVICI DO PITNE VODE

Ljubljana, 29. 6. 2016 - Ustavna komisija je s potrebno dvotretjinsko večino potrdila več dopolnil k predlogu ustavnega zakona, ki ureja vpis pravice do pitne vode v ustavo. Na predlog strokovne skupine so med drugim posvojili...[več]


29.06.2016
DRUGA SEJA PREDSEDSTVA ZOS V 2016

Ivančna Gorica, 28. 6. 2016 – Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so se sestali na drugi redni seji v letu 2016. Obravnavane so bile predvidene spremembe proračunov države za leto 2017 in predloga proračunov za leto 2018...[več]


27.06.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV OD 27.6.-1.7.2016

Ljubljana 27.6.2016 - V tem tednu se bodo na Združenju odvijali naslednji dogodki:[več]


24.06.2016
SESTANEK O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O KMETIJSTVU – DONIRANJE HRANE

Ljubljana, 23. 6. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja predlog novele Zakona o kmetijstvu, med drugim želijo v njem urediti tudi področje doniranja hrane.[več]


24.06.2016
93. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 93. redni seji med drugim sprejela izhodišča za spremembe državnega proračuna za leto 2017 in pripravo proračuna za leto 2018, spremembe programov za problemska območja z visoko...[več]


22.06.2016
PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ PREKRŠKOVNE EVIDENCE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 22. 6. 2016 –Inšpektorat RS za delo prejema številne zahtevke občin za pridobitev podatkov iz prekrškovne evidence Inšpektorata RS za delo - za izvajanje javnih naročil v skladu z novim Zakonom o javnem naročanju...[več]


22.06.2016
20. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 22. 6. 2016 - 20. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 13. do 21. junija 2016. Poslanke in poslanci so me drugim sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, novelo...[več]


15.06.2016
STANOVANJSKI SKLAD OBJAVIL PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ V LETIH 2016-2020 V VIŠINI 30 MIO EVROV

Ljubljana, 15. 6. 2016 - Stanovanjski sklad RS je v petek, 10. junija 2016, v Uradnem listu RS, št. 41/2016 (str. 1419) objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje...[več]


13.06.2016
ODBOR DZ ZA FINANCE NI PODPRL ZVIŠANJA POVPREČNINE

Ljubljana, 13. 6. 2016 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je na današnji seji obravnaval predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Združenje občin Slovenije je zahtevalo...[več]


07.06.2016
ZOS PODAL PREDLOG DODATNE SPREMEMBE K NOVELI ZIPRS1617

Ljubljana, 7. 6. 2016 - Zruženje občin Slovenije je Odboru za finance in monetarno politiko pri Državnem zboru RS podalo predlog dodatne dodatne spremembe oziroma dopolnitve Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...[več]


06.06.2016
MAJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 6. 6. 2016 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politikoje je majski številki Kohezijskih e-novic osrednjo pozornost namenja predstavitvi projektov v sklopu dnevov odprtih vrat "EU PROJEKT, MOJ PROJEKT",...[več]


03.06.2016
KOMISIJA DZ O PROBLEMATIKI KAPITALSKIH NALOŽB OBČIN TER KAPITALSKIH NALOŽB PRAVNIH OSEB V NJIHOVI LASTI

Ljubljana, 2. 6. 2016 - Komisija DZ za nadzor javnih financ je obravnavala mnenje računskega sodišča o pridobivanju kapitalskih naložb države in občin. Vladi in občinam predlaga, naj upoštevajo nasvete in predloge sodišča,...[več]


03.06.2016
90. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 90. redni seji med drugim izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za...[več]


02.06.2016
POSVET GLEDE PREDLAGANIH SPREMEMB, KI SE NANAŠAJO NA PRAVNE REŽIME TER ZAHTEVE PRI NAČRTOVANJU IN GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 2. 6. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja novo prostorsko in gradbeno zakonodajo. 31. maja 2016 je bil na Agenciji RS za okolje v Ljubljani izveden posvet v zvezi z režimi po področnih zakonih, v...[več]


01.06.2016
NA MOP SESTANEK O SUBVENCIJAH NAJEMNIN

Ljubljana, 1. 6. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je sklicalo sestanek s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in predstavniki združenj občin. Tema pogovora - ...[več]


01.06.2016
OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI PRESTAVLJENA

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je začel obravnavo vladnega Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki celovito prenavlja sistemsko ureditev dejavnosti, vendar je obravnavo prekinil in prestavil na...[več]


31.05.2016
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Konec maja so se županje in župani občin članic zbrani na 18. redni skupščini Združenja občin Slovenije. Pregledali so delo in dosežke minulega leta ter začrtali program dela za leto 2016. S predstavniki...[več]


31.05.2016
NOVELA UREDBE O ODLAGALIŠČIH ODPADKOV – POJASNILO IN VZOREC IZJAVE

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo pojasnilo v zvezi z Uredo o spremembah in dopolnitvah uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16). Uredbi je dodan 76 a....[več]


27.05.2016
NA USTAVNEM SODIŠČU PREDLOG ZA TAKOJŠNJO UVEDBO POKRAJIN

Ljubljana, 27. 5. 2016 - V Forumu za Goriško so na ustavno sodišče vložili pobudo, naj državnemu zboru naloži čimprejšnjo ustanovitev pokrajin. Pokrajine so že 25 let zapisane v ustavi, a politična volja doslej nikoli ni bila...[več]


27.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 30. MAJA DO 3. JUNIJA 2016

Ljubljana, 27. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]