22.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 26. IN 30. JUNIJEM

Ljubljana, 22.6.2012 - Zadnji teden junija bodo zaznamovali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

22.06.2012
NA MZIP SESTANEK O PREDLAGANI PROSTORSKI ZAKONODAJI

Ljubljana, 22. 6. – Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je danes potekal usklajevalni sestanek med pripravljavci nove prostorska zakonodaje in predstavniki Skupnosti in Združenja občin Slovenije.[več]

Kategorija: Novice

21.06.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 21. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 19. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o pravilih cestnega prometa, novelo Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja...[več]

Kategorija: Novice

21.06.2012
POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA NA PODLAGI ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

Ljubljana, 21. 6. 2012 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo pojasnila glede povračila stropkov prevoza na delo in z dela  na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ.[več]

Kategorija: Novice

15.06.2012
SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 15. 6. 2012 - čŒetrta redna seja Državnega zbora RS je potekala od 11. do 14. junija 2012. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o cestah, novelo Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, novelo Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

15.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 18. IN 22. JUNIJEM 2012

Ljubljana, 15.6.2012 - V naslednjem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:[več]

Kategorija: Novice

14.06.2012
PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM BOGOVIČEM O AKTUALNIH VPRAŠANJIH S PODROČJA KMETIJSTVA IN OKOLJA

Ljubljana, 14. 6. 2012 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je na svoji drugi tematski seji  sestalo z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem, s katerim je spregovorilo o aktualnih...[več]

Kategorija: Novice

14.06.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprejela ukrepe za skrajšanje postopkov in zmanjšanje administriranja pri umeščanju objektov v prostor, Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne...[več]

Kategorija: Novice

12.06.2012
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR O AKTUALNI PREDLAGANI ZAKONODAJI

Ljubljana, 12. 6. 2012 – Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo se je sestal na svoji prvi letošnji seji. Obravnaval je aktualno predlagano zakonodajo: predlog novele Zakona o...

Kategorija: Novice

11.06.2012
POSVET NA TEMO DDV IN OBČINE

Ljubljana, 11.6.2012 -  Danes je v dvorani Državnega sveta potekal posvet na temo DDV- ja v občinah, ki ga je združenje pripravilo v sodelovanju z davčnima svetovalkama, Nino Klobučarič in Aleksandro Heinzer.[več]

Kategorija: Novice

08.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 11. IN 15. JUNIJEM

Ljubljana, 8.6.2012 - v prihajajočem tednu se bodo odvujali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

07.06.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 7. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 17. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o prenehanju Javne agencije za javno naročanje, Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 »Partnerstvo...[več]

Kategorija: Novice

07.06.2012
PREDSTAVITEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU IN PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 7.6.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekala predstavitev Uredbe o zelenem javnem naročanju ter področja javnega naročanja, ki ga je združenje pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za finance...[več]

Kategorija: Novice

06.06.2012
UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ, POVRAČIL IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

Ljubljana, 6.6.2012 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo pojasnila glede obveznosti izdaje aneksov k pogodbam o zaposlitvi, upoštevajoč ukrepe za uravnoteženje javnih financ. [več]

Kategorija: Novice

01.06.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 4. IN 8. JUNIJEM

Ljubljana, 1.6.2012 -  V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:[več]

Kategorija: Novice

01.06.2012
16. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 31. 5. 2012 - Vlada RS je na svoji 16. redni seji med drugim sprejela Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva – 75 ukrepov skozi 16 zakonov, Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov...[več]

Kategorija: Novice

31.05.2012
VELJATI ZAČEL ZAKON O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC

Ljubljana, 31. 5. 2012 - Veljati je začel Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki ga je DZ sprejel 11. maja. Zakon posega v okoli 40 drugih zakonskih ureditev, med drugim v plače in druge prejemke javnih uslužbencev,...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA PREDNOSTNE USMERITVE: REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMA RAZVOJNE PRIORITETE - RAZVOJ REGIJ

Ljubljana, 25.5.2012 -  Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKO UČINKOVITE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE V LETIH 2011-2013

Ljubljana, 25.5.2012 - Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. [več]

Kategorija: Novice

25.05.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 28. MAJEM IN 1. JUNIJEM 2012

Ljubljana, 25.5.2012 - Dogajanje v prihajajočem tednu:[več]

Kategorija: Novice