05.11.2014
NADALJEVANJE POGAJANJ MED VLADO IN SINDIKATI

Ljubljana, 5. 11. 2014 - Nadaljevala so se pogajanja s sindikati. Vlada RS je sindikatom predstavila približevalni predlog, glede katerega so se po slabi uri usklajevanj na sindikalni strani opredelili tudi sindikati. [več]


05.11.2014
ENAJST OKOLJSKIH PROJEKTOV BO MORALO ŠE POČAKATI

Ljubljana, 5. novembra - Vlada si prizadeva 11 okoljskih projektov, ki že več kot leto dni čakajo na odločbe o črpanju evropskih sredstev, uvrstiti v novo programsko obdobje 2014-2020. V tekočem programskem obdobju denarja ni...[več]


03.11.2014
PREDSTAVNIKI ZDRUŽENJ OBČIN IN FINANČNEGA MINISTRSTVA V SREDO O SPREMEMBAH PRORAČUNA 2015

Ljubljana, 3. 11. 2014 - Predstavniki združenj občin in Ministrstva za finance se bomo na sestanku v sredo, 5. novembra, posvetili pripravi sprememb proračuna za leto 2015. Vladni predlog namreč predvideva tudi znižanje...[več]


27.10.2014
SLOVENIJI ODMRZNJENA VSA SREDSTVA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Ljubljana, 27. 10. 2014 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani objavilo novico, da je Evropska komisija 24. 10. 2014 sprejela odločitev o dokončni odmrznitvi zadržanih sredstev Sloveniji...[več]


24.10.2014
ZOS PRISTOJNE POZVAL K SKLICU TAKOJŠNJEGA SESTANKA NA TEMO PRORAČUNA 2015, POVPREČNINE IN SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

Ljubljana, 24. 10. 2014 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo posredovalo dopis, v katerem pristojne pozivamo k sklicu nujnega sestanka, saj odločno nasprotujemo nameri...[več]


24.10.2014
ODBOR ZA ZADEVE EU ZAVRNIL PRIPRAVO DVEH OPERATIVNIH PROGRAMOV

Ljubljana, 23. 10. 2014 – Odbor DZ za zadeve Evropske unije je na 5. nujni seji obravnaval Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013 za obdobje januar–junij 2014. Predlog, naj Vlada RS pripravi dva...[več]


23.10.2014
REGISTER ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 23. 10. 2014 - Podlago za vzpostavitev Registra zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predstavljata Novela Zakona o dostopu do...[več]


23.10.2014
NAJEM NEODVISNEGA SVETOVALCA

Ljubljana, 23. 10. 2014 - Z Ministrstva za finance smo prejeli prošnjo za pomoč pri zbiranju podatkov, koliko občine stane najem neodvisnega svetovalca, ki občini svetuje pri izbiri kreditodajalca v skladu s Pravilnikom o...[več]


23.10.2014
6. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 10. 2014 - Vlada RS se je na 6. redni seji med drugim seznanila z osnutkom predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2014, potrdila pa ga bo predvidoma na prihodnji seji. Vlada RS je tudi določila nabor ukrepov, s...[več]


21.10.2014
29. ČLEN NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU NESKLADEN Z USTAVO

Ljubljana, 21. 10. 2014 - Ustavno sodišče RS je odločilo, da je 29. člen novele Zakona o prostorskem načrtovanju, ki omogoča širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta, neustaven....[več]


21.10.2014
POBUDA MOP ZA SODELOVANJE JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PROGRAMA PREPREČEVANJA ODPADKOV

Ljubljana, 20. 10. 2014 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) objavlja pobudo za sodelovanje javnosti pri pripravi programa preprečevanja odpadkov. Vsi zainteresirani lahko predloge posredujejo do 16. novembra 2014.[več]


20.10.2014
V DRUGEM KROGU LOKALNIH VOLITEV DOBILI ŠE 54 ŽUPANOV

Ljubljana, 20. 10. 2014 – V drugem krogu lokalnih volitev so volivci župane izvolili še v 54 občinah.[več]


17.10.2014
5. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 10. 2014 - Vlada RS je na 5. redni seji med drugim sprejela Osnutek proračunskega načrta za leto 2015, v Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila 144 novih projektov iz evidenčnega projekta Regionalna in...[več]


16.10.2014
ZOS PRISTOJNE PONOVNO POZVAL K ZAGONU 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 16. 10. 2014 - Združenje občin Slovenije je na pristojne službe naslovilo dopis, v katerem pozivamo k zagonu 11 v celoti pripravljenih okoljskih kohezijskih projektov. Da bi se ti projekti zagnali si ZOS skupaj s 34...[več]


16.10.2014
IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2015

Ljubljana, 15. 10. 2014 – Predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter združenj občin so se sestali na temo izvajanja programov javnih del v letu 2015.[več]


15.10.2014
USPOSABLJANJE ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE V RS TUDI V ELEKTRONSKI OBLIKI

Ljubljana, 15. 10. 2014 - Ministrstvo za kulturo nas je obvestilo, da se bodo usposabljanja za člane svetov javnih zavodov na področju kulture poleg predavanj izvedla tudi v elektronski obliki. To pa s ciljem omogočiti čim večjo...[več]


14.10.2014
POZIV MOP K SODELOVANJU JAVNOSTI NA PODROČJU UPRAVLJANJA VODA

Ljubljana, 14. 10. 2014 - Ministrstvo za okolje in prostor je 3. 10. 2014 na svoji spletni strani objavilo dokument Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja, ki podaja pregled nad zaznanimi...[več]


10.10.2014
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA SEPTEMBRA

Ljubljana, 10. 10. 2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo izdajo Kohezijskega e-kotička, v katerem si med drugim lahko več preberete o projektih v Gorenjski regiji, ki so bili v...[več]


10.10.2014
DRUGI KROG VOLITEV ŽUPANOV BO 19. OKTOBRA

Ljubljana, 10. 10. 2014 - Državna volilna komisija (DVK) je obvestila, da bo drugi krog županskih volitev bo 19. oktobra. Občin, v katerih v prvem krogu 5. oktobra niso izvolili župana, je 54.[več]


10.10.2014
4. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 10. 2014 - Vlada RS je na 4. redni seji med drugim sprejela Drugi delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda ter se seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike...[več]