21.07.2016
VETO DRŽAVNEGA SVETA NA ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 20. 7. 2016 - Državni svet je s 17 glasovi za in 13 proti izglasoval odložilni veto na Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. DZ bo moral znova odločati o podpori zakonu. Po mnenju večine svetnikov gre za občinsko...[več]


20.07.2016
VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ljubljana, 20.7.2016-Ministrstvo za javno upravo obvešča, da bo v petek, 22.7.2016 v Uradnem listu objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.[več]


19.07.2016
50 MILIJONOV EVROV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH PROJEKTOV

Luxembourg, 18. 7. 2016 - Predsednik SID banke Sibil Svilan in podpredsednik Evropske investicijske banke (EIB) Laszlo Baranyay sta podpisala pogodbo o zadolžitvi SID banke za 50 milijonov evrov. Sredstva bo ta namenila...[več]


18.07.2016
OBJAVLJENO POVABILO-ENERGETSKE PRENOVE STAVB

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo je objavljeno povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja , ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru...[več]


15.07.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 18.7.2016 DO 22.7.2016

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo dogodke, ki jih organizira ZOS ali se jih bomo udeležili v naslednjem tednu.[več]


15.07.2016
SODELOVANJE OBČIN PRI PRIPRAVI SMERNIC ZA VKLJUČEVANJE DRŽAVLJANOV PRI POLITIČNEM ODLOČANJU

Ljubljana, 15.7.2016-Ministrstvo za javno upravo obvešča o pričetku javne razprave o pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju. Sodelujete lahko tudi občine.[več]


15.07.2016
KAJ PREDLOG ZAKONA O DOHODNINI POMENI ZA OBČINE?

Ljubljana, 15.7.2016- Združenje občin Slovenije je opozorilo Ministrstvo za finance na finančne posledice predloga novele Zakona o dohodnini na prihodke občinskih proračunov. Čaka občine cca.60 milijonov izpada prihodkov?[več]


14.07.2016
POZIV MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO ZA PRIPRAVO PODATKOV O DEJANSKIH UČINKIH VARČEVALNIH UKREPOV

Ljubljana, 14.7.2016 – Združenje občin Slovenije poziva Ministrstvo za javno upravo, da še pred začetkom pogajanj o povprečnini pripravi podatke o dejanskih učinkih varčevalnih ukrepov, podatke o gibanju izdatkov občin za...[več]


13.07.2016
96. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 7. 2016 – Vlada RS se je na svoji 96. redni seji med drugim seznanila z informacijo o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju...[več]


13.07.2016
V JAVNI OBRAVNAVI PREDLOG MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 13.7.2016 - Finančno ministrstvo je dalo v javno obravnavo predlog novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, pripombe zbirajo do 30. septembra. [več]


13.07.2016
PITNA VODA RAZLOG ZA SPREMEMBO USTAVE

Ljubljana, 13.7.2016- Začetku postopka vpisa pravice do pitne vode v ustavo se obeta zadostna podpora. Parlament je julijsko sejo začel z razpravo o spremembi ustave, v kateri bi dostop do pitne vode uredili kot temeljno ustavno...[več]


12.07.2016
30 MILIJONOV ZA NALOŽBE V JAVNA NAJEMNA STANOVANJA

Ljubljana, 12.7.2016- Stanovanjski sklad RS (SSRS) je objavil razpis za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za prihodnjih pet let. Za to bo država namenila 30 milijonov evrov, deloma kot...[več]


12.07.2016
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 8. 7. 2016 – Na Ministrstvu za zdravje je bil usklajevalni sestanek glede predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. Predstavniki občin smo opozorili na neustrezno voden postopek priprave predloga zakona in...[več]


08.07.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 11.7.2016 DO 17.7.2016

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo dogodke, ki jih organizira ZOS ali se jih bomo udeležili v tem tednu.[več]


08.07.2016
95. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 7. 2016 – Vlada RS se je na svoji 95. redni seji med drugim seznanila s Prvim poročilom Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin ter novelirala...[več]


01.07.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 4.7.-8.7.2016

V tem tednu vam na kratko predstavljamo dogodke, ki se bodo odvijali na ZOS.[več]


01.07.2016
ZAHTEVA ZA PRILAGODITEV VIŠINE POVPREČNINE V 2016 IN POZIV K ZAČETKU POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V LETIH 2017 IN 2018

Ljubljana, 1. 7. 2016 – Združenje občin Slovenije zahteva dvig višine povprečnine še v letu 2016, Ministrstvo za finance pa pozivamo tudi k čim prejšnjemu začetku pogajanj o financiranju občin v letih 2017 in 2018.[več]


01.07.2016
94. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 94. redni seji med drugim sprejela Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov ter novelo Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.[več]


30.06.2016
SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV

Ministrstvo za javno upravo je s ciljem izboljšanja kakovosti javnega naročanja pripravilo Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev. Smernice, ki med drugim ponujajo nabor meril za najugodnejšo ponudbo,...[več]


30.06.2016
ODBOR DZ PRIPRAVIL ŠTEVILNA DOPOLNILA PREDLOGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 29. 6. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je opravil drugo obravnavo Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Pri tem so predlog zakona dopolnili s številnimi dopolnili - veliko je bilo redakcijskih popravkov...[več]