26.04.2017
132. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 4. 2017 - Vlada RS je na svoji 132. redni seji med drugim sprejela Nacionalni reformni program 2017-2018 in dopolnitev Programa stabilnosti 2017, Uredbo o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v...[več]


26.04.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ

Ljubljana, 26.4.2017 - v nadaljevanju objavljamo preglednik dogodkov in izobraževanj Združenja občin Slovenije v naslednjih tednih.[več]


21.04.2017
131. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 4. 2017 - Vlada RS je na svoji 131. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti in predlog novele Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela...[več]


20.04.2017
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZAHTEVA VIŠJO POVPREČNINO

Trbovlje, 19. 4. 2017 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je v Trbovljah sestalo na svoji 2. redni seji v letošnjem letu. V Združenju občin Slovenije pozivamo Državni zbor RS k zvišanju povprečnine na 547,50 evrov za 2017...[več]


18.04.2017
VABILO MEDIJEM NA 2. SEJO PREDSEDSTVA ZOS

Ljubljana, 18. 4. 2017 - Obveščamo vas da bo v sredo, 19.4.2017 s pričetkom ob 12. uri, potekala druga seja predsedstva ZOS.[več]


18.04.2017
130. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 4. 2017 - Vlada RS je na svoji 130. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o elektronskih komunikacijah, Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti...[več]


06.04.2017
129. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 4. 2017 - Vlada RS je na svoji 129. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (sprememba višine povprečnine) ter predlog novele Zakona o...[več]


06.04.2017
POROČILO O IZVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI OBČINSKIH PREDPISOV V LETU 2016

Ljubljana, 6. 4. 2017 – Služba za lokalno samoupravo je v letu 2016 opravila nadzor zakonitosti občinskih predpisov v 45 občinah. O svojih ugotovitvah je pripravila zbirno poročilo s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših...[več]


04.04.2017
NA MIZŠ SESTANEK O ŠOLSKIH PREVOZIH OTROK TER O AKTUALNIH ZAKONODAJNIH PREDLOGIH

Ljubljana, 4. 4. 2017 – Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Andreja Barle Lakota nadaljuje pogovore s predstavniki občin o odprtih in perečih vprašanjih. Tokratna razprava je bila namenjena...[več]


03.04.2017
ZAKLJUČENA PRIMERJALNA ANALIZA GJS OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2015

Ljubljana, 3. 4. 2017 - Zbornica komunalnega gospodarstva skupaj z Združenjem občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije ter Združenjem mestnih občin Slovenije nadaljuje z izvajanjem projektne naloge Primerjalna analiza...[več]


31.03.2017
MESEČNI UTRIP MAREC 2017

Ljubljana, 31. 3. 2017- Izdana je marčevska številka elektronskega glasila Mesečni utrip Združenja občin Slovenije, v katerem si lahko preberete o dejavnostih Združenja v marcu ter najdete številne druge koristne informacije.[več]


31.03.2017
Razpis NAJ PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC ZAPOSLENA/ZAPOSLENI V JAVNI UPRAVI

Ljubljana, 31.3.2017 - Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 4. natečaj za priznanje Naj prostovoljka/prostovoljec zaposlena/zaposleni v javni...[več]


31.03.2017
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK, MAREC 2017

Ljubljana, 31. 3. 2017 - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila marčevsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih...[več]


31.03.2017
128. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 128. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 ter se seznanila s parafiranim...[več]


29.03.2017
NA RAZVOJNEM SVETU VZHODNE KOHEZIJSKE REGIJE O SPREMEMBI OPERATIVNEGA PROGRAMA IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE

Trbovlje, 28. 3. 2017 - V Trbovljah je potekala izredna seja razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Kot je povedala ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, so na seji razpravljali o...[več]


27.03.2017
MARČEVSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 27. 3. 2017 - 28. redna seja Državnega zbora RS je bila od 20. do 24. marca 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o gospodarskih družbah, kot primeren za nadaljnjo obravnavo je bil potrjen...[več]


24.03.2017
127. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 127. redni seji med sprejela predlog novele Stanovanjskega zakona, novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, mnenje o predlogu...[več]


22.03.2017
PREDLOGI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE - PONOVNA MEDRESORSKA OBRAVNAVA

Ljubljana, 22. 3. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor v dvotedensko medresorsko obravnavo pošilja predloge predpisov nove prostorske in gradbene zakonodaje.[več]


21.03.2017
USTAVNO SODIŠČE RAZVELJAVILO PRVI ODSTAVEK 195. ČLENA STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 21. 3. 2017 - Ustavno sodišče je razveljavilo prvi odstavek 195. člena Stanovanjskega zakona. Po tem členu najemniki v neprofitnih stanovanjih, oddanih na javnem razpisu, niso dolžni obdobno predložiti dokazil, da še...[več]


17.03.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. 3. 2017

Ljubljana, 17. 3. 2017 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]