25.09.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 25. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 25. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


25.09.2015
PREDSTAVITEV OSNUTKA OKVIRNEGA PROGRAMA ZA PREHOD V ZELENO GOSPODARSTVO

Ljubljana, 24. 9. 2015 - Na Ministrstvu za okolje in prostor je potekala predstavitev osnutka Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo za predstavnike občin.[več]


25.09.2015
PREDSTAVITEV OSNUTKOV NUV II IN NZPO

Ljubljana, 24. 9. 2015 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je bila predstavitev osnutka Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega Morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II) ter osnutka Načrta zmanjševanja...[več]


24.09.2015
DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 9. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji med drugim sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, ukrepe za delna odpravo varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih s predlogi sprememb...[več]


23.09.2015
OBČINE ZARADI LETOŠNJE POVPREČNINE TOŽIJO DRŽAVO

Ljubljana, 23. 9. 2015 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta prejšnji teden na ljubljansko okrožno sodišče vložila tožbo za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz dogovora o višini povprečnine za letos. Po več...[več]


22.09.2015
ČETRTI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V 2016 IN 2017

Ljubljana 21. 9. 2015 – Predstavniki občin in Vlade RS so se sestali na četrtem usklajevalnem sestanku o financiranju občin v letih 2016 in 2017. Do dogovora (še) ni prišlo.[več]


21.09.2015
53. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 9. 2015 - Vlada RS je na 53. redni seji med drugim določila predlog Proračunov RS za leti 2016 in 2017 ter se seznanila s pravnimi podlagami, ki urejajo zadolževanje občin. Vlada RS je tudi sprejela Slovensko...[več]


18.09.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 25. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 18. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije.[več]


16.09.2015
ZOS PODAL PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O PREKRŠKIH

Ljubljana, 16. 9. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje poslalo pripombe na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J).[več]


16.09.2015
INFORMACIJA MNZ O PRIPRAVAH NA MOREBITEN PRIHOD VEČJEGA ŠTEVILA MIGRANTOV V SLOVENIJO

Ljubljana, 16. 9. 2015 - S strani Ministrstva za notranje zadeve smo prejeli dopis, v katerem prosijo občine, da skladno s vojimi možnostmi posredujejo informacije o možnih prostih namestitvenih kapacitetah, možnosti...[več]


15.09.2015
PREDSTAVITEV ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH-ODPADLA

Ljubljana, 15. 9. 2015 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, v katerem je predvidelo, da bi nadzor nad uporabniki dimnikarskih storitev izvajale občinske inšpekcije. Predlog...[več]


15.09.2015
STALIŠČE GZS GLEDE SPREMEMB DIMNIKARSKE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 15. 9. 2015 - Ministrstvo za okolje in prostor je 17. julija 2015 dalo v javno obravnavo predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, ki med drugim predvideva tudi, da se dimnikarske storitve ne bi več izvajale na podlagi...[več]


14.09.2015
PREDSTAVNIKI OBČIN IN VLADE PODALI NOVA IZHODIŠČA ZA POGAJANJA O POVPREČNINI

Ljubljana, 14. 9. 2015 – Predstavniki občin in Vlade RS so se sestali na tretjem usklajevalnem sestanku o financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Predsedstvi obeh reprezentativnih združenj občin sta od zadnjega sestanka s...[več]


14.09.2015
PREDSEDSTVO ZOS DOLOČILO NOVA IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI

Ljubljana, 14. 9. 2015 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je sestalo na šesti redni seji v letošnjem letu. Potrjena je bila vložitev tožbe na izpolnitev Dogovora o višini povprečnini za leto 2015, prav tako pa je...[več]


11.09.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 14. SEPTEMBRA DO 18. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 11. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije.[več]


11.09.2015
52. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 9. 2015 - Vlada RS je na 52. redni seji med drugim sprejela predlog Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025, predlog novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter se seznanila z...[več]


10.09.2015
NA MOS-U O ENERGETSKEM POGODBENIŠTVU ZA OBČINE

Celje, 9. 9. 2015 - Ker občine za izpolnjevanje zavez Direktive o energetski učinkovitosti 2012/27/EU, da od 1. januarja 2014 naprej vsako leto prenovijo najmanj tri odstotke skupne tlorisne površine javnih stavb, nimajo dovolj...[več]


10.09.2015
VLADA IN SINDIKATI NA POGAJANJIH o PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 9. 9. 2015 – Vlada RS je sindikatom javnega sektorja poleg treh predlagala podaljšanje še dveh varčevalnih ukrepov - nižji regres in delno zamrznitev premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Sindikati...[več]


07.09.2015
NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI

Ljubljana, 7. 9. 2015 - Predstavniki združenj občin in vlade smo se danes popoldne sestali na drugem usklajevalnem sestanku o financiranju občin v letih 2016 in 2017. Do zbližanja stališč še ni prišlo.[več]


04.09.2015
51. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 9. 2015 - Vlada RS je na 51. redni seji sprejela sklep o ustanovitvi Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja RS ter sklep o ustanovitvi medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije na področju razvoja...[več]