05.09.2016
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKE PRENOVE STAVB V LASTI OBČIN

Ljubljana, 5. 9. 2016 - Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020.[več]


05.09.2016
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PRIPOROČIL ZA UREDITEV SISTEMA NUSZ

Ljubljana, 5. 9. 2016 – Po sklepu Vlade RS pristojna ministrstva v sodelovanju z združenji občin pripravljajo sistemska priporočila za ureditev sistema NUSZ. Na tokratnem sestanku se je osnutek priporočil usklajeval s prispelimi...[več]


05.09.2016
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Člani delovne skupine za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji so obravnavali novo verzijo besedila Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020.[več]


02.09.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 5.9.2016 DO 9.9.2016

Ljubljana, 2.9. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


01.09.2016
PREDSEDSTVO ZOS SPREJELO IZHODIŠČA ZA POGAJANJA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 31. 8. 2016 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je sestalo na tretji redni seji v letu 2016. Predsedstvo je določilo pogajalske zahteve glede financiranja občin v letih 2017 in 2018, se opredelilo do novega...[več]


01.09.2016
EVROPSKA SREDSTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO STAVB V LASTI IN RABI OBČIN

Ljubljana, 31. 8. 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin«. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega...[več]


26.08.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 29.8.-2.9.2016

Ljubljana, 26.8. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


25.08.2016
PRVI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE FINANCIRANJA OBČIN V 2017 IN 2018

Ljubljana, 25. 8. 2016 – Na Ministrstvu za finance je bil danes prvi usklajevalni sestanek glede financiranja občin v letih 2017 in 2018.[več]


24.08.2016
PREDLOG ZA PRENOS NADZORA NAD PREPOVEDJO KAJENJA OBČINSKIM REDARJEM

Ljubljana, 24. 8. 2016 – Ministrstvo za zdravje je sklicalo usklajevalni sestanek s predstavniki združenj občin in občinskih redarjev, na katerem so želeli preveriti sprejemljivost predloga za prenos izvajanja nadzora nad...[več]


23.08.2016
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS

MJU organizira drugi sestanek delovne skupine za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, na katerem bodo predstavili dopolnjen predlog Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do...[več]


22.08.2016
SESTANEK O NOVELI ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU O POLICIJI TER MIGRACIJAH

Ljubljana, 22. 8. 2016 – Na Ministrstvu za notranje zadeve smo se predstavniki občin udeležili sestanka glede predloga novele Zakona o organizaciji in delu v policiji, državni sekretar Boštjan Šefic pa nas je tudi seznanil s...[več]


19.08.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN MED 22. IN 26. 8. 2016

Predstavljamo vam dogodke, ki se jih bo organiziral ali se jih bo udeležil ZOS v naslednjem tednu. Ponedeljek, 22. 8. 2016 SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE Udeleženci sestanka bodo govorili o zakonu o spremembah...[več]


19.08.2016
DOPISNA SEJA VLADE RS 18. 8. 2016

Ljubljana, 18. 8. 2016 - Vlada RS je na dopisni seji sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.[več]


17.08.2016
OKOLJSKO POROČILO ZA OSNUTEK NUV II IN ZA OSNUTEK PROGRAMA UKREPOV ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA ZA OBDOBJE 2016 – 2021 – JAVNA OBRAVNAVA

Ljubljana, 16. 8. 2016 - Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v postopku priprave načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja ter pripadajočega programa ukrepov upravljanja voda...[več]


12.08.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 16.8.2016 DO 19.8.2016

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo dogodke, ki jih organizira ZOS ali se jih bomo udeležili v prihajajočem tednu. Četrtek, 18. 8. 2016 SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE Udeleženci sestanka bodo govorili o...[več]


03.08.2016
JULIJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je julijski številki Kohezijskih e-novic pozornost namenja predstavitvi zaključka projekta BOBER, prav tako opominja na Potujočo razstavo »Kaj pa je bilo z evropskimi...[več]


01.08.2016
JAVNI RAZPIS "SPODBUDE ZA MSP V LESARSTVU"

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v...[več]


29.07.2016
98. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 28.7.2016- Vlada RS je na svoji 98. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o lekarniški dejavnosti, Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v...[več]


27.07.2016
PREDLOG NOVELE UREDBE O RAZVOJNEM SVETU KOHEZIJSKE REGIJE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je v pregled posredovalo Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije. Prosimo vas, da predlog novele uredbe pregledate, morebitne...[več]


22.07.2016
ŠE DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 22. 7. 2016 – Na Ministrstvu za zdravje smo se udeležili drugega usklajevalnega sestanka glede predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti.[več]