23.12.2016
MESEČNI UTRIP DECEMBER 2016

Ljubljana, 23. 12. 2016 - V tokratnem Mesečnem utripu si lahko preberete o aktivnostih Združenja občin Slovenije v decembru in najdete številne koristne informacije.[več]


23.12.2016
115. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 115. redni seji med sprejela Predlog zakona o športu, novelo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov ter...[več]


22.12.2016
NOVA ŠTEVILKA GLASILA GLAS OBČIN

Ljubljana, 22. 12. 2016 - Združenje občin Slovenije je izdalo novo številko glasila Glas občin.[več]


22.12.2016
DECEMBRSKE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 22. 12. 2016 - Državni zbor RS se je decembru sestal na treh izrednih sejah ter na rednem decembrskem zasedanju.[več]


21.12.2016
USTAVNO SODIŠČE VZELO V PREDNOSTNO OBRAVNAVO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 21. 12. 2016 - Združenje občin Slovenije je danes od Ustavnega sodišča RS prejelo sklep, s katerim sporočajo, da so zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)...[več]


21.12.2016
POZIV POSLANCEM K PRILAGODITVI POVPREČNINE KAR V ZAKONU O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 21. 12. 2016 - Združenje občin Slovenije je danes matičnemu delovnemu telesu in vsem poslancem posredovalo predlog dopolnitve Predloga zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih...[več]


21.12.2016
ODPOKLIC ŽUPANA - VPRAŠANJE PREDSEDNIKU VLADE

Ljubljana, 21. 12. 2016 - Državni svet Republike Slovenije je včeraj izglasoval veto na novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki uzakonja možnost odpoklica župana, s tem pa se novela zakona vrača v ponovno odločanje poslankam...[več]


21.12.2016
DRŽAVNI SVET IZGLASOVAL VETO NA INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANA

Ljubljana, 20. 12. 2016 - Državni svet RS je z 20 glasovi za in nobenim proti izglasoval odložilni veto na novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki uzakonja možnost odpoklica župana med mandatom. Predlog veta je vložila interesna...[več]


20.12.2016
MIZŠ PRIPRAVLJA ŠTEVILNE ZAKONSKE SPREMEMBE

Ljubljana, 19. 12. 2016 – Državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota je na pogovor povabila predstavnike občin, katerim je predstavila izhodišča sprememb zakonov s področja vzgoje in izobraževanja, ki so v pripravi.[več]


19.12.2016
ZDRUŽENJA OBČIN POZIVAMO DRŽAVNI SVET K SPREJETJU VETA NA NOVELO ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ODPOKLIC ŽUPANA)

Ljubljana, 19. 12. 2016 – Združenje občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije v skupnem nastopu pozivamo državne svetnice in svetnike k sprejetju veta na novelo Zakona o lokalni samoupravi,...[več]


19.12.2016
ČETRTA SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Litija, 16. 12. 2016 - Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so se sestali na četrti redni seji v letu 2016. Predsedstvo se je seznanilo z aktualnim dogajanjem in aktualnimi zakonodajnimi predlogi. ZOS med drugim poziva...[več]


19.12.2016
ZOS POZIVA VLADO K POVIŠANJU POVPREČNINE ZARADI DOGOVORA O PLAČAH

Ljubljana, 19. 12. 2016 - V Združenju občin Slovenije Vlado Republike Slovenije pozivamo k spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 in prilagoditvi višine povprečnine zaradi dogovora...[več]


16.12.2016
POSLANCI POTRDILI INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANA

Ljubljana, 15. 12. 2016 - Državni zbor je s 45 glasovi za in 19 proti sprejel novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki prinaša možnost odpoklica župana med mandatom.[več]


15.12.2016
114. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 12. 2016 - Vlada RS se je na svoji 114. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2015 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2015 ter podala...[več]


14.12.2016
ZOS POZIVA POSLANCE K ZAVRNITVI PREDLOGA NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI - ODPOKLIC ŽUPANA

Ljubljana, 14. 12. 2016 - V Združenju občin Slovenije smo pred jutrišnjo obravnavo na seji Državnega zbora RS poslanke in poslance pozvali k zavrnitvi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi...[več]


09.12.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12.12.2016 do 16.12.2016

Ljubljana, 9.12. 2016 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki [več]


09.12.2016
USTAVNO SODIŠČE ZAVRGLO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZIPRS1617 GLEDE INVESTICIJSKEGA TRANSFERA

Ljubljana, 8. 12. 2016 - Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo Združenja občin Slovenije za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki določa obseg...[več]


08.12.2016
TUDI DRŽAVNI SVET V PRESOJO ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Polzela, 7. 12. 2016 - Državni svet RS je podprl zahtevo Združenja občin Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po mnenju ZOS septembra sprejet zakon namreč posega v ustavne pravice občin in...[več]


08.12.2016
113. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 113. redni seji med drugim sprejela Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam, novelo Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave RS, sklep o vzdrževanju začasnih...[več]


07.12.2016
DRŽAVNI ZBOR ZNOVA POTRDIL ZIPRS1718

Ljubljana, 6. 12. 2016 - Državni zbor RS je na izredni seji ponovno izglasoval Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, na katerega je Državni svet RS 24. novembra izglasoval veto.[več]