09.12.2015
PREDSTAVLJENA STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI

Ljubljana, 8. 12. 2015 - Na prvi predstavitvi Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji so se člani predsedstev združenj občin srečali z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem in državnim sekterarjem...[več]


08.12.2015
V PRIPRAVI UREDBA O PITNI VODI

Ljubljana, 8. 12. 2015 – Ministrstvo za zdravje pripravlja uredbo o pitni vodi. Predlog uredbe je še v fazi delovnega osnutka, na sestanku na ministrstvu pa smo predstavniki občin opozorili na večje pomanjkljivosti predloga in...[več]


07.12.2015
NA MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE O PREDLOGU ZAKONA O DEDOVANJU

Ljubljana, 7. 12. 2015 - Na Ministrstvu za pravosodje je danes potekal sestanek, na katerem je razprava tekla o predlogu novele Zakona o dedovanju. Upoštevane bodo tudi pripombe Združenja občin Slovenije.[več]


07.12.2015
MOP UPOŠTEVAL VEČINO PRIPOMB ZOS NA PREDLOG UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Ljubljana, 7. 12. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor (tudi) v medresorski obravnavi naslovilo pripombe na Predlog uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. V priponki vam pošiljamo...[več]


04.12.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 7. DO 11. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 4. 12. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


04.12.2015
91. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 12. 2015 - Vlada RS je na 91. dopisni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o varstvu okolja, novelo Uredbe o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa, Program upravljanja rib v celinskih...[več]


03.12.2015
KOMISIJA DZ ZA NADZOR JAVNIH FINANC POZIVA VLADO K PRIPRAVI NOVEGA SISTEMA FINANCIRANJA OBČIN

Ljubljana, 3. 12. 2015 - Komisija za nadzor javnih financ je na današnji nujni seji pozvala vlado in občine k dogovoru o primerni povprečnini, ki bo upoštevala zakonske obveznosti občin. Komisija ja vlado pozvala tudi k pripravi...[več]


03.12.2015
DRŽAVA NE SOGLAŠA Z MEDIACIJO

Ljubljana, 3. 12. 2015 - Združenje občin Slovenije je bilo s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani obveščeno, da država, v tožbi za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz dogovora o višini povprečnine za leo 2015, ne soglaša z...[več]


02.12.2015
44,9 MILIJONOV EVROV ZA ČEZMEJNE PROJEKTE PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 2014–2020

Ljubljana, 2. 12. 2015 - V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki ga je Evropska komisija potrdila 19. septembra 2015, je na voljo skoraj 45 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za...[več]


02.12.2015
MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 2. 12. 2015 - Po skoraj treh mesecih pogajanj o financiranju občin za leti 2016 in 2017 med Vlado RS in združenji občin so se ta sklenila brez sklenitve dogovora. Državni zbor RS je na novembrski seji sprejel Zakon o...[več]


01.12.2015
DRŽAVNI ZBOR PONOVNO POTRDIL ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA - POVPREČNINA 522 EVROV

Ljubljana, 1. 12. 2015 - Državni zbor RS je po vetu Državnega sveta RS ponovno potrdil Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Zakonu so mu državni svetniki oporekali zaradi določb v zvezi s...[več]


01.12.2015
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA

Ljubljan, 1. 12. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v novembrski izdaji med drugim predstavlja program Obzorje 2020 in štiri projekte, ki so bili sofinancirani iz skladov EU.[več]


30.11.2015
65. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 11. 2015 - Vlada RS je na 65. redni seji 27. novembra 2015 med drugim sprejela predlog novele Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine, mnenje o zahtevi Državnega sveta, da DZ ponovno...[več]


27.11.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 30. NOVEMBRA DO 4. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 20. 11. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


26.11.2015
IZGLASOVAN VETO NA ZAKON O IZVRŠEVANJU DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 26. 11. 2015 - Državni svetniki so na včerajšnji seji sprejeli veto na zakon o izvrševanju državnega proračuna, ker po njihovem ne zagotavlja primernega financiranja občin. Pobudo za veto je podala interesna skupina...[več]


25.11.2015
O SISTEMU POVPREČNINE KRITIČNO TAKO RAČUNSKO SODIŠČE KOT OBČINE

Ljubljana, 25. 11. 2015 - Računsko sodišče je ob reviziji poslovanja 22 občin glede tekočih transferov opozorilo, da povprečnina ne odraža socialnega statusa občanov in cen storitev, na katere občine nimajo vpliva. [več]


25.11.2015
13. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 25. 11. 2015 - 13. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 16. do 24. novembra 2015. Poslanke in poslanci so sprejeli državni proračun za leti 2016 in 2017, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za...[več]


25.11.2015
AKTUALNA PRAKSA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA

Ljubljana, 25. 11. 2015 - S strani Informacijskega pooblaščenca smo prejeli aktualne novice s področja dostopa do informacij javnega značaja za obdobje zadnjih šestih mesecev.[več]


24.11.2015
JAVNA DELA 2016

Ljubljana 24. 11. 2015 - Občine tudi v tem letu že zanima, kdaj na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti načrtujejo objavo javnih povabil za izbor programov javnih del za leto 2016. Na Ministrstvo...[več]


20.11.2015
PRVA SEJA ODBORA ZOS ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Ljubljana, 20. 11. 2015 - N a ustanovni seji so se sestali člani Odbora ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo. Imenovan je bil predsednik odbora, obravnavan pa je bil Predlog uredbe o odvajanju in...[več]