25.01.2017
ŽUPANI IZRAZILI NESTRINJANJE GLEDE MOŽNOSTI ODPOKLICA ŽUPANA

Ljubljana, 25. 1. 2017 - Nekaj županov, ki so spremljali obravnavo o noveli Zakona o lokalni samoupravi, o kateri bo DZ po vetu DS danes znova glasoval, so izrazili nestrinjanje s predlogom uzakonitve odpoklica župana. K mirnemu...[več]


25.01.2017
V DZ PROTEST ŽUPANOV OB VNOVIČNI OBRAVNAVI UZAKONITVE ODPOKLICA ŽUPANA

Ljubljana, 25. 1. 2017 - Državni zbor RS je danes vnovič obravnaval novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki uzakonja odpoklic župana, zvečer pa bo o njej še glasoval. Novela je v DZ enkrat že dobila podporo, a je Državni svet...[več]


25.01.2017
ODPRTO PISMO POMURSKIM POSLANCEM

Ljubljana, 24.1.2017 - V vednost smo prejeli odprto pismo župana občine Cankova, gospoda Vodrinčiča, ki ga je namenil pomurskim poslancem DZ Republike Slovenije Dušanu Radiču, Francu Jurši in Aleksandru Kavčiču. Pismo objavljamo...[več]


25.01.2017
NADALJEVANJE POGOVOROV GLEDE POVPREČNINE ZA LETOS IN 2018

Ljubljana, 24. 1. 2017 – Vodstva združenj občin in predstavniki finančnega ministrstva in Ministrstva za javno upravo so se sestali na nadaljevanju pogovorov o dvigu povprečnine za letošnje leto in za leto 2018. MF za letos...[več]


24.01.2017
ŽUPANI NA PROTEST NA SEJO DZ ZARADI ODPOKLICA ŽUPANA

Ljubljana, 24. 1. 2017 – Državni zbor RS bo na januarski seji ponovno obravnaval novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki uzakonja odpoklic župana. Združenja občin smo županje in župane povabili k mirnemu protestu v Državni zbor.[več]


23.01.2017
USKLAJEVANJE PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Ljubljana, 19. 1. 2017 – Na Ministrstvu za finance (MF) je potekal zadnji usklajevalni sestanek temeljnega predpisa s področja javnih financ, to je predloga Zakona o javnih financah (ZJF). [več]


23.01.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 23.1.2017 DO 29.1.2017

Ljubljana, 23.1.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki [več]


23.01.2017
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE ODPRTIH VPRAŠANJ NOVE GRADBENE IN PROSTORSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 20. 1. 2017 – Na sestanku, ki ga je vodila ministrica Irena Majcen, sta bili obravnavani dve ključni odprti vprašanji nove prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer vprašanje trenutka odmere komunalnega prispevka in...[več]


20.01.2017
118. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 1. 2017 - Vlada RS je na svoji 118. redni seji med drugim odgovorila na pisno poslansko vprašanje poslanca v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi.[več]


16.01.2017
PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 16. 1. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je v medresorsko obravnavo posredovalo predlog noveel Zakona o financiranju občin ter v javno obravnavo predlog novele Zakona o glavnem mestu RS.[več]


13.01.2017
VMESNI PREGLED MEHANIZMA EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE

Ljubljana, 13. 1. 2017 - Občinam smo posredovali dopis generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Darka Buta, v katerem poziva tudi občine k sodelovanju pri vmesnem pregledu uspešnosti evropskega mehanizma za...[več]


13.01.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16.1.2017-22.1.2017

Ljubljana, 13.1.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki [več]


12.01.2017
ODBOR DZ ZNOVA POTRDIL ODPOKLIC ŽUPANA, PONOVNO GLASOVANJE O NOVELI ZLS NA JANUARSKI SEJI DZ

Ljubljana, 11. 1. 2017 - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je ponovno razpravljal o uzakonitvi možnosti odpoklica župana, potem ko je Državni svet na to novelo vložil odložilni veto. Odbor je ponovno...[več]


11.01.2017
MIZŠ PREDSTAVIL IZHODIŠČA NOVEGA ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Ljubljana, 10. 1. 2017 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravlja številne spremembe zakonov s področja vzgoje in izobraževanja. Danes sta državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota in mag. Katja Dovžak...[več]


10.01.2017
PREDSTAVITEV PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 9. 1. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je vodstvom združenj občin predstavilo predlog novele Zakona o financiranju občin. Med drugim se spreminja tudi enačba za izračun primerne porabe. Ministrstvo pošilja predlog...[več]


06.01.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9.1.2017-15.1.2017

Ljubljana, 6.1.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki [več]


06.01.2017
116. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 5. 1. 2017 - Vlada RS je na svoji 116. redni seji med drugim sprejela odgovor na poziv Združenja občin Slovenije k spremembi ZIPRS1718 v delu, ki se nanaša na višino povprečnine zaradi dogovora o ukrepih na področju...[več]


05.01.2017
DVIG POVPREČNINE DA, VENDAR RAZHAJANJA GLEDE VIŠINE

Ljubljana, 4. 1. 2017 – Zaradi dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja, s katerim so bili dogovorjeni ukrepi na področju plač, ki bodo dodatno obremenili tudi občinske proračune, združenja občin zahtevamo dvig...[več]


04.01.2017
DECEMBERSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E- KOTIČKA

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v decembrski številki Kohezijskih e-novic predstavila dejanske  rezultate kohezijske politike v Evropi v obdoju 2007 - 2013. Preberete si lahko tudi o...[več]


03.01.2017
PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 3. 1. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Kot so zapisali v spremnem besedilu, je predlog...[več]