07.03.2017
MODELI KMETIJSKE ZEMLJIŠKE POLITIKE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z namenom priprave izhodišč za celovito prenovo področja kmetijske zemljiške politike ter v kasnejši fazi za pripravo izhodišč za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih, v...[več]


02.03.2017
REDNA SEJA VLADE RS 2. 3. 2017

Ljubljana, 2. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 124. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o kmetijstvu, Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017, odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s pobudo za sprejem Zakona...[več]


01.03.2017
FEBRUARSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 1. 3. 2017 - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v februarski številki Kohezijskih e-novic pozornost poziva k sodelovanju v natečaju EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017, s katerim izbira 12 najboljših...[več]


28.02.2017
PREDSTAVITEV OSNUTKA NOVEGA ZAKONA O GASILSTVU

Ljubljana, 27. 2. 2017 – Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje je na predstavitev osnutka novega Zakona o gasilstvu povabila predstavnike združenj občin, Gasilske zveze Slovenije, Združenja slovenskih...[več]


28.02.2017
SEMINAR ČARI PROTOKOLA – PRIPRAVA NA POSLOVNI IN SLAVNOSTNI DOGODEK

Ljubljana, 9.2.2017 - V začetku februarja, smo na Združenju občin Slovenije za občine in drugo zainteresirano javnost organizirali seminar Čari protokola-priprava na poslovni in slavnostni dogodek, ki ga je izvedla Ksenija...[več]


22.02.2017
OBVESTILO O IZVAJANJU ZAKONA O CESTAH (SODBE UPRAVNEGA SODIŠČA)

Ljubljana, 22. 2. 2017 - Obvestilo Geodetske uprave RS[več]


20.02.2017
FEBRUARSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 2. 2017 - 27. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 13. do 17. februarja 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o občinskem redarstvu, novelo Zakona o pravdnem postopku, nov Zakon o...[več]


18.02.2017
PRVA SEJA PREDSEDSTVA ZOS V 2017

Ljubljana, 17. 2. 2017 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je sestalo na prvi redni seji v letu 2017. Obravnavani so bili predlog novele Zakona o financiranju občin, predlog novega Zakona o javnih financah in predlog...[več]


16.02.2017
122. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 2. 2017 - Vlada RS je na svoji 122. redni seji med drugim sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s predlogom Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov.[več]


15.02.2017
PREDLOG NOVELE ZFO-1: SPREMEMBA MERIL ZA SOFINANCIRANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Ljubljana, 15. 2. 2017 – Na delovnem sestanku smo predstavniki združenj občin in Ministrstva za javno upravo obravnavali predlagane spremembe 26. člena Zakona o financiranju občin glede sprememb meril za sofinanciranje skupnih...[več]


13.02.2017
SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ

Smernice za javno naročanje gradenj so pripravili na Ministrstvu za javno upravo v sodelovanju z GZS in OZS ter mnogimi drugimi deležniki s področja gradbeništva. Na voljo so vsem deležnikom kot orodje in zbirka priporočil za...[več]


13.02.2017
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE - METODOLOGIJA OBLIKOVANJA CEN IN OMEJITEV DEDOVANJA

Ljubljana, 13. 2. 2017 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je posredovalo odgovor na poziv Združenja občin Slovenije za spremembe na področju socialno varstvenih storitev in predstavilo...[več]


09.02.2017
DOGOVOR O POVPREČNINI TUDI TOKRAT NE BO PODPISAN

Ljubljana, 7. 2. 2017 - V Združenju občin Slovenije tudi tokrat ne bomo podpisali dogovora o višini povprečnine. Zaradi večjih izdatkov za plače in druge stroške dela na podlagi dogovora s sindikati javnega sektorja naj bi...[več]


07.02.2017
MF PREDLAGA POVPREČNINO V VIŠINI 533,5 EVROV ZA 2017

Ljubljana, 6. 2. 2017 – Ministrstvo za finance nas je obvestilo o prilagoditvi višine povprečnine za leto 2017, in sicer, kot so zapisali, so v luči približevanja sprejeli predlog o zvišanju povprečnine na 533,5 evrov, hkrati...[več]


02.02.2017
SESTANEK GLEDE PROBLEMATIKE SUBVENCIONIRANJA NAJEMNIN

Ljubljana, 2. 2. 2017 – Na Ministrstvu za javno upravo smo se predstavniki združenj občin sestali s predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake...[več]


31.01.2017
MESEČNI UTRIP JANUAR 2017

Ljubljana, 31. 1. 2017 - V tokratnem Mesečnem utripu si lahko preberete o aktivnostih Združenja občin Slovenije v januarju in najdete številne koristne informacije. [več]


30.01.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 30. 1. 2017 DO 3. 2. 2017

Ljubljana, 30. 1. 2017 - V tem tednu se bo Združenje občin udeležilo naslednjih dogodkov:[več]


27.01.2017
26. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 27. 1. 2017 - 26. redna seja Državnega zbora RS je bila od 23. do 27. januarja 2017. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili novelo Zakona o tujcih, v drugo pa so glasovali tudi o noveli Zakona o lokalni samoupravi...[več]


27.01.2017
119. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 1. 2017 - Vlada RS je na svoji 119. redni seji med drugim določila izhodišča za nadaljnja pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.[več]


26.01.2017
ODPOKLIC ŽUPANA V DZ V DRUGO PADEL

Ljubljana, 25. 1. 2017 - Državni zbor RS v drugo ni izglasoval novele Zakona o lokalni samoupravi, ki bi uzakonila odpoklic župana. Za novelo je glasovalo 37 poslank in poslancev, proti pa jih je bilo 38. Da bi novela obveljala,...[več]