26.10.2017
ZA IZGRADNJO BREZŽIČNIH OMREŽIJ IN NAKUP IKT OPREME V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH SKUPAJ SLABIH 34 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, 26. 10. 2017 - Na spletni strani Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) je objavljen Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti “nakup IKT opreme” v okviru...[več]


25.10.2017
34. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 25. 10. 2017 - Poslanke in poslanci so na 34. redni seji Državnega zbora RS med drugim sprejeli Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), Predlog gradbenega zakona (GZ), Predlog zakona o urejanju...[več]


25.10.2017
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO AMANDMAJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 25. 10. 2017 - Združenje občin Slovenije je v Državni zbor RS poslalo amadmaje k predlogu novele Zakona o financiranju občin. Predlagana novela zakona grobo posega v stabilnost in avtonomnost financiranja občin, zato...[več]


24.10.2017
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL 2018

Ljubljana, 24. 10. 2017 - Zavod RS za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Na voljo je 25 mio evrov za predvidenih 4.500 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih...[več]


23.10.2017
PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN OBVEZNEM ZAVAROVANJU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO V JAVNI OBRAVNAVI

Ljubljana, 20. 10. 2017 - Ministrstvo za zdravje je dalo v javno obravnavo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. [več]


20.10.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 23. DO 27. OKTOBRA 2017

Ljubljana, 20. 10. 2017 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov. [več]


20.10.2017
POZIV ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA NEMOTENO DELOVANJE ZDRAVSTEVNIH DOMOV

Ljubljana, 20. 10. 2017 - Združenje občin Slovenije je na pristojna ministrstva in ZZZS poslalo dopis, v katerem jih obveščamo, da utegne priti do novih finančnih obremenitev občinskih proračunov, katerih pa občine ne bodo zmogle...[več]


20.10.2017
MEDNARDONI DAN KRAJINE

Ljubljana, 20. 10. 2017 - Svet Evrope je 20. oktober razglasil za mednarodni dan krajine. Kakovostna krajina je dragocen potencial prostora, ki lahko močno prispeva k razvoju družbe in konkurenčnega gospodarstva. Krajine so...[več]


19.10.2017
PREDSTAVNIKI ZDRUŽENJ Z MINISTRI O ZAKONU O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 19. 10. 2017 - Včeraj je na Ministrstvu za pravosodje potekal sestanek v zvezi z vsebino pripravljenih amandmajev k noveli Zakona o financiranju občin (ZFO- 1C), ki so se ga udeležili predstavniki ZOS, SOS, ZMOS, MJU...[več]


19.10.2017
PODELJENI NAZIVI PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA

Ljubljana, 19. 10. 2017 - V četrtek, 12. 10. 2017, so na tradicionalni prireditvi v okviru sejma Narava Zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani podelili letošnje nazive Planetu Zemlja prijazna občina. Natečaj izvaja...[več]


19.10.2017
NEPOVRATNA SREDSTVA ZA GRADNJO NIČ-ENERGIJSKIH STAVB IN ZA OKOLJU PRIJAZNEJŠE AVTOBUSE ZA JAVNI POTNIŠKI PROMET

Ljubljana, 19. 10. 2017 - Eko sklad bo 20. 10. 2017 objavil nov poziv za dodelitev nepovratnih sredstev občinam in ministrstvom za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, namenjenih kulturi, razvedrilu, izobraževanju, znanstveno...[več]


19.10.2017
153. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 10. 2017 - Vlada RS je na svoji 153. redni seji med drugim sprejela predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi in se seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od...[več]


17.10.2017
JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO V SVETU RS ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN DOLGOŽIVO DRUŽBO

Ljubljana, 17. 10. 2017 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi sklepa Vlade RS, ki se med drugim nanaša na izvajanje »Strategije dolgožive družbe«, objavilo Javni pozv samoupravnim...[več]


17.10.2017
NAPOVED DRUGE JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKA PRENOVLJENEGA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 17. 10. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil v javni obravnavi od 10. julija do 11. septembra 2017. MOP je v času javne obravnave prejel...[več]


13.10.2017
PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2018

Ljubljana, 13. 10. 2017 - Ministrstvo za finance nam je posredovalo dopis s pojasnili k priročniku za leto 2018.[več]


13.10.2017
152. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 10. 2017 - Vlada RS se je na svoji 152. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030, sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z...[več]


11.10.2017
POZIV MGRT K IZDAJI POGODB ZA ČRPANJE SREDSTEV NA PODLAGI ZFO

Ljubljana, 10. 10. 2017 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovilo dopis v katerem pozivamo pristojne k izdaji pogodb za črpanje sredstev na podlagi ZFO.[več]


11.10.2017
33. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI SVETA EVROPE

Ljubljana, 12. 10. 2017 - Člani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti se bodo sestali na 33. Zasedanju , ki bo potekalo od 18. do 20. oktobra 2017 v Strasbourgu. Letošnja tema je: "Decentralizirane politike za uspešno...[več]


09.10.2017
EVROPSKA SREDSTVA ZA PREVENTIVNE PROGRAME V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU

Ljubljana, 9. 10. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis "Nadgradnja in razvoj...[več]


09.10.2017
151. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 10. 2017 - Vlada RS je na svoji 151. redni seji med drugim sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in se seznanila s končno oceno škode na stvareh zaradi posledic poplav aprila 2017.[več]